Выставочная федерация Украины
Exhibition federation of Ukraine
Укр   Рус   Eng


 

Протоколы заседаний ВФУ

ПРОТОКОЛ  №85

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                    28 березня 2014 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президент, Колгатін І.В.,        Марков С.І. – представник Віце-президента Ткаченка А.В., Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В. передав свій голос Пашкевичу О.М.;
Запрошені: Волинець Т.В., Шаїнський В.Б., Грищенко І.М. – ректор КНУТД, проректори: Ігнатьєва І.А., Чабан В.В.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Про створення навчально-науково-виробничого комплексу. Доповідач: Іванов В.А.
2. Про наповнення Календаря виставкових заходів ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про заходи та рішення UFI у період: жовтень 2013 – березень 2014 рр. Доповідач: Пекар В.О.
4. Різне.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про створення навчально-науково-виробничого комплексу. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про створення навчально-науково-виробничого комплексу.
Виступили: Колгатін І.В., Марков С.І., Волинець Т.В., Шаїнський В.Б., Овчарек В.Є., Грищенко І.М.
Після обговорення вирішили:
  1.1 Створити на базі Київського національного університету технологій та дизайну навчально-науково-виробничий комплекс (Комплекс).
  1.2 Прийняти за основу Концепцію співробітництва між ВФУ та КНУТД (Додаток 1).
  1.3 Ухвалити орієнтовний План діяльності Комплекса на 2014 рік (Додаток 2).
  1.4 Рекомендувати членам ВФУ взяти участь у діяльності Комплекса та внесення пропозиції   та доповнень до прийнятих документів.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про наповнення Календаря виставкових заходів ВФУ. Доповідач:      Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про наповнення Календаря виставкових заходів ВФУ на 2015 рік.
Вирішили: взяти інформацію до уваги.
Голосували: «за» - одноголосно.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про заходи та рішення UFI у період: жовтень 2013 – березень 2014 рр. Доповідач: Пекар В.О.
Вирішили: перенести розгляд даного питання на наступне засідання Правління ВФУ внаслідок відсутності доповідача.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
 

4. Різне.
   4.1. Інформацію Пашкевича О.М. про нагородження Шаїнського В.Б. Відзнакою ВФУ 3-го ступеня.
Слухали: інформацію Пашквеича О.М. про нагородження Шаїнського В.Б. Відзнакою ВФУ 3-го ступеня.
Вирішили: Нагородити індивідуального члена ВФУ Шаїнського В.Б. Відзнакою ВФУ 3-го ступеня за багаторічну інформаційну діяльність на виставковому ринку України.

Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич
Секретар засідання                                                                          В.Є. Овчарек

 

Додаток 1 до Пр. №85
  від 28.03.2014 р.
К О Н Ц Е П Ц І Я
співробітництва між ВФУ та КНУТД (проект)

            Підготовка фахівців з виставкової справи є одним з пріоритетних напрямів Програми діяльності ВФУ на 2013-2014 р., затвердженої на 10-му З’їзді Федерації. Для реалізації даного положення Програми пропонується створити навчальн   о-науково-виробничий комплекс (Комплекс) за участю КНУТД та ВФУ.
            Метою діяльності Комплексу є розвиток виставкової діяльності в Україні.
            Комплекс має вирішувати наступні задачі, спрямовані на розвиток його учасників: виставкових підприємств, а також КНУТД та інших навчальних закладів, що беруть участь у діяльності Комплексу - (учасників).
З боку КНУТД:
 - підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з виставкової справи на замовлення ВФУ та її членів;
 - забезпечення виставкових підприємств студентами при підготовці та проведенні виставок;
 - створення рекламних та інформаційних матеріалів;
 - розробка дизайн-проектів;
 - проведення досліджень;  
 - проведення заходів, що сприяють розвитку виставкової діяльності, її популяризації серед студентства і молоді;
 - сприяння співробітникам виставкових підприємств в участі у навчальному процесі, а також в отриманні вчених ступенів та звань;
 - фото- та відеосупроводження виставкових заходів;
 - участь у спільних проектах з ВФУ та її членами.
З боку ВФУ:
 - формулювання та розміщення замовлень на підготовку та підвищення кваліфікації університетом фахівців з виставкової справи;
 - матеріально-технічна, фінансова, організаційна, кадрова та інша підтримка діяльності КНУТД;
 - забезпечення студентів університету місцями для проходження практик, а викладачів – стажувань;
 - залучення фахівців КНУТД до участі у заходах ділової програми виставок;
 - формулювання та розміщення замовлень для КНУТД на розробку та здійснення рекламних та дизайнерських проектів, проведення досліджень, організації заходів, залучення учасників та відвідувачів виставок, фото- та відеосупроводження виставок, тощо;
 - сприяння впровадженню розробок КНУТД;
 - підтримка профільних заходів КНУТД з виставкової тематики (конференцій, конкурсів, фестивалів і т. інш.);
 - сприяння просуванню КНУТД за допомогою виставкових технологій.
            Територіально Комплекс розміщується на базі КНУТД. Управління Комплексом здійснюється Координаційною Радою (КР), до складу якої входять представники ВФУ та КНУТД. Очолюють КР президент ВФУ та ректор КНУТД. До функції КР входять:
 - облік замовлень та наданих послуг;
 - узгодження умов співробітництва між ВФУ, її членами та КНУТД, а також залученими до співпраці підприємствами, організаціями та установами;
 - розробка напрямів та планів співробітництва;
 - підготовка щорічних звітів;
 - розробка рекомендації щодо вдосконалення діяльності Комплекса.

 

Додаток 2 до Пр. №85
  від 28.03.2014 р.

Орієнтовний план діяльності Комплексу на 2014 р.

1. Укладання Угоди між ВФУ та КНУТД про створення Комплексу. Строк: 28.03.2014
2. Формування складу учасників Комплексу 30.04.2014 р.
3. Розробка Положення про Комплекс. Строк: 01.06.2014 р.
4. Укладання Договорів про співробітництво між учасниками  Комплексу. Формування Плану діяльності Комплексу на 2014 р. Строк: 15.08.2014 р.
5. Формування запиту на підготовку фахівців з виставкової справи з боку ВФУ та узгодження його з КНУТД. Строк: 15.10.2014 р.
6. Створення Фонду розвитку Комплексу. Строк: 30.11.2014 р.
7. Звіт про діяльність Комплексу у 2014 р. Проведення засідання КР. Строк: 25.12.2014 р.
8. Розробка Плану діяльності Комплексу на 2015 р. Строк: 25.12.2014 р.
9. Запрошення фахівців ВФУ до проведення майстер-класів у КНУТД.
10. Вивчення питання щодо можливості створення Музею виставкової діяльності на базі КНУТД.

Заходи, які можуть увійти до Плану діяльності Комплексу у 2014 р.

1.  Проведення 5-го Міжвузівського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка» (листопад 2014р.).
2. Подання запиту на отримання держбюджетного замовлення на виконання робіт з вирішення актуальних питань  виставкової діяльності в  Україні.
3. Проведення 27-го Фестивалю  Kyiv Fashion
4. Підготовка до виставки «Довкілля-2015».
5. Підготовка до виставки Leather & Shoes -2015.
6. Розробка пропозицій щодо підготовки учасників Комплексу до презентації України на Всесвітній виставці ЕХРО-2020 у м. Дубай.


ПРОТОКОЛ  №84

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                    27 вересня 2013 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Тимошенко В.В. – Перший Віце-президент; Віце-президенти: Білий В.Л., Колгатін І.В., Мельник І.А., Ткаченко А.В.; Тігунов О.П. - член Правління, Марков С.І. – представник Віце-президента       Ткаченка А.В., Нємцов М.М. – представник Віце-президента Соколовського В.І.,  Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Запрошені: Шаїнський В.Б. – індивідуальний член ВФУ, Александров Т. – головний редактор інформаційного ресурсу «Календарь выставок и ярмарок». 
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Про Міжнародний форум «Виставкова діяльність в Україні. Інновації у виставковому бізнесі»  Доповідачі: Пашкевич О.М., Мельник І.А., Пекар В.О., Овчарек В.Є.
2. Про інформацію Мінекономіки України щодо формування Календаря виставкових заходів на 2014 рік. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про підтримку 4-го Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
4. Про пропозиції генерального директора КТ «ТОВ «ЕКСПОДОНБАС», Віце-президента ВФУ Фарберова В.І. щодо налагодження регіонального співробітництва між членами ВФУ. Доповідач: Фарберов В.І.
5. Про засідання Комітету Асоціацій UFI. Доповідач: Пекар В.О.
6. Фінансовий звіт Виконавчого директора за 2012 рік. Доповідач: Овчарек В.Є.
7. Різне.
    7.1. Про створення на сайті ВФУ двох нових розділів: «Особистості у виставковому бізнесі» та «Зал виставкової слави». Інформація Шаїнського В.Б.
    7.2. Про створення двох нових центрів при ВФУ: навчально-методичного та інноваційного. Інформація Шаїнського В.Б.
    7.3. Про співробітництво з Державною службою України з питань захисту персональних даних. Інформація Шаїнського В.Б.
    7.4. Про делегування повноважень Дроздовичу О.С. представляти ВФУ у Громадській Раді при Державній службі інтелектуальної власності України.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про Міжнародний форум «Виставкова діяльність в Україні. Інновації у виставковому бізнесі»  Доповідачі: Пашкевич О.М., Мельник І.А., Пекар В.О., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про Міжнародний форум «Виставкова діяльність в Україні. Інновації у виставковому бізнесі»  Доповідачі: Пашкевич О.М., Мельник І.А., Пекар В.О., Овчарек В.Є.
Вирішили: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання Правління ВФУ.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про інформацію Мінекономіки України щодо формування Календаря виставкових заходів на 2014 рік. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про інформацію Мінекономіки України щодо формування Календаря виставкових заходів на 2014 рік.
Виступили: Мельник І.А., Марков С.І.
Після обговорення вирішили: взяти інформацію до уваги.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про підтримку 4-го Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про підтримку 4-го Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка».
3.1. Підтримати підготовку та проведення 4-го Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка».
3.2. Рекомендувати дійсним членам ВФУ надати спонсорську допомогу 4-му Фестивалю «Експо-Зірка».
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про пропозиції генерального директора КТ «ТОВ «ЕКСПОДОНБАС», Віце-президента ВФУ Фарберова В.І. щодо налагодження регіонального співробітництва між членами ВФУ. Доповідач: Фарберов В.І.
Вирішили: Зняти  питання з розгляду у зв’язку з відсутністю доповідача.
Голосували: «за» - одноголосно

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про засідання Комітету Асоціацій UFI. Доповідач: Пекар В.О.
Вирішили: Зняти  питання з розгляду у зв’язку з відсутністю доповідача.
Голосували: «за» - одноголосно

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Фінансовий звіт Виконавчого директора за 2012 рік. Доповідач: Овчарек В.Є.
Слухали: затвердити звіт Виконавчого директора за 2012 рік.
Виступили: Пашкевич О.М., Волинець Т.В.
Після обговорення вирішили: Затвердити звіт Виконавчого директора за 2012 рік.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Різне.
    7.1. Про створення на сайті ВФУ двох нових розділів: «Особистості у виставковому бізнесі» та «Зал виставкової слави». Інформація Шаїнського В.Б.
Слухали: інформацію Шаїнського В.Б. про створення на сайті ВФУ двох нових розділів: «Особистості у виставковому бізнесі» та «Зал виставкової слави».
Виступили: Пашкевич О.М., Колгатін І.В.
Після обговорення вирішили:
   Доручити Шаїнському В.Б. направити до Виконавчої дирекції детальну інформацію щодо запропонованого проекту з обґрунтуванням його цілей, необхідних ресурсів для створення та експлуатації, критеріїв підбору та форми розміщення матеріалів.
Голосували: «за» - одноголосно.
     7.2. Про створення двох нових центрів при ВФУ: навчально-методичного та інноваційного. Інформація Шаїнського В.Б.
Слухали: інформацію Шаїнського В.Б. про створення двох нових центрів при ВФУ: навчально-методичного та інноваційного.
Виступили: Пашкевич О.М., Білий В.Л.
Після обговорення вирішили:
   Доручити Шаїнському В.Б. направити до Виконавчої дирекції детальну інформацію щодо запропонованого проекту з обґрунтуванням його цілей, необхідних ресурсів для створення та експлуатації, очікуваних результатів від впровадження.
Голосували: «за» - одноголосно.
    7.3. Про співробітництво з Державною службою України з питань захисту персональних даних.. Інформація Шаїнського В.Б.
Слухали: інформацію Шаїнського В.Б. про співробітництво з Державною службою України з питань захисту персональних даних.
Виступили: Пашкевич О.М., Мельник І.А.
Після обговорення вирішили:
З метою визначення доцільності та можливостей співробітництва з Державною службою України з питань захисту персональних даних запросити на наступне засідання Правління ВФУ Дроздовича О.С.
Голосували: «за» - одноголосно.
    7.4. Про делегування повноважень Дроздовичу О.С. представляти ВФУ у Громадській Раді при Державній службі інтелектуальної власності України. Інформація     Пашкевича О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про делегування повноважень Дроздовичу О.С. представляти ВФУ у Громадській Раді при Державній службі інтелектуальної власності України. 
Вирішили: делегувати повноваження Дроздовичу Олегу Сергійовичу представляти ВФУ у Громадській Раді при Державній службі інтелектуальної власності України. 
Голосували: «за» - одноголосно.

Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек

 


ПРОТОКОЛ  №83

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                 01 березня 2013 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Тимошенко В.В. – Перший Віце-президент; Віце-президенти: Білий В.Л., Мельник І.А., Пекар В.О., Ткаченко А.В.; Тігунов О.П. - член Правління, Задорожний М.Е. – представник члена Правління Задорожного Е.М., Марков С.І. – представник члена Правління Ткаченка А.В., Шаїнський В.Б.,  Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Віце-президент Соколовський В.І. передав свій голос Пашкевичу О.М.,  Віце-президент Колгатін І.В. передав свій голос Пекару В.О. І.А.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Про участь делегації ВФУ у 2-му Євразійському Івент Форумі (м. Санкт-Петербург, 23-25.01.2013р.) Доповідачі: Мельник І.А., Овчарек В.Є.
2. Про розвиток співробітництва між виставковими підприємствами країн СНД. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про ініціативу Віце-президента ВФУ, генерального директора ТОВ «АККО Інтернешнл» Мельника І.А. Доповідач: Мельник І.А.
4. Різне.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про участь делегації ВФУ у 2-му Євразійському Івент Форумі (м. Санкт-Петербург, 23-25.01.2013р.) Доповідачі: Мельник І.А., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Мельника І.А., Овчарека В.Є. про участь делегації ВФУ у 2-му Євразійському Івент Форумі (м. Санкт-Петербург, 23-25.01.2013р.).
Виступили: Пашкевич О.М., Тимошенко В.В., Білий В.Л., Пекар В.О., Ткаченко А.В., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
1.1. Взяти інформацію до відома.
1.2. Віце-президенту Пекару В.О., Віце-президенту Мельнику І.А. та Виконавчому директору Овчареку В.Є. підготувати до розгляду Правління проекти наступних документів Міжнародного форуму «Виставкова діяльність в Україні. Інновації у виставковому бізнесі» (робоча назва), який має відбутися у Виставковому центрі «АККО Інтернешнл», орієнтовно, у травні 2014 року:
концепції, (включаючи, терміни проведення), складу Оргкомітету, бюджету, графіку підготовки, плану рекламної кампанії, спонсорських пакетів, інформаційних листів, списку запрошених, пропозиції щодо участі членів ВФУ у підготовці та проведенні Форуму. Строк: 15.05.2013 року.
Голосували: «за» - одноголосно

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про розвиток співробітництва між виставковими підприємствами країн СНД. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. Про розвиток співробітництва між виставковими підприємствами країн СНД.
Виступили: Тимошенко В.В., Білий В.Л., Пекар В.О., Ткаченко А.В., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
2.1. Створити робочу групу з розробки пропозицій щодо співробітництва між членами ВФУ та  зацікавленими виставковими підприємствами країн СНД у складі:  Віце-президента  Білого В.Л., Віце-президента Мельника І.А., Віце-президента Фарберова В.І., Виконавчого директора Овчарека В.Є.
            До 01.04.2013 р. направити до РСВЯ та зацікавленим у співробітництві російським виставковим підприємствам розроблені відповідні пропозиції.
2.2. Підтримати ініціативу РСВЯ щодо створення робочої групи з розвитку співробітництва між виставковими підприємствами країн СНД.
            Рекомендувати РСВЯ ввести наступних представників ВФУ до складу робочої групи з розвитку співробітництва між виставковими підприємствами країн СНД: Віце-президента Білого В.Л., Віце-президента Мельника І.А., Віце-президента Фарберова В.І., Виконавчого директора Овчарека В.Є.
2.3. Виконавчій дирекції направити членам ВФУ інформацію про російські виставкові компанії, які зацікавлені у співробітництві з українськими партнерами. Строк: 10.03.2013 р.
2.4. Рекомендувати членам ВФУ направити до Виконавчої дирекції свої пропозиції щодо співробітництва між українськими та російськими виставковими підприємствами, установами та організаціями. Строк: 20.03.2013 р.
2.5. Рекомендувати використовувати відеоконференц-зв'язок між ВФУ та РСВЯ при обговоренні питань співробітництва.
Голосували: «за» - одноголосно

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про ініціативу Віце-президента ВФУ, генерального директора ТОВ «АККО Інтернешнл» Мельника І.А. Доповідач: Мельник І.А.
Слухали: інформацію Мельника І.А. про ініціативу Віце-президента ВФУ, генерального директора ТОВ «АККО Інтернешнл» Мельника І.А.  
Виступили: Пашкевич О.М., Пекар В.О.
Після обговорення вирішили:
3.1. Підтримати ініціативу Віце-президента ВФУ, генерального директора ТОВ «АККО Інтернешнл» Мельника І.А. щодо упорядження пам’ятника Пушкіну О.С. у Києві та запропонування керівництву РСВЯ надати сприяння в упорядженні пам’ятника        Шевченку Т.Г. у м. Санкт-Петербурзі.
3.2. Виконавчій дирекції направити звернення до Міністерства культури України та Київської міської державної адміністрації з проханням підтримати вищезазначену акцію ВФУ. Строк: 15:03.2013 р.
3.3. Виконавчій дирекції спільно з Віце-президентом Мельником І.А. розробити та забезпечити здійснення заходів, спрямованих на підвищення іміджу ВФУ при реалізації вищезазначеної акції.  
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Різне.
   4.1.Про звернення до ВФУ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Інформація Пашкевича О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про звернення до ВФУ Міністерства економіки та торгівлі України.
Виступили: Білий В.Л., Пекар В.О., Ткаченко А.В., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
   4.1.1. Взяти інформацію до відома.
   4.1.2. Доручити Виконавчому директору Овчареку В.Є. взяти під спостереження вирішення питання фінансового забезпечення Міністерством економіки та торгівлі України розробки Державного стандарту України «Виставкова діяльність. Терміни та визначення».
   4.1.3.  Доручити Виконавчому директору Овчареку В.Є. звернутись до керівництва відділу комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності Міністерства економіки та торгівлі України з пропозицією надати сприяння у створенні Календаря виставкових заходів в Україні на 2014 рік.
   4.1.4. Членам ВФУ розмістити інформацію про свої виставки у 2013-2014 рр. на сайті ВФУ.  
            Рекомендувати членам ВФУ постійно забезпечувати актуальність інформації про свої виставки у Календарі виставкових заходів ВФУ на сайті Федерації.
Голосували: «за» - одноголосно.

   4.2.Про пропозицію індивідуального члена ВФУ Шаїнського В.Б. Інформація Шаїнського В.Б.  
Слухали: Інформацію Шаїнського В.Б. про пропозицію індивідуального члена ВФУ Шаїнського В.Б. створити Музей ВФУ на базі одного з виставкових центрів м. Києва та намір передати до Музею архівні матеріали, каталоги, сувенірну продукцію та інше.
Виступив: Пашкевич О.М.
Після обговорення вирішили:
Керівникам виставкових центрів, розташованих у м. Києві та представлених у ВФУ розглянути можливість та підготувати пропозиції щодо створення на базі підпорядкованих ним виставкових центрів Музею ВФУ (орієнтовна площа – 100 кв.м).
Голосували: «за» - одноголосно.

  Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек


ПРОТОКОЛ  №82

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                    18 грудня 2012 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; члени Правління: Білий В.Л.,         Кебадзе І.В., Тимошенко В.В., Тігунов О.П., Ткаченко А.В., Марков С.І. – представник члена Правління Ткаченка А.В., Нємцов М.М. – представник члена Правління Соколовського В.І., Нікіфорова Є.В. – представник члена Правління Колгатіна І.В.,  Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Член Правління Мельник І.А. передав свій голос  Пашкевичу О.М.
Запрошені: Бєляєв А.М. – індивідуальний член ВФУ.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Про вибори Першого Віце-президента ВФУ та Віце-президентів ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про розподіл обов’язків між членами Правління. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про призначення Виконавчого директора ВФУ. Доповідач:  Пашкевич О.М.
4. Про формування Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014рр. Доповідач:  Пашкевич О.М.
5. Про співробітництво з РСВЯ у 2013 році. Доповідач: Пашкевич О.М.
6. Різне.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про вибори Першого Віце-президента ВФУ та Віце-президентів ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. Про вибори Першого Віце-президента ВФУ та Віце-президентів ВФУ.
Виступили: Білий В.Л., Марков С.І., Нємцов М.М., Тігунов О.П.
Після обговорення вирішили:
1.1. Обрати Першим Віце-президентом ВФУ Тимошенка В.В.
1.2. Обрати Віце-президентами ВФУ: Білого В.Л., Іванова В.А., Колгатіна І.В., Мельника І.А., Пекара В.О., Соколовського В.І., Ткаченка А.В.,  Фарберова В.І.
Голосували: «за» - одноголосно

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про розподіл обов’язків між членами Правління. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. Про розподіл обов’язків між членами Правління.
Виступили: Бєляєв А.М., Білий В.Л., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили:
2.1. Затвердити Розподіл функціональних обов’язків між членами Правління ВФУ     (Додаток 1).
2.2. Доручити членам Правління, відповідальним за відповідні напрями діяльності ВФУ, винести на розгляд на наступне засідання Правління План діяльності на 2013 та 2014 рр. з урахуванням пропозицій членів ВФУ та Виконавчої дирекції.
Голосували: «за» - одноголосно

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про призначення Виконавчого директора ВФУ. Доповідач:  Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про призначення Виконавчого директора ВФУ.
Виступив: Овчарек В.Є.
Після обговорення вирішили: Призначити Виконавчим директором ВФУ Овчарека В.Є.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про формування Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014рр. Доповідач:  Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про формування Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014рр.
Виступили: Білий В.Л., Тігунов О.П.
Після обговорення вирішили: Членам ВФУ розмістити інформацію про свої виставки у 2013-2014 рр. на сайті ВФУ до 15.01.2013 р. Постійно забезпечувати актуальність інформації про свої виставки у Календарі виставкових заходів ВФУ на сайті Федерації.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про співробітництво з РСВЯ у 2013 році. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про співробітництво з РСВЯ у 2013 році.
Виступили: Білий В.Л., Марков С.І., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили:
5.1. Доручити членам Правління, відповідальним за міжнародне співробітництво та виконавчому директору винести на розгляд на наступне засідання Правління ВФУ узгоджений з РСВЯ проект Плану співробітництва на 2013 рік.
5.2. Доручити Віце-президенту Мельнику І.А. сформувати і очолити делегацію ВФУ на Євразійський форум, який відбудеться 23-25 січня 2013 р. у Санкт-Петербурзі.
Голосували: «за» - одноголосно.

