Виставкова федерація України
Exhibition federation of Ukraine
Укр   Рус   Eng


 

Програма діяльності Виставкової федерації УкраїниПРОГРАМА
діяльності Виставкової федерації України на 2013-2014 рр. 

      Програма діяльності Виставкової федерації України (ВФУ) на 2013 – 2014 рр., (далі Програма) розроблена на основі Статуту ВФУ, Основних напрямків діяльності ВФУ, прийнятих 1-м З’їздом ВФУ, рішень 2-го – 10-го З’їздів ВФУ, резолюцій 1-ої – 7-ої науково-практичних конференцій, проведених в 2000 – 2009 рр. та Програми діяльності ВФУ на 2011 – 2012 рр.
      Програма спрямована на вирішення задач, поставлених перед учасниками вітчизняного виставкового ринку Концепцією з виставково-ярмаркової діяльності в Україні, на підвищення ролі ВФУ у розвитку вітчизняної виставкової діяльності, відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, передбачає взаємодію українського виставкового руху з міжнародним і враховує актуальні потреби вітчизняної виставкової сфери.
      Головними задачами ВФУ на наступний період вважаються сприяння:
- координації виставкової діяльності в Україні;
- розвитку міжнародного співробітництва;
- інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку;
- впровадження у виставкову діяльність сучасних інноваційних технологій.

      Основними напрямками діяльності ВФУ на даному етапі вважаються наступні.
  
1. Управління та розвиток.
      Встановлення, підтримка та розвиток співробітництва з владними структурами – учасниками вітчизняного виставкового ринку з метою вирішення актуальних задач виставкової індустрії України.
     Розробка, впровадження, моніторинг та вдосконалення заходів, спрямованих на координацію виставкової діяльності в Україні, підвищення професійного рівня виставкової діяльності, інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку.
     Сприяння розвитку інфраструктури українського виставкового ринку, в першу чергу, його матеріально-технічної бази: експоцентрів, конгрес-центрів, виставкового обладнання.
     Налагодження співробітництва між виробниками виставкових послуг, а також між професійними об’єднаннями учасників виставкового ринку.
     Сприяння підвищенню іміджу виставкової справи в Україні.
     Забезпечення умов для реалізації Програми діяльності Виставкової федерації України на 2013-2014 рр.
     Проведення 5-го міжнародного форуму «Виставкова діяльність в Україні» (2014 р.)

2. Нормативно-правове забезпечення.
    Сприяння вирішенню етичних питань при здійсненні виставкової діяльності.
    Сприяння створенню доступної для вітчизняних учасників виставкового ринку системи проведення аудиту статистичних даних про виставки.
    Участь у розробці нормативно-правових документів, що регламентують ярмаркову діяльність.
    Участь в розробці, вдосконаленні, впровадженні, аналізі функціонування нормативно-правових актів, що стосуються виставкової діяльності в Україні. 
    Захист виставкового ринку від проявів несумлінної конкуренції та непрофесіоналізму.
    Сприяння підвищенню якості виставкових послуг.
    Розробка внутрішніх положень діяльності ВФУ.

3. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів з виставкової справи.   
      Проведення спільно з вищими навчальними закладами – партнерами ВФУ студентських Фестивалей «Експо-Зірка», конкурсів, форумів, конференцій тощо.
      Сприяння учбовим закладам у підготовці фахівців з виставкової діяльності та підвищення кваліфікації персоналу підприємств – учасників виставкового ринку України.
      Сприяння впровадженню серед членів ВФУ передового світового досвіду з виставкових технологій, а також менеджменту, маркетингу, реклами, дизайну, сучасних засобів комунікацій.
      Підтримка та сприяння проведенню наукових досліджень з актуальних питань виставкової діяльності в Україні.

4. Інформаційно-рекламне забезпечення. 
      Підготовка та видання інформаційно-рекламного довідника про учасників виставкового ринку України.
      Участь в розробці та реалізації заходів, спрямованих на державну підтримку інформаційного забезпечення виставкової діяльності.
      Розповсюдження серед членів ВФУ інформації про передовий досвід здійснення виставкової діяльності, про виставкові заходи, події, новини.
      Розробка та впровадження інтернет-проектів ВФУ, розвиток сайту WWW.EXPO.ORG.UA.
      Створення при ВФУ прес-клубу «Виставка».
      Координація співробітництва із ЗМІ.
      Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення іміджу ВФУ.

5. Міжнародне співробітництво.
      Поглиблення співробітництва із зарубіжними виставковими об’єднаннями та компаніями, в першу чергу з представниками виставкових ринків сусідніх з Україною країн.
      Сприяння підготовці та проведенню міжнародних виставкових заходів за участю ВФУ.
      Проведення спільних заходів ділового характеру з міжнародними та іноземними професійними виставковими об’єднаннями та компаніями.
      Участь у проектах міжнародних виставкових організацій (UFI, Centrex, РСВЯ та інш.).

6. Регіональний розвиток.
      Сприяння розвитку виставкової діяльності в регіонах України.The Global Association
of the Exhibition Industry

Всесвітня ассоціація
виставкової індустрії