 

    Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек


Додаток 1 до Пр.№82 від 18.12.2012 р.

Розподіл функціональних обов’язків між членами Правління ВФУ

№ п/п

Напрямок діяльності

Відповідальні члени Правління

1

Управління та розвиток.

          Встановлення, підтримка та розвиток співробітництва з владними структурами – учасниками вітчизняного виставкового ринку з метою вирішення актуальних задач виставкової індустрії України.
                  Розробка, впровадження, моніторинг та вдосконалення заходів, спрямованих на координацію виставкової діяльності в Україні, підвищення професійного рівня виставкової діяльності, інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку.
          Сприяння розвитку інфраструктури українського виставкового ринку, в першу чергу, його матеріально-технічної бази: експоцентрів, конгрес-центрів, виставкового обладнання.
                  Налагодження співробітництва між виробниками виставкових послуг, а також між професійними об’єднаннями учасників виставкового ринку.
                 Сприяння підвищенню іміджу виставкової справи в Україні.
          Забезпечення умов для реалізації Програми діяльності Виставкової федерації України на 2013-20142 рр.

 

Пашкевич О.М.

Ткаченко А.В.

Гіль В.А.

 

 

2

Нормативно-правове забезпечення.

           Сприяння вирішенню етичних питань при здійсненні виставкової діяльності.
                Сприяння створенню доступної для вітчизняних учасників виставкового ринку системи проведення аудиту статистичних даних про виставки.
               Участь у розробці нормативно-правових документів, що регламентують ярмаркову діяльність.
     Участь в розробці, вдосконаленні, впровадженні, аналізі функціонування нормативно-правових актів, що стосуються виставкової діяльності в Україні. 
          Захист виставкового ринку від проявів несумлінної конкуренції та непрофесіоналізму.
         Сприяння підвищенню якості виставкових послуг.
         Розробка внутрішніх положень діяльності ВФУ.

 

Тимошенко В.В.

Білий В.Л.

Климчук А.Л.

 

3

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів з виставкової справи.
     Проведення спільно з вищими навчальними закладами – партнерами ВФУ студентських Фестивалей «Експо-Зірка», конкурсів, форумів, конференцій тощо.
     Сприяння учбовим закладам у підготовці фахівців з виставкової діяльності та підвищення кваліфікації персоналу підприємств – учасників виставкового ринку України.
     Сприяння впровадженню серед членів ВФУ передового світового досвіду з виставкових технологій, а також менеджменту, маркетингу, реклами, дизайну, сучасних засобів комунікацій.
     Підтримка та сприяння проведенню наукових досліджень з актуальних питань виставкової діяльності в Україні.

 

Іванов В.А.

Задорожний Е.М.

Колгатін І.В.

 

 

 

4

Інформаційно-рекламне забезпечення. 

       Підготовка та видання інформаційно-рекламного довідника про учасників виставкового ринку України.
       Участь в розробці та реалізації заходів, спрямованих на державну підтримку інформаційного забезпечення виставкової діяльності.
       Розповсюдження серед членів ВФУ інформації про передовий досвід здійснення виставкової діяльності, про виставкові заходи, події, новини.
       Розробка та впровадження інтернет-проектів ВФУ, розвиток сайту WWW.EXPO.ORG.UA.
      Створення при ВФУ прес-клубу «Виставка».
          Координація співробітництва із ЗМІ.
          Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення іміджу ВФУ.

 

 

Соколовський В.І.

Тігунов О.П.

5

Міжнародне співробітництво.

          Поглиблення співробітництва із зарубіжними виставковими об’єднаннями та компаніями, в першу чергу з представниками виставкових ринків сусідніх з Україною країн.
         Сприяння підготовці та проведенню міжнародних виставкових заходів за участю ВФУ.
         Проведення спільних заходів ділового характеру з міжнародними та іноземними професійними виставковими об’єднаннями та компаніями.
         Участь у проектах міжнародних виставкових організацій (UFI, Centrex, РСВЯ та інш.).

 

Мельник І.А.

Пекар В.О.

 

6

Регіональний розвиток.

         Сприяння розвитку виставкової діяльності в регіонах України.    

 
Фарберов В.І.

Кебадзе І.В.

 


ПРОТОКОЛ  №81

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                    28 вересня 2012 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; член Правління: Тігунов О.П.,        Нємцов М.М. – представник Віце-президента Соколовського В.І., Рабін Ю.А. – представник Віце-президента Колгатіна І.В.,  Задорожний М.Е. – представник члена Правління Задорожного Е.М., Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В., Віце-президенти Пекар В.О. та Фарберов В.І, а також член Правління Мельник І.А. передали свої голоси       Пашкевичу О.М.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Питання 10-го З’їзду ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про участь у розширеному засіданні Президії РСВЯ 05-06.10.2012 р. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про оплату членських внесків ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
4. Різне.
  4.1. Про участь ВФУ у підготовці та проведенні Третього Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Інформація Овчарека В.Є.
  4.2. Про ініціативу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Інформація Овчарека В.Є.
  4.3. Про висування Віце-президента ВФУ Соколовського В.І. кандидатом у народні депутати України. Інформація Нємцова М.М.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Питання 10-го З’їзду ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про питання 10 З’їзду ВФУ.
Виступили: Тігунов О.П., Нємцов М.М., Рабін Ю.А., Задорожний М.Е.
Після обговорення вирішили:
1.1. Провести 10-й З’їзд ВФУ 15 листопада 2012 року (четвер) у Центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2).
1.2. Затвердити наступні документи 10-го З’їзду ВФУ: Пропозиції щодо порядку денного, регламенту роботи і складу робочих органів (Додаток 1), проект рішень з питань порядку денного (Додаток 2), звіт Правління ВФУ (Додаток 3), проект Програми діяльності ВФУ на 2013-2014 рр. (Додаток 4).
1.3. До 01.10.2012 р. повідомити членів ВФУ про проведення 10-го З’їзду.
1.4. Розмістити інформацію про 10-й З’їзд на сайті ВФУ
1.5. Рекомендувати членам ВФУ направляти до Виконавчої дирекції свої зауваженні, пропозиції і т. інш. щодо питань порядку денного 10-го З’їзду ВФУ до 08.11.2012 р. для підготовки до їх обговорення та аналізу з метою пошуку конструктивних рішень. 
Голосували: «за» - одноголосно

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про участь у розширеному засіданні Президії РСВЯ 05-06.10.2012 р. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про участь у розширеному засіданні Президії РСВЯ 05-06.10.2012 р.
Виступили: Тігунов О.П., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили:
2.1. Інформацію, направлену Виконавчою дирекцією РСВЯ на адресу ВФУ, взяти до відома  (Додаток 5-1).
2.2. Підтримати проект Резолюції розширеного засідання Президії РСВЯ (Додаток 5-2).
2.3. Доручити Віце-президенту Фарберову В.І. та Виконавчому директору Овчареку В.Є. представляти ВФУ на розширеному засіданні Президії РСВЯ та рекомендувати їх кандидатури до складу Робочої групи з розвитку співробітництва з виставковими організаціями країн СНД в області організації виставкових і конгресових заходів.
2.4. У відповідності з рішенням Правління ВФУ (п. 5., Пр. № 80 від 20.06.2012 р.) рекомендувати членам Правління взяти участь у розширеному засіданні Президії РСВЯ, яке відбудеться 05-06 жовтня 2012 р., у м. Кишиніві.
Голосували: «за» - одноголосно

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про оплату членських внесків ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про оплату членських внесків ВФУ.
Виступив: Тігунов О.П.
Після обговорення вирішили:
3.1. Членам ВФУ ліквідувати заборгованість по членським внескам за 3-й квартал 2012 року та вчасно (до 05.10.2012 р.) внести внески за 4-й квартал 2012 року для забезпечення можливості здійснення Виконавчою дирекцією запланованих заходів (проведення 3-го всеукраїнського студентського Фестивалю «Експо-Зірка», проведення 10-го З’їзду ВФУ).
Голосували: «за» - одноголосно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Різне
  4.1. Слухали:
інформацію Овчарека В.Є. про участь ВФУ у підготовці та проведенні Третього Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка»..
Виступили: Пашкевич О.М., Задорожний М.Е., Рабін Ю.А.
Після обговорення вирішили: Рекомендувати членам ВФУ надати спонсорську підтримку Фестивалю «Експо-Зірка».
  4.2 Слухали: інформацію Овчарека В.Є. про ініціативу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ) з пропозицією здійснювати підготовку спеціалістів за напрямом «7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» за спеціалізацією «Менеджер виставкового бізнесу» за формою навчання «Друга вища освіта» з терміном навчання – 2 роки.
Виступив: Пашкевич О.М.
Після обговорення вирішили: підтримати ініціативу НАКККіМ. Довести інформацію до відома членів ВФУ.
  4.3. Слухали: інформацію Нємцова М.М. про висування Віце-президента ВФУ Соколовського В.І. кандидатом у народні депутати України.
Виступили: Пашкевич О.М., Тігунов О.П.
Після обговорення вирішили:
Підтримати кандидатуру Віце-президента Соколовського В.І. на виборах депутатів у Верховну Раду України.
Розмістити відповідну інформацію на сайті ВФУ.

Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек

 

Додаток 1
до Пр. № 81 від 28.09.2012 р.

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо порядку денного, регламенту роботи і складу робочих органів 10-го З’їзду міжнародної громадської організації “Виставкова федерація України”


Порядок денний

 1. Звіт Правління ВФУ за період: жовтень 2010 р. – вересень 2012 р.
 2. Звіт Ревізійної комісії.
 3. Вручення Відзнак ВФУ.
 4. Про Програму діяльності ВФУ на 2013 – 2014 рр.
 5. Обрання керівних та контрольних органів ВФУ (Президента, Правління, Ревізійної комісіі).
 6. Різне.

Регламент

14:00 – 15:00 Реєстрація делегатів.
15:00 – 15:05 Відкриття З’їзду.
15:05 – 15:10 Доповідь Мандатної комісії.
15:10 – 15:15 Затвердження робочих органів З’їзду.
15:15 – 15:25 Звіт Правління.
15:25 – 15:30 Звіт Ревізійної комісії.
15:30 – 15:35 Затвердження Звіту Правління, Звіту Ревізійної комісії
15:35 – 15:40 Вручення Відзнак ВФУ.
15:40 – 15:55 Про Програму діяльності ВФУ на 2013 – 2014 рр.
15:55 – 16:00 Затвердження Програми діяльності ВФУ на 2013 – 2014 рр.
16:00 – 16:05 Обрання Президента ВФУ.
16:05 – 16:20 Обрання членів Правління ВФУ.
16:20 – 16:25 Обрання Ревізійної комісії ВФУ.
16:25 – 16:30 Виступи гостей.

16:30   Закриття З’їзду.

Початок роботи З’їзду                           15:00
Закінчення роботи З’їзду -                    16:30
Виступи в дебатах                                 до 2 хвилин
Довідки в кінці роботи З’їзду               до 2 хвилин

Робочі органи З’їзду

1. Президія:                     Пашкевич О.М., Тимошенко В.В., Толстоухов А.В.
2. Секретаріат:              Овчарек В.Є., Доброскок М.М.
3. Мандатна комісія:     Тимошенко В.В. – голова, Кройчик Г.В.
4. Лічильна комісія:       Тігунов О.П. – голова, Волинець Т.В., Корженко Ю.Л.

 

Додаток 2
до Пр. № 81 від 28.09.2012 р.

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ
з питань порядку денного 9-го З’їзду Виставкової федерації України


 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Звіт Правління ВФУ за період: жовтень 2010 р. – вересень 2012 р.
Звіт Правління ВФУ прийняти до відома. Роботу Правління Виставкової федерації України за звітний період визнати ___________________________.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Звіт Ревізійної комісії.
Звіт Ревізійної комісії затвердити.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про Програму діяльності Виставкової федерації України на 2013 – 2014 рр.
   3.1. Програму діяльності Виставкової федерації України на 2013 – 2014 рр. схвалити.
   3.2. Правлінню ВФУ розробити План реалізації Програми з урахуванням внесених пропозицій та доповнень.

 

Додаток 3
до Пр. №81 від 28.09.2012 р.

Інформація про роботу Правління
Виставкової федерації України за період: жовтень 2010 р. – вересень 2012 р.


Робота з управління та розвитку

1. В роботі Правління брали участь 17 чоловік. Після виходи із складу ВФУ компаній «Естет» та «Прем’єр Експо» в роботі Правління ВФУ брали участь 15 чоловік.
2. Проведено засідань Правління – 9.
3. Проведено засідань комісій та робочих груп – більше 10.
4. Розроблена Програма діяльності ВФУ на 2013 – 2014 рр.
5. Взята участь у Міжнародній виставці «Освіта та Кар’єра – День Студента 2010» на стенді «ВФУ» (18-20.11.2010 р.).
6. Організований та проведений спільно з ВНЗ-партнерами (КНТЕУ, КНУТД, Інститут реклами, НАКККіМ) Перший Всеукраїнський студентський Фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка». Церемонія нагородження проведена на Міжнародній виставці «Освіта та Кар’єра – День Студента 2010» (19.11.2010 р.).
7. Розроблений Календар виставкових заходів ВФУ на 2012-2013 і подальші роки (вересень 2011 року).
8. Організований та проведений спільно з ВНЗ-партнерами (КНТЕУ, КНУТД, Інститут реклами, НАКККіМ) Другий Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка 2011». Церемонія нагородження проведена на Міжнародній виставці «Освіта та Кар’єра – День Студента 2011» (17.11.2011 р.).
9. Розроблені та виготовлені Відзнаки та Значки ВФУ (березень 2012 р.).
10. Проведене відзначення 15-річчя ВФУ (20.04.2012 р.).
11. Встановлено та здійснено співробітництво з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з питань формування Календаря виставкових заходів, що проводитимуться в Україні у 2013 році, яким надається статус міжнародних та національних (червень 2012 р.).
12. Надавалась підтримка членам ВФУ розміщенням привітань у каталогах виставок.

Організаційна робота

1. Виведено із складу ВФУ 9 членів: Головне управління зовнішньоекономічної діяльності Одеської облдержадміністрації, ТОВ «Економедіа», ТОВ «Естет»,  Інститут реклами, ТОВ «Компанія «Станко-Технологія», ТОВ «К.І.», «Виставковий центр «Лемберг», ДП «Прем’єр Експо», Корпорація «Украгропромбіржа».
Федерація налічує 48 членів: 13 дійсних, 28 асоційованих, 7 індивідуальних.
2. Проведений 9-й З’їзд.
3. Встановлений новий розмір щомісячних членських внесків: 250 грн. для асоційованих членів і 1350 грн. для дійсних членів ВФУ.
4. Внесені членські внески до Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI) за 2010/2011, 2011/2012 фінансові роки.

Інформаційно-рекламна робота

1. Постійно підтримується інтернет-сайт ВФУ (www.expo.org.ua): щоденно оновлюється рубрика „Виставкові новини” про події на виставкових ринках України та всього світу, регулярно розміщується інформація, що надходить від UFI, іноземних та вітчизняних медіа-партнерів.
2. Інформація про розміщення на сайті ВФУ «Календаря виставкових заходів ВФУ» направлена до керівництва Ради з питань виставкової діяльності в Україні, а також поширена серед вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих інформаційних Інтернет-ресурсів.
3. Щорічно надаються відомості про ВФУ у довідники Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI).
4. Встановлений відеоконференцзв’язок між ВФУ та РСВЯ (червень 2012 р.).

Робота із нормативно-правового забезпечення виставкової діяльності.
1. Постійно надається консультативна допомога Держкомстатистики України з питань статистичного спостереження виставкової діяльності в Україні.
2. Направлені пропозиції до Держмитслужби України та Мінекономіки України щодо вдосконалення митного оформлення вантажів, які тимчасово ввозяться на українські виставки (липень 2012 р.).

Робота з розвитку міжнародного співробітництва
1. Розповсюджена інформація про проведення у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» міжнародного семінару UFI з питань використання інформаційних технологій у виставковій діяльності (04-06.04.2011 р.).
2. Надані рекомендації  виставкам Baby Expo (організатор: ТОВ «Акко Інтернешнл») та «Довкілля для України» (співорганізатор: «Експо 2000 Україна») для включення їх до складу виставок, що підтримуються Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії (UFI).
3. Встановлено співробітництво з Міжнародною організацією виставкової статистики – Centrex з питань підготовки фахівців з виставкової справи (ВФУ, як організатору всеукраїнського студентського конкурсу «Експо-Зірка»,  запропоновано взяти участь у європейському студентському конкурсі, який відбувається під егідою Centrex).
4. Серед членів ВФУ, які проводять міжнародні виставки, розповсюджена інформація про виставки в Об’єднаних Арабських Еміратах надана Федерації послом України в ОАЕ.
5. Проведене спільне засідання Правління ВФУ та Президії РСВЯ (27.06.2012 р.).
6. Підписана Угода про співробітництво між ВФУ та РСВЯ на 2012-2013 рр.
7. Постійно здійснювалось співробітництво з штаб-квартирою UFI (обмін інформацією, надання довідникових даних про виставкову діяльність в Україні, отримання та розміщення на сайті ВФУ інформаційних бюлетенів UFI-Info).
8. Встановлено та регулярно здійснювалось співробітництво з німецькою консалтинговою Компанію KME, керівник - доктор Ерманн Крессе, фахівець в області виставкової індустрії, головний адміністратор AUMA – Комітету німецької економіки у справах торгових виставок і ярмарків, видавець інформаційного дайджесту Exhibition Pilot).

 

Додаток 4
до Пр. №81 від 28.09.2012 р.

ПРОГРАМА
діяльності Виставкової федерації України на 2011-2012 рр.  (проект)


   Програма діяльності Виставкової федерації України (ВФУ) на 2013 – 2014 рр., (далі Програма) розроблена на основі Статуту ВФУ, Основних напрямків діяльності ВФУ, прийнятих 1-м З’їздом ВФУ, рішень 2-го – 10-го З’їздів ВФУ, резолюцій 1-ої – 7-ої науково-практичних конференцій, проведених в 2000 – 2009 рр. та Програми діяльності ВФУ на 2011 – 2012 рр.
   Програма спрямована на вирішення задач, поставлених перед учасниками вітчизняного виставкового ринку Концепцією з виставково-ярмаркової діяльності в Україні, на підвищення ролі ВФУ у розвитку вітчизняної виставкової діяльності, відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, передбачає взаємодію українського виставкового руху з міжнародним і враховує актуальні потреби вітчизняної виставкової сфери.
   Головними задачами ВФУ на наступний період вважаються сприяння:
- координації виставкової діяльності в Україні;
- розвитку міжнародного співробітництва;
- інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку;
- впровадження у виставкову діяльність сучасних інноваційних технологій.

      Основними напрямками діяльності ВФУ на даному етапі вважаються наступні.

1. Управління та розвиток.
Встановлення, підтримка та розвиток співробітництва з владними структурами – учасниками вітчизняного виставкового ринку з метою вирішення актуальних задач виставкової індустрії України.
Розробка, впровадження, моніторинг та вдосконалення заходів, спрямованих на координацію виставкової діяльності в Україні, підвищення професійного рівня виставкової діяльності, інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку.
Сприяння розвитку інфраструктури українського виставкового ринку, в першу чергу, його матеріально-технічної бази: експоцентрів, конгрес-центрів, виставкового обладнання.
Налагодження співробітництва між виробниками виставкових послуг, а також між професійними об’єднаннями учасників виставкового ринку.
Сприяння підвищенню іміджу виставкової справи в Україні.
Забезпечення умов для реалізації Програми діяльності Виставкової федерації України на 2013-2014 рр.
Проведення 5-го міжнародного форуму «Виставкова діяльність в Україні. Інноваційні рішення та перспективи розвитку» (2014 р.)

2. Нормативно-правове забезпечення.
Сприяння вирішенню етичних питань при здійсненні виставкової діяльності.
Сприяння створенню доступної для вітчизняних учасників виставкового ринку системи проведення аудиту статистичних даних про виставки.
Участь у розробці нормативно-правових документів, що регламентують ярмаркову діяльність.
Участь в розробці, вдосконаленні, впровадженні, аналізі функціонування нормативно-правових актів, що стосуються виставкової діяльності в Україні. 
Захист виставкового ринку від проявів несумлінної конкуренції та непрофесіоналізму.
Сприяння підвищенню якості виставкових послуг.
Розробка внутрішніх положень діяльності ВФУ.

3. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів з виставкової справи.   
Проведення спільно з вищими навчальними закладами – партнерами ВФУ студентських Фестивалей «Експо-Зірка», конкурсів, форумів, конференцій тощо.
Сприяння учбовим закладам у підготовці фахівців з виставкової діяльності та підвищення кваліфікації персоналу підприємств – учасників виставкового ринку України.
Сприяння впровадженню серед членів ВФУ передового світового досвіду з виставкових технологій, а також менеджменту, маркетингу, реклами, дизайну, сучасних засобів комунікацій.
Підтримка та сприяння проведенню наукових досліджень з актуальних питань виставкової діяльності в Україні.

4. Інформаційно-рекламне забезпечення. 
Підготовка та видання інформаційно-рекламного довідника про учасників виставкового ринку України.
Участь в розробці та реалізації заходів, спрямованих на державну підтримку інформаційного забезпечення виставкової діяльності.
Розповсюдження серед членів ВФУ інформації про передовий досвід здійснення виставкової діяльності, про виставкові заходи, події, новини.
Розробка та впровадження інтернет-проектів ВФУ, розвиток сайту WWW.EXPO.ORG.UA.
Створення при ВФУ прес-клубу «Виставка».
Координація співробітництва із ЗМІ.
Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення іміджу ВФУ.

5. Міжнародне співробітництво.
Поглиблення співробітництва із зарубіжними виставковими об’єднаннями та компаніями, в першу чергу з представниками виставкових ринків сусідніх з Україною країн.
Сприяння підготовці та проведенню міжнародних виставкових заходів за участю ВФУ.
Проведення спільних заходів ділового характеру з міжнародними та іноземними професійними виставковими об’єднаннями та компаніями.
Участь у проектах міжнародних виставкових організацій (UFI, Centrex, РСВЯ та інш.).

6. Регіональний розвиток.
Сприяння розвитку виставкової діяльності в регіонах України.


ПРОТОКОЛ  №80

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                    27 червня 2012 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Колгатін І.В.,         Пекар В.О., Ткаченко А.В.; Коваль О.П. – представник Віце-президента Іванова В.А., Марков С.І. – представник Віце-президента Ткаченка А.В., Нємцов М.М. – представник Віце-президента Соколовського В.І., Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Запрошені: Шишкіна А.В. – начальник відділу комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В., а також члени Правління Кебадзе І.В. та Тігунов О.П. передали свої голоси Пашкевичу О.М.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний
засідання Правління ВФУ 27 червня 2012 р.

1. Про членство у ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про фінансовий звіт Виконавчого директора. Доповідач: Овчарек В.Є.
3. Про звернення до ВФУ Члена Ради з питань виставкової діяльності в Україні, Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Павленка В.П. Доповідач: Пашкевич О.М.
4. Про формування Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014 рр. Доповідачі: Пашкевич О.М.
5. Про співробітництво між ВФУ та Російським Союзом виставок і ярмарків. Доповідач: Пашкевич О.М.
6. Про звернення до президента ВФУ Посла України в ОАЕ Полуреза Ю.В. Інформація: Пашкевича О.М.
7. Різне.
7.1.  Про запрошення компанії «Балтик-Експо» взяти участь у Міжнародній виставці інновацій «Територія співробітництва» 04-06.10.2012 р. Інформація: Пашкевича О.М.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про членство у ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про членство у ВФУ.
Виступили: Пекар В.О., Ткаченко А.В., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили: Виключити із членів ВФУ наступні підприємства:
- компанію «Естет» за власним бажанням у зв’язку із припиненням проведення виставкової діяльності;
- Головне управління зовнішньоекономічної діяльності Одеської облдержадміністрації у зв’язку із ліквідацією структурного підрозділу, що опікувалось виставковою діяльністю;
- ТОВ «Економедіа» за власним бажанням у зв’язку із припиненням проведення виставкової діяльності;
- Інститут реклами у зв’язку із припиненням діяльності;
- ТОВ «Компанія «Станко-Технологія» у зв’язку із припиненням проведення виставкової діяльності;
- ТОВ «К.І.» у зв’язку із припиненням проведення виставкової діяльності;
- «Виставковий центр «Лемберг» у зв’язку із припиненням проведення виставкової діяльності;
- Корпорацію «Украгропромбіржа» у зв’язку із припиненням проведення виставкової діяльності.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про фінансовий звіт Виконавчого директора. Доповідач: Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Овчарека В.Є. про фінансовий звіт Виконавчого директора.
Виступили: Пашкевич О.М., Пекар В.О., Ткаченко А.В., Марков С.І., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили:
2.1. Фінансовий звіт Виконавчого директора за 2011 рік затвердити.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про звернення до ВФУ Члена Ради з питань виставкової діяльності в Україні, Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Павленка В.П. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про звернення до ВФУ Члена Ради з питань виставкової діяльності в Україні, Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Павленка В.П.
Виступили: Колгатін І.В., Пекар В.О.,Ткаченко А.В.; Марков С.І.,            Нємцов М.М., Шишкіна А.В.
Після обговорення вирішили:
3.1. Виконавчій дирекції поінформувати членів ВФУ стосовно пропозиції Мінекономіки України налагодити співробітництво з ВФУ у питанні формування переліку виставкових заходів, що проводитимуться в Україні у 2013 році, яким надається статус міжнародних та національних.
3.2. Згідно з умовами формування Переліку виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2013 році, яким надається статус міжнародних та національних, викладеними у листі 08-06/21220-14 від 07.06.2012 Члена Ради з питань виставкової діяльності в Україні, Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Павленка В.П. до ВФУ (додаток 1), направити відповідну інформацію до Мінекономіки України та Виконавчої дирекції ВФУ.
3.3. Виконавчому директору взяти під контроль надходження вищезазначених документів від членів ВФУ до Мінекономіки України.
3.4. Внести на розгляд Правління ВФУ питання щодо розвитку співробітництва з Мінекономіки України, зокрема, з формування Переліку виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2014 році, яким надається статус міжнародних та національних. 
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про формування Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014 рр. Доповідачі: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича про формування Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014 рр.
Виступили: Пекар В.О., Ткаченко А.В.
Після обговорення вирішили:
4.1. Рекомендувати членам ВФУ взяти участь у складанні Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014 роки.
4.2. Доручити Віце-президенту ВФУ Пекару В.О. провести експертну оцінку нової версії Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014 рр. з урахуванням сервісу ExpoVizit та надати рекомендації щодо можливості його застосування для учасників Календаря. Строк: 01.09.2012 р.
4.3. Виконавчому директору розробити бюджет проекту «Календар виставкових заходів ВФУ на 2013-2014 рр.» і винести його на розгляд Правління ВФУ.  Строк: 15 вересня 2012 р.
4.4. Направити листи на ім’я керівників Ради з питань виставкової діяльності в Україні з інформацією про опублікування «Календаря виставкових заходів ВФУ на 2013-2014 рр.» в Інтернеті.
4.5. Скласти прес-реліз про опублікування Календаря в Інтернеті та розповсюдити його серед українських та зарубіжних інформаційних агентств та партнерів ВФУ.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про співробітництво між ВФУ та Російським Союзом виставок і ярмарків. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про співробітництво між ВФУ та Російським Союзом виставок і ярмарків.
Виступили: Пекар В.О., Ткаченко А.В., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили:
5.1. Напрями співробітництва між РСВЯ та ВФУ - схвалити (додаток 2).
5.2. Членам Президії РСВЯ та Правління ВФУ направити пропозиції з указаних напрямів до Виконавчих дирекцій РСВЯ та ВФУ – до 15 вересня 2012 року.
5.3. Виконавчим дирекціям РСВЯ та ВФУ узагальнити пропозиції членів Президії РСВЯ та Правління ВФУ та розробити проект Плану співробітництва між РСВЯ та ВФУ на 2012-2013 рр. – до 15 жовтня 2012 р.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Про звернення до президента ВФУ Посла України в ОАЕ Полуреза Ю.В. Інформація: Пашкевича О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про звернення до президента ВФУ Посла України в ОАЕ Полуреза Ю.В.
Виступили: Пекар В.О., Ткаченко А.В., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили:
6.1. Взяти інформацію до відома.
6.2. Проінформувати Посла України в ОАЕ Полуреза Ю.В. про результати обговорення даного питання на засіданні Правління.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Різне.
7.1. Про запрошення компанії «Балтик-Експо» взяти участь у Міжнародній виставці інновацій «Територія співробітництва» 04-06.10.2012 р. Інформація: Пашкевича О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про запрошення компанії «Балтик-Експо» взяти участь у Міжнародній виставці інновацій «Територія співробітництва» 04-06.10.2012 р.
Вирішили:
7.1.1. Взяти інформацію до відома.
7.1.2. Проінформувати членів ВФУ про запрошення компанії «Балтик-Експо».
Голосували: «за» - одноголосно.

Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек

Додаток 2
до Пр. №80 від 27.06.2012 р.

Напрями співробітництва між РСВЯ та ВФУ

 1. Опрацювання можливості та механізму проведення виставок за спеціальними інфраструктурними тематиками в Росії та Україні з широкою діловою програмою.
 2. Участь у розширеному засіданні Президії РСВЯ, представників виставкового бізнесу СНД, країн Східної Європи із співробітництва у сфері виставкової та конгресової діяльності (5-6 жовтня 2012 року, Кишинів, Республіка Молдова).
 3. Впровадження у ВФУ системи комунікації та управління , що використовується у РСВЯ.
 4. Проведення спільних досліджень з підвищення ефективності виставкової діяльності та впровадження їх результатів на виставкові ринки сторін (обмін науково-технічною інформацією, надання статистичної інформації, тестування методик, сприяння просуванню розробок сторін на виставкові ринки).
 5. Підтримка проектів сторін з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з виставкової справи (Студентського фестивалю ВФУ «Експо-Зірка», проведення семінарів, конференцій, майстер-класів і т.п.).


ПРОТОКОЛ  №79

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                    24 лютого 2012 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Білий В.Л., Пекар В.О., Ткаченко А.В.; члени Правління: Мельник І.А., Тігунов О.П., Целінський В.С.; Задорожний М.Е. – представник члена Правління Задорожного Е.М., Марков С.І. – представник Віце-президента Ткаченка А.В., Нємцов М.М. – представник Віце-президента Соколовського В.І., Рабін Ю.А. – представник Віце-президента      Колгатіна І.В., Сільченко В.Ю. – представник члена Правління Гіля В.А.,  Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Запрошені: Волинець Т.В. – директор ДП «Експо Лайн», Пересунько Н.І. – індивідуальний член ВФУ, Шаїнський В.Б. – індивідуальний член ВФУ.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В. та Віце-президент Іванов В.А., передали свої голоси Пашкевичу О.М.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний
засідання Правління ВФУ 24 лютого 2012 р.

1. Про відзначення 15-ї річниці ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про Заяву генерального директора ДП «Прем’єр Експо» Сушона А.Л. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про лист генерального директора ПП «ПРИМУС Україна» Крицука С.А. Доповідач: Пашкевич О.М.
4. Про лист генерального директора ТОВ «Виставкова фірма «Троян» Виноградова В.Г. Доповідач: Пашкевич О.М.
5. Різне.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про відзначення 15-ї річниці ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про відзначення 15-ї річниці ВФУ.
Виступили: Білий В.Л., Пекар В.О., Ткаченко А.В., Мельник І.А., Задорожний М.Е., Нємцов М.М., Пересунько Н.І., Шаїнський В.Б.
Вирішили:
1.1. Затвердити наступний План підготовки заходу із відзначення 15-ї річниці ВФУ (Додаток 1).
1.2. Затвердити кошторис витрат заходу із відзначення 15-ї річниці ВФУ (Додаток 2).
1.3. Встановити розмір цільового внеску члена ВФУ за участь у заході у розмірі: 5000 грн. для дійсних членів та 1000 грн. для асоційованих та індивідуальних членів. Кошти у відповідності із затвердженою квотою: 4 супроводжуючі особи для кожного дійсного члена ВФУ, 1 супроводжуюча особа для індивідуального члена ВФУ направити у розпорядження Виконавчої дирекції не пізніше 05.04.2012 р.
Індивідуальним членам ВФУ дозволити безкоштовно взяти участь у заході.
1.4. Схвалити рішення Виконавчого директора щодо виготовлення значків ВФУ. Включити вартість розробки та виготовлення значків ВФУ в кошторис витрат заходів з відзначення 15-річчя ВФУ.
1.5. Погодити пропозиції із регламенту заходу (Додаток 3) та його сценарію (Додаток 4).
1.6. Направити інформацію про відзначення 15-річчя ВФУ до керівництва Ради з питань виставкової діяльності в Україні та запросити їх до участі у заходах 20 квітня 2012 року. Строк: до 15.03.2012 р.
1.7. Проінформувати керівництво Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI), Міжнародного союзу виставкової статистики (Centrex), Російського Союзу виставок і ярмарків, Московської торгово-промислової палати, Польської корпорації ярмарків про відзначення 15-річчя ВФУ та запросити їх до участі у заходах 20 квітня 2012 року. Строк: до 15.03.2012 р.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про Заяву генерального директора ДП «Премєр Експо» Сушона А.Л. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про Заяву генерального директора ДП «Прем’єр Експо» Сушона А.Л.
Виступили: Пекар В.О., Ткаченко А.В., Задорожний М.Е.,  Нємцов М.М.
Вирішили: У зв’язку із поданою Заявою про вихід із ВФУ виключити ДП «Прем’єр Експо» із складу Виставкової федерації України з 24.02.2012 року.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про лист генерального директора ПП «ПРИМУС Україна» Крицука С.А. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про лист генерального директора ПП «ПРИМУС Україна» Крицука С.А.
Виступили: Білий В.Л., Пекар В.О., Ткаченко А.В., Мельник І.А., Тігунов О.П., Целінський В.С., Нємцов М.М., Пересунько Н.І., Шаїнський В.Б.
Вирішили: Рекомендувати членам Правління Тігунову О.П. та Целінському В.С. за посередництвом Віце-президента Ткаченка А.В. провести переговори та виробити взаємоприйнятне рішення з питання, що винесене на розгляд Правління.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про лист генерального директора ТОВ «Виставкова фірма «Троян»  Виноградова В.Г. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про лист генерального директора ТОВ «Виставкова фірма «Троян» Виноградова В.Г.
Вирішили: задовольнити прохання генерального директора ТОВ «Виставкова фірма «Троян» щодо зміни її статусу у ВФУ з дійсного на асоційований.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Різне.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про зміст Розпорядження Кабінету Міністрів України № 25-р від 18.01.2012 року «Про затвердження переліку виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2012 році, яким надається статус міжнародних та національних».
Виступили: Пекар В.О., Марков С.І.
Вирішили:
5.1. Ознайомити членів ВФУ з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 25-р від 18.01.2012 року «Про затвердження переліку виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2012 році, яким надається статус міжнародних та національних» та запропонувати їм направити на адресу Виконавчої дирекції інформацію щодо їх участі у формуванні переліку виставок і ярмарків, наведених у даному документі.
5.2. Доручити Виконавчому директору Овчареку В.Є. провести аналіз ситуації, створеної опублікуванням даного документу та встановити причини його незадовільного змісту.

Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек

 


ПРОТОКОЛ  №78

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                    23 грудня 2011 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Білий В.Л.,        Колгатін І.В., Пекар В.О., Ткаченко А.В., члени Правління: Климчук А.Л.,         Мельник І.А., Тігунов О.П., Воронюк В.В. – представник члена Правління Сушона А.Л., Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В. та Віце-президент Іванов В.А., передали свої голоси Пашкевичу О.М.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний
засідання Правління ВФУ 23 грудня 2011 р.

1. Про виготовлення Відзнак та значків ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про святкування 15-ї річниці ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Різне.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про розробку відзнак та значків ВФУ. Доповідачі: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М.
Виступили: Білий В.Л., Пекар В.О., Ткаченко А.В., Мельник І.А., Воронюк В.В.
Вирішили:
1.1. Дійсним членам ВФУ ліквідувати заборгованість по спеціальним внескам на виготовлення Відзнак ВФУ у строк до 20.01.2012 р. із розрахунку по 5000 грн. з кожного дійсного члена ВФУ.
1.2. Виконавчому директору до 01.02.2012 року замовити виготовлення 300 Відзнак ВФУ (по 100 шт. кожної номінації). Залишки коштів використовувати згідно рішенням Правління. Разом з накладом Відзнак забрати у їх виробника прес-форму.
1.3. Значки ВФУ виготовити після остаточного узгодження їх кількості з членами Правління.

Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про святкування 15-ї річниці ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про святкування 15-ї річниці ВФУ.
Виступили: Білий В.Л., Колгатін І.В., Пекар В.О., Ткаченко А.В., Климчук А.Л., Мельник І.А.
Вирішили:
2.1. Створити робочу групу з підготовки святкування 15-річчя ВФУ у складі: Пашкевич О.М. – голова, члени Правління ВФУ, Виконавчий директор.
2.2. Визначити дату проведення святкування: 20 квітня 2012 р. (п’ятниця) та місце проведення заходів: Міжнародний виставковий центр (м. Київ, Броварський пр., 15, пав. №3, конференц-зал №14).
2.3. Встановити наступну квоту на запрошення гостей для кожного з членів ВФУ:
дійсному члену – не більше 5 супроводжуючих; 
асоційованому члену – не більше 1 супроводжуючого;
індивідуальному члену – без супроводжуючих.
2.4. Виходячи з рішень п.2.2., Виконавчій дирекції розробити наступні проекти документів щодо святкування 15-річчя ВФУ: Плану підготовки, бюджету, списку гостей та учасників, пропозиції щодо регламенту заходів, сценарію, оформлення приміщення. Строк: 01 лютого 2012 р.
Голосували: «за» - одноголосно.

Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек

 


ПРОТОКОЛ  №77

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                    09 грудня 2011 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Колгатін І.В.,         Пекар В.О., Марков С.І. – представник Віце-президента Ткаченка А.В., Сільченко В.Ю. – представник члена Правління Гіля В.А., Овчарек В.Є. – виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В., Віце-президенти: Білий В.Л., Соколовський В.І., члени Правління: Мельник І.А., Тігунов О.П. передали свої голоси Пашкевичу О.М.
Запрошені: Ліфінцев С.М. – Перший проректор Інституту реклами, Копієвська О.Р. – проректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ),
Ігнатьєва І.А. – декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД), Михайличенко А.І. – доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ)
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний
засідання Правління ВФУ 09 грудня 2011 р.

1. Про виготовлення Відзнак та значків ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про підсумки 2-го Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про 78-й Конгрес Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI). Доповідач:   Пекар В.О.
4. Про роботу науково-методичної Ради ВФУ з виставкової діяльності.  Доповідач: Пашкевич О.М.
5. Про святкування 15-ї річниці ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
6. Різне.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про розробку відзнак та значків ВФУ. Доповідачі: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М.
Вирішили: перенести розгляд даного питання на наступне засідання Правління.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про підсумки 2-го Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про підсумки 2-го Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
Вирішили: Висловити подяку керівникам навчальних закладів, представники яких взяли участь у 2-му Фестивалі «Експо-Зірка».
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про 78-й Конгрес Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI). Доповідач:   Пекар В.О.
Слухали: інформацію Пекара В.О. про 78-й Конгрес Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI).
Вирішили: взяти інформацію до відома.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про роботу науково-методичної Ради ВФУ з виставкової діяльності.  Доповідач: Пашкевич О.М.
4.1. Обрати Головою науково-методичної Ради Почесного Президента ВФУ Толстоухова А.В.
4.2. Виконавчому директору доопрацювати Положення (Додаток 1) про Раду з урахуванням пропозицій, внесених представником КНТЕУ Михайличенко А.І.
Затвердити документи щодо діяльності Ради: Склад членів Ради (Додаток 2), Розподіл обов’язків між членами Ради (Додаток 3).
Прийняти за основу План роботи Ради на 2012 р. (Додаток 4).
4.3. Членам Правління внести пропозиції до Програми діяльності Ради на 2012-2014 рр. та Плану роботи Ради на 2012 рік. Строк: 20.01.2012.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про святкування 15-ї річниці ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М. Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про святкування 15-ї річниці ВФУ.
Виступив: Пекар В.О.
Вирішили: перенести розгляд даного питання на наступне засідання Правління.
Голосували: «за» - одноголосно.

Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек

 


ПРОТОКОЛ  №76

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                  16 вересня 2011 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Перший Віце-президент Тимошенко В.В., Віце-президенти: Колгатін І.В., Пекар В.О., член Правління Целінський В.С.;  Драженко І.П. – представник члена Правління Климчука А.Л., Тахтай О.М. – представник члена Правління Гіля В.А.
Віце-президенти: Білий В.Л., Соколовський В.І. та члени Правління: Задорожний Е.М., Кебадзе І.В., Тігунов О.П. передали свої голоси Пашкевичу О.М.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний
1. Про розробку Відзнак та значків ВФУ. Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
2. Про складання Календаря виставок членів ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про міжнародне співробітництво (інформація про:
 - засідання Комітету Асоціацій UFI 20.06.2011,
 - проекти UFI  та Centrex в області підготовки фахівців з виставкової справи). Доповідач: Пекар В.О.
4. Про підтримку 2-го студентського Фестивалю «Експо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М. 5. Різне

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про розробку відзнак та значків ВФУ. Доповідачі: Пашкевич О.М.,       Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Овчарека В.Є. про розробку Відзнак та значків ВФУ.
Виступили: Тимошенко В.В., Пекар В.О., Колгатін І.В.
Після обговорення вирішили:
1.1. Доручити Виконавчій дирекції надіслати дійсним членам ВФУ рахунки-фактури від виробника відзнак та значків – компанії «Відзнаки та сувеніри» на суму 5000 грн. кожному для оплати виготовлення зазначеної продукції. Строк: 01.10.2011 р..
1.2. Дійсним членам ВФУ оплатити рахунки-фактури від виробника відзнак та значків – компанії «Відзнаки та сувеніри» на суму 5000 грн. та забезпечити їх отримання до 01.11 2011 р.
1.3. Доручити Виконавчій дирекції контролювати хід виконання даного рішення.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про складання Календаря виставок членів ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про складання Календаря виставок членів ВФУ.
Виступили: Пекар В.О., Колгатін І.В., Драженко І.П.
Після обговорення вирішили:
2.1. Затвердити зміст та форму електронної версії Календаря виставкових заходів ВФУ на 2012, 2013 рр. (Календаря).
2.2. Розмістити електронну версію Календаря на сайті ВФУ з урахуванням наданих пропозиції до 30 вересня 2011р.
2.3. Встановити розмір внеску для членів ВФУ за формування електронної версії Календаря для дійсних членів – 3000 грн., для асоційованих членів – 1000 грн. Кошти за виготовлення електронної версії Календаря внести на рахунок ВФУ до 05 жовтня 2011 р.
2.4. Направити листи на ім’я керівників Ради з питань виставкової діяльності в Україні з інформацією про опублікування Календаря в Інтернеті.
2.5. Скласти прес-реліз про опублікування Календаря в Інтернеті та розповсюдити його серед українських та зарубіжних інформаційних агентств.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про міжнародне співробітництво. Доповідач: Пекар В.О.
Слухали: інформацію Пекара В.О. про міжнародне співробітництво (засідання Комітету Асоціацій UFI 20.06.2011; проекти UFI  та Centrex в області підготовки фахівців з виставкової справи).
Виступили: Пашкевич О.М., Тимошенко В.В.
Після обговорення вирішили: взяти інформацію до відома та розповсюдити її серед членів ВФУ.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про підтримку 2-го студентського Фестивалю «Експо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про підтримку 2-го студентського фестивалю «Експо-Зірка».
Виступили: Тимошенко В.В., Пекар В.О., Колгатін І.В., Целінський В.С.
Після обговорення вирішили:
4.1. Згідно з рішенням Правління ВФУ (Пр. № 73 від 23.12.2010 р., п. 4.2) створити Оргкомітет Фестивалю у складі: Пашкевич О.М. – голова, Колгатін В.С., Целінський В.С., Овчарек В.Є.
4.2. Рекомендувати включити до складу журі конкурсної програми Фестивалю членів Оргкомітету, а також членів ВФУ, які виступатимуть в якості спонсорів. 
4.3. Виділити у бюджеті ВФУ 3000 (три тисячі) грн. на придбання призів для переможців конкурсів 2-го студентського Фестивалю «Експо-Зірка».

Голова засідання                                                                            О.М. Пашкевич

Секретар засідання                                                                        В.Є. Овчарек


ПРОТОКОЛ  №75

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                     27 травня 2011 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; члени Правління: Тігунов О.П., Целінський В.С.; Ткаченко В.А. – представник Віце-президента Ткаченка А.В., Романенко В.П. – представник Віце-президента Пекара В.О., Нікіфорова Є.А. – представник Віце-президента Колгатіна І.В., Задорожний М.Е. – представник члена Правління Задорожного Е.М., Малиновський В.М. – представник члена Правління Климчука А.Л., Овчарек В.Є. – виконавчий директор, секретар засідання.
              Перший Віце-президент Тимошенко В.В., Віце-презиеднт Соколовський В.І. та член Правління Кебадзе І.В. передали свої голоси Пашкевичу О.М.
Запрошені: Бєляєв А.М., Волинець Т.В., Ліфінцев С.М., Марков С.І., Шаїнський В.Б.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Про розробку Відзнак та значків ВФУ. Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
2. Про складання Календаря виставок членів ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про  заходи  UFI,  що  відбулись 04-06.04.2011 р. у ВЦ "КиївЕкспоПлаза". Доповідачі: Пекар В.О., Романенко В.П.
4. Про підтримку 2-го студентського Фестивалю «Експо-Зірка». Доповідач:    Пашкевич О.М.
5. Різне.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про розробку відзнак та значків ВФУ. Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Овчарека В.Є. про розробку Відзнак та значків ВФУ.
Виступили: Тігунов О.П., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
1.1. Прийняти інформацію до уваги (Додаток 1).
1.2. Затвердити варіант № 1 виготовлення значків ВФУ (наклад 1000 шт., вартість – 10 грн./шт.).
1.3. Кожному дійсному члену ВФУ у відповідності з обраним варіантом (п. 1.2.) у строк до 15.06.2011 р. заключити договори з компанією виробником (ТОВ «Відзнаки та Сувеніри», http://www.awards-vs.com/contacts) на виготовлення 1/16 накладів Відзнак (57 шт.) та значків (63 шт.), а також внести на рахунок ВФУ 1/16 суми за розробку макетів Відзнак (375 грн.).
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про складання Календаря виставок членів ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про складання Календаря виставок членів ВФУ.
Виступили: Тігунов О.П., Целінський В.С., Ткаченко В.А., Романеко В.П., Нікіфорова Є.А., Задорожний М.Е., Малиновський В.М., Волинець Т.В., Марков С.І., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
2.1. Рекомендувати членам ВФУ взяти участь у складанні Календаря виставок на 2012-2013 роки.
2.2. При складанні Календаря виставок на 2 роки врахувати параметр виставок «Періодичність проведення».
2.3. З метою остаточного узгодження умов складання Календаря виставок (строків збору інформації та її опублікування, охопленого періоду, вигляду та інше) провести робочу нараду за участю членів ВФУ - провідних операторів виставкового ринку України.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про  заходи  UFI,  що  відбулись 04-06.04.2011 р. у ВЦ "КиївЕкспоПлаза". Доповідачі: Пекар В.О., Романенко В.П.
Слухали: інформацію Пекара В.О., Романенко В.П. про заходи  UFI,  що  відбулись 04-06.04.2011 р. у ВЦ "КиївЕкспоПлаза".
Вирішили:
3.1. Взяти інформацію до відома.
3.2. Доручити Віце-президенту ВФУ Пекару В.О. спільно з Виконавчою дирекцією визначити навчальні заклади, які готові взяти участь в організації та проведенні науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні», присвяченої використанню та впровадженню сучасних ІТ на вітчизняному виставковому ринку.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про  підтримку  2-го  студентського  Фестивалю  «Експо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про підтримку 2-го  студентського  Фестивалю  «Експо-Зірка».
Виступили: Овчарек В.Є., Шаїнський В.Б.
4.1. Згідно з рішенням Правління ВФУ (Пр. № 73 від 23.12.2010 р., п. 4.2) створити Оргкомітет Фестивалю у складі: Пашкевич О.М. – голова, Колгатін В.С., Целінський В.С., Овчарек В.Є.
4.2. Рекомендувати включити до складу журі конкурсної програми Фестивалю членів Оргкомітету, а також членів ВФУ, які виступатимуть в якості спонсорів. 
4.3. Дійсним членам ВФУ створити призовий фонд Фестивалю у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. Відповідальний: Пашкевич О.М.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Різне.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про надання рекомендацій ВФУ виставкам Baby Expo (організатор: ТОВ «Акко Інтернешнл») та «Довкілля для України» (співорганізатор: «Експо 2000 Україна») для включення їх до складу виставок, що підтримуються Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії (UFI).
Вирішили: Рекомендувати виставки Baby Expo (організатор: ТОВ «Акко Інтернешнл») та «Довкілля для України» (співорганізатор: «Експо 2000 Україна») для включення їх до складу виставок, що підтримуються Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії (UFI).
Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова засідання                                                                            Пашкевич О.М.

 

Секретар засідання                                                                        Овчарек В.Є.

 

 

Додаток 1
До Пр. № 75 від 27.05.2011 р.

Варіанти виготовлення значка ВФУ (наклад 1000 шт.)

1.  Значок 20/11 мм, тралений (із синьою емалью), по 10,00 грн./шт., з ПДВ.

2. Значок 20/11 мм, литий (без емалі), по 87,50 грн./шт., з ПДВ.

 


ПРОТОКОЛ  №74

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                       11 березня 2011 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Іванов В.А., Колгатін І.В., члени Правління: Задорожний Е.М., Мельник І.А., Тігунов О.П., Целінський В.С.;            Вілков Ю.В. – представник члена Правління Гіля В.А., Малиновський В.М. – представник члена Правління Климчука А.Л., Романенко В. – представник Віце-президента Пекара В.О., Немцов М.М. – представник Віце-президента Соколовського В.І., Марков С.І. – представник члена Правління Ткаченка А.В., Овчарек В.Є. – виконавчий директор, секретар засідання.
Запрошені: Іванова О.В., Шаїнський В.Б.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний
засідання Правління ВФУ 11 березня 2011 р.

1. Фінансовий звіт Виконавчого директора за 2010 рік. Доповідач: Овчарек В.Є.
2. Про членські внески. Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
3. Про оплату членського внеску до UFI. Доповідач: Овчарек В.Є.
4. Про заходи UFI, що відбудуться  04-06.04.2011 р. у ВЦ "КиївЕкспоПлаза" та умови участі у них ВФУ". Доповідач: Колгатін І.В..
5. Про розробку Відзнак ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
6. Різне.
  6.1. Інформація про виставки в Україні та про ВФУ у мережі Інтернет. Інформація Шаїнського В.Б.
  

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Фінансовий звіт Виконавчого директора за 2010 рік. Доповідач: Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Овчарека В.Є. про фінансовий звіт Виконавчого директора за 2010 рік.
Виступили: Пашкевич О.М., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили: затвердити фінансовий звіт Виконавчого директора за 2010 р. (Додаток 1)
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про членські внески. Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Овчарека В.Є. про членські внески.
Виступили: Іванов В.А., Колгатін І.В., Марков С.І., Нємцов М.М., Тігунов О.П.,    Целінський В.С., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили: Встановити розмір щомісячного членського внеску для асоційованих членів у 250 грн., а для дійсних членів у 1350 грн.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про оплату членського внеску до UFI. Доповідач: Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Овчарека В.Є. про членські внески до UFI.
Виступив: Пашкевич О.М.
Після обговорення вирішили: Здійснити оплату членського внеску ВФУ до UFI за 2010-2011 фінансовий рік у розмірі 1200,00 Євро, відповідно рахунку FEE-17, №00КІЕ від 12.10.2010 р. (Додаток 2).
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про заходи UFI, що відбудуться 04-06.04.2011 р. у ВЦ "КиївЕкспоПлаза" та умови участі у них ВФУ". Доповідач: Колгатін І.В.
Слухали: інформацію Колгатіна І.В. про заходи UFI, що відбудуться 04-06.04.2011 р. у ВЦ "КиївЕкспоПлаза" та умови участі у них ВФУ.
Виступили: Пашкевич О.М., Нємцов М.М., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили: Взяти інформацію до відома (Додаток 3).
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про розробку Відзнак ВФУ. Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Овчарека В.Є. про розробку Відзнак ВФУ.
Виступили: Іванов В.А., Нємцов В.О., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
5.1. Прийняти інформацію до уваги (Додаток 4).
5.2. Затвердити наступний варіант виготовлення відзнак ВФУ:
- технологія виготовлення штамповка;
- наклад 300 шт.
5.3. Дійсним членам у відповідності з рішенням 9-го З’їзду ВФУ та обраним варіантом виготовлення Відзнак ВФУ (п. 4.2.) у строк до 01.04.2011 р. внести внесок у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн. на їх розробку та виготовлення.
5.4. Доручити Виконавчому директору у строк до 15.05.2011 р. забезпечити виготовлення відповідної кількості Відзнак ВФУ.
5.5. Доручити Виконавчій дирекції додатково забезпечити розробку макету значка ВФУ та оцінити можливості його виготовлення. Строк: 01.04.2011 р.  
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Різне.
  6.1. Інформація про виставки в Україні та про ВФУ у мережі Інтернет. Інформація Шаїнського В.Б.
Слухали: інформацію Шаїнського В.Б. про виставки в Україні та про ВФУ у мережі Інтернет.
Виступили: Пашкевич О.М., Марков С.І., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили: рекомендувати членам ВФУ ознайомитись з можливостями використання інтернет-ресурсів Шаїнського В.Б. для розвитку своєї професійної діяльності.

 

Голова засідання                                                                               Пашкевич О.М.

Секретар засідання                                                                           Овчарек В.Є.

Додаток 3
до Пр. № 74 від 11.03.11

Семинары UFI, Киев, Украина 4-6 апреля 2011года
Место проведения: Выставочный центр «КиевЭкспоПлаза»

Программа встречи операционного комитета UFI:
«Разумное использование ИТ-решений для улучшения выставочных операций»

 Понедельник 4 апреля 2011 года
15:00 - 16:00 Регистрация, кофе-брейк.
16:00 – 16:15 Открытие встречи, вступительная речь модератора.
Модератор: Сальвадор Таску, заместитель Председателя операционного Комитета UFI.

16:15 - 16:45
Результаты анкетирования.
Д-р Ровена Арцт, директор по развитию бизнеса, UFI.
Ключевые вопросы:
В какие области выставочные компании внедряли свои ИТ?
Каковы были основные цели и были ли они выполнены?
С нетерпением ожидаем результатов исследования.

16:45 – 17:30 
Что делает возможным применение ИТ сегодня и как выставочные операции будут выглядеть завтра?
Докладчик: Кристиан Утц, консультант по управлению, Barkawi, Мюнхен (Германия).

Как ИT в настоящее время изменяют операционные процессы в выставочной индустрии? Это основной вопрос нашего эксперта в выступлении, который покажет, что уже сегодня можно сделать с помощью современных ИT-технологий. Что мы можем сделать с RFID? Как Интернет и мобильные технологии, помогают нам сгладить процессы и позволяют иметь нужную информацию в нужное время и в нужном месте? Вас ожидает увлекательный сценарий от Кристиана Утц - специалиста в области ИТ и оценки их влияния на выставочную деятельность.

17:30 – 18:00  Кофе-брейк

18:00 – 18:45 
Как ИT смогут помочь Вам в связи с интеграцией поставщиков?
Примеры из других отраслей.
Докладчик будет определен позднее

18:45 – 19:00  Подведение итогов.
Модератор: Сальвадор Таску, заместитель Председателя операционного Комитета UFI.

20:15 – 22:30  Ужин

 

Вторник 5 апреля 2011 года

08:30 – 08:50  Кофе-брейк

08:50 – 09:00  Открытие
Модератор: Сальвадор Таску, заместитель Председателя операционного Комитета UFI.

09:00 – 09:45
Услуги экспоненту - как ИТ-решения помогают нам в операциях и услугах, увеличивают число клиентов.
Докладчик: Мария Мартинес, директор Human Resources and Systems, IFEMA, Мадрид (Испания).
 
На основе внедрения системы SAP R/3, IFEMA включила для интеграции ряд услуг на веб-страницах, что позволяет экспонентам принимать участие в выставках. В качестве важного элемента, эта платформа позволяет клиентам заключать контракт на услуги, связанные с заказом выставочной площади и осуществлять платежи через Интернет.
Мария Мартинес объяснит последствия этого ИТ-решения на процессе управления IFEMA. Слушайте победителя премии UFI ICT AWARD 2009.

09:45 – 10:30 
Как  ИTоблегчают предоставление услуг и продажи товаров.
Докладчик: Сергей Жданов, IT-директор, г. Славутич, Carlsberg Group, Киев (Украина)

Что может выставочная индустрия узнать от других отраслей, где ИT есть ключ к бизнес-процессам компании? Послушайте историю Сергея Жданова о способах ИT, позволяющих создавать систему продаж компании, которые позволяют изо дня в день, отслеживать и обрабатывать операции продаж партнеров. Презентация Сергея покажет как ИT поддерживают рост бизнеса и способствует продажам и операциям.

10:30 – 11:00  Кофе-брейк
11:00 – 11:45  Электронный документооборот - оптимизация процессов
Докладчик будет определен позднее

11:45 – 12:50  Конкурс UFI Operations Award 2011
Презентация финалистов:

- BF servizi (BolognaFiere Group),
- Cape Town International Convention Centre, Freeman/Reed Exhibitions (Даллас).
Голосуйте за победителя!
Присоединяйтесь к нам, чтобы стать членом жюри.

 12:50 – 13:00
Подведение итогов.
Модератор: Сальвадор Таску, заместитель Председателя операционного Комитета UFI

13:00 – 14:15  Бизнес-ланч
14:15 – 16:00  Кофе-брейк
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Программа семинара по социальным медиа
«Социальные медиа: Преимущества для бизнеса»
 
Вторник 5 апреля 2011 года

14:15 - 16:00  Регистрация, кофе-брейк.

16:00 - 16:15 
 
Открытие семинара:
Выступающий: Вернер Крабек, председатель комитета ICT
Директор отдела технической консультации, Messe Düssseldorf GmbH (Германия)    

Модератор: Мария Мартинес, Вице-председатель комитета ICT
директор Human Resources and Systems, IFEMA, Мадрид (Испания).

16:15 - 17:00  Понимание социальных медиа в качестве стратегии
Докладчик: Маттиас Баур, директор e-Business Development, Reed Exhibitions (UK)
 
За последние несколько лет "социальные медиа" успешно вошли в 
наши конференц-залы и  маркетинговую деятельность в качестве ключевых пунктов повестки дня. Работа с социальными медиа немного похожа на Интернет 12-летней давности. Люди полны энтузиазма потенциальными возможностями, которые социальные медиа могут предложить.
            Но может ли Facebook и LinkedIn удовлетворить наши ожидания?
Является ли это революцией или просто рекламой?
И в чем разница между социальным медиа-проектом и социальной медиа-стратегией?
Маттиас Баур даст Вам ответы на эти вопросы.

17:00 - 17:45  Создание социальных медиа работает для ивентов.
Докладчик: Симон Бартон, коммерческий директор, 360 Creative Event Services Ltd, Birmingham (UK)

            Социальные медиа быстро становятся доминирующей силой в маркетинге: если бы Facebook была страной, она была бы 4-м крупнейшим государством в мире.
Что такое социальные медиа? Как они влияют на традиционное выставочное сообщество?
Какие возможности предлагает организаторам выставок и как они должны использовать эти возможности? Каковы последствия для выставок и методов выставочного маркетинга?
            Симон Бертон специализируется на оказании помощи организаторам выставок эффективно сочетать события с социальными медиа. С практическими примерами, Симон будет вдохновлять Вас идеями и предоставит вам набор инструментов для практических действиях.

17:45 - 18:15  Кофе-брейк.
18:15 - 19:00  Выставки - значения для посетителей, участников и организаторов
Докладчик: Андреас Хитцлер, председатель правления Meplan, Мюнхен (Германия)

Презентация новейших разработок в области мобильных технологий для выставок и ярмарок. На основании 13 приложений для различных выставок по всему миру вы получите внутреннюю информацию по таким вопросам, как:
Какие услуги предлагают? Как они принимаются? Какое значение для каждой доли владельца?
Смогли бы Вы объединить социальные медиа с такими решениями?
Это просто "другой" сервис, или это может быть интересная бизнес-модель?

 19:00 - 19:15 Подведение итогов.
 20:15 - 22:30 Ужин

Среда 6 апреля 2011 года

08:30 - 08:50  Кофе-брейк
08:50 - 09:00  Открытие
09:00 - 09:45  Как управлять социальными медиа-сообществами.
Докладчик будет определен позднее

09:45 - 10:30  Спросите эксперта
Докладчик: Кай Хаттендорф, Вице-президент, Corporate Communications, Messe Frankfurt GmbH (Германия).

10:30 - 11:00  Кофе-брейк
11:00 - 12:15  Премия UFI ICT Award 2011
Лучшая практика социальных медиа в выставочной индустрии.

The three finalists were chosen among the many original and creative entries relating to social Media within the Exhibiton Industry issues by the UFI ICT Committee:
Три финалисты были выбраны среди многих оригинальных и творческих решений, связанных с социальными медиа в выставочной индустрии Комитетом по ИКТ:

- IFEMA,
- Poznan International Fair - Cavaliada
- Reed Exhibitions - ReedPOP

Каждый финалист должен презентовать свой проект в течении 15 минут – затем голосование!

12:15 - 12:30  Подведение итогов
Выступающий: Вернер Крабек председатель комитета ICT
Директор отдела технической консультации, Messe Düssseldorf GmbH (Германия)    
12:30 - 14:15  Обед

Условия участия:

1 семинар включает: кофе-брейк, 1 «шведский стол» и 1 ужин.

Для членов UFI: один семинар - 195 €, два семинара - 350 €

Не члены UFI: один семинар -  295 €, два семинара-  525 €

Додаток 4
до Пр. № 74 від 11.03.11

Варіанти виготовлення Відзнак ВФУ*

Варіант 1
знак нагрудний 50/50 мм, 1 емаль, технологія виробництва - штамповка:
100 шт. - гальванічне золото - 155,52 грн. з ПДВ за 1 шт, гальванічний нікель - 130,68 грн., під бронзу - 124,15 грн. (всього: 41 035 грн.)
300 шт. - гальванічне золото - 87,00 грн. з ПДВ за 1 шт, гальванічний нікель –
63,50 грн., під бронзу - 60,33 грн. (всього: 63 249 грн.)
500 шт. - гальванічне золото - 73,00 грн з ПДВ за 1 шт, гальванічний нікель –
50,00 грн., під бронзу - 47,50 грн. (всього: 85 250 грн.)
1000 шт. - гальванічне золото - 63,44 грн. з ПДВ за 1 шт, гальванічний нікель - 40,50грн., під бронзу - 38,50 грн. (всього: 142 440 грн.)

Варіант 2
знак нагрудний 50/50 мм, 1 емаль, технологія виготовлення - хімічне травлення:
100 шт. - гальванічне золото - 71,70 грн. з ПДВ за 1 шт, гальванічний нікель - 49,62грн., під бронзу - 44,66грн. (всього: 16 598 грн.).
300 шт. - гальванічне золото - 60,74 грн з ПДВ за 1 шт, гальванічний нікель - 37,15грн., під бронзу - 35,29грн. (всього: 39 954 грн.).
500 шт. - гальванічне золото - 57,44 грн. з ПДВ за 1 шт, гальванічний нікель –
34,00 грн., під бронзу - 32,87 грн. (всього: 62 720 грн.).
1000 шт. - гальванічне золото - 54,87,00 грн. з ПДВ за 1 шт, гальванічний нікель - 31,27грн., під бронзу - 29,71 грн. (всього: 115 850 грн.).

               Вартість послуг Шаповала А.Г. – дизайнера-розробника макету Відзнак ВФУ складає 4 000 (чотири тис.) грн.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ціни та технології виготовлення запропоновані компанією «Відзнаки та Сувеніри»


ПРОТОКОЛ  №73

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                       23 грудня 2010 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; члени Правління: Гузнак Д.В., Тимошенко В.В., Целінський В.С.; Задорожний М.Е. – представник члена Правління Задорожного М.Е., Малиновський В.М. – представник члена Правління В.М., Марков С.І. – представник члена Правління Ткаченка А.В., Немцов М.М. – представник члена Правління Соколовського В.І., Рабін Ю.В. – представник члена Правління Колгатіна І.В., Овчарек В.Є. – виконавчий директор, секретар засідання.
Запрошені: Бєляєв, А.М., Колосніченко М.В., Шаповал А.Г.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Про вибори керівного складу Правління (Першого Віце-президента, Віце-президентів). Затвердження функціональних обов'язків членів Правління. Затвердження Виконавчого директора. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про затвердження Програми діяльності ВФУ на 2011-2012 рр. Доповідач:  Пашкевич О.М.
3. Про регіональну зустріч керівників українських, російських та польських виставкових компаній - членів Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI) у м. Києві у період 04-06 квітня 2011 року. Доповідач: Пекар В.О.
4. Про підсумки Першого Всеукраїнського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
5. Про розробку Відзнак ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
6. Про Угоду про співробітництво у сфері виставкової діяльності між ВФУ та КНУТД. Інформація Пашкевича О.М.
 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про вибори керівного складу Правління (Першого Віце-президента, Віце-президентів). Затвердження Розподілу функціональних обов'язків членів Правління. Затвердження Виконавчого директора. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про вибори керівного складу Правління (Першого Віце-президента, Віце-президентів), затвердження Розподілу функціональних обов'язків членів Правління, затвердження Виконавчого директора.
Виступив: Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили:
1.1. Обрати Тимошенка В.В. Першим Віце-президентом ВФУ.
1.2. Обрати Віце-президентами ВФУ наступних членів Правління: Білого В.Л., Гузнака Д.В., Іванова В.А., Колгатіна І.В., Пекара В.О., Соколовського В.І., Ткаченка А.В.
1.3. Затвердити Розподіл функціональних обов’язків між членами Правління ВФУ     (Додаток 1).
1.4. Затвердити Виконавчим директором ВФУ Овчарека В.Є.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про затвердження Програми діяльності ВФУ на 2011-2012 рр. Доповідач:     Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про затвердження Програми діяльності ВФУ на 2011-2012 рр.
Вирішили:
2.1. Затвердити Програму діяльності ВФУ на 2011-2012 рр. (Додаток 2).
2.2. Членам Правління направити до Виконавчої дирекції пропозиції до Плану діяльності на 2011-2012 рр. підпорядкованих їм відповідних напрямків діяльності Правління до 01.02.2011р.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про регіональну зустріч керівників українських, російських та польських виставкових компаній - членів Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI) у м. Києві у період 04-06 квітня 2011 року. Доповідач: Пекар В.О.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про регіональну зустріч керівників українських, російських та польських виставкових компаній - членів Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI) у м. Києві у період 04-06 квітня 2011 року.
Виступили: Тимошенко В.В., Марков С.І., Нємцов М.М.
Після обговорення вирішили:
3.1. Провести круглий стіл за участю керівників провідних виставкових компаній Східної Європи з метою визначення спільних інтересів та координації діяльності.
3.2. Доручити Президенту ВФУ довести інформацію про регіональну зустріч керівників українських, російських та польських виставкових компаній - членів Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI) до Адміністрації Президента України. 
3.3. Доручити Виконавчій дирекції інформувати членів ВФУ про даний захід UFI на сайті ВФУ.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про підсумки Першого Всеукраїнського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Овчарека В.Є. про підсумки Першого Всеукраїнського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка».
Виступили: Тимошенко В.В., Колосніченко М.В.
Після обговорення вирішили:
4.1. Прийняти інформацію до уваги (Додаток 3).
4.2. Виступити ВФУ в якості співорганізатора Другого Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка».
Голосували: «за» - одноголосно.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про розробку Відзнак ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Овчарека В.Є. про розробку Відзнак ВФУ.
Виступили: Тимошенко В.В., Гузнак Д.В., Задорожний В.Е., Марков С.І., Нємцов М.М., Бєляєв А.М., Колосніченко М.В., Шаповал А.Г.
Після обговорення вирішили:
5.1. Прийняти інформацію до уваги (Додаток 4).
5.2. Прийняти за базовий варіант №1 та рекомендувати його до подальшої розробки та виготовлення у «золотому», «срібному» та «бронзовому» виконанні.
5.3. Виконавчій дирекції розробити кошторис витрат на розробку та виготовлення Відзнак ВФУ у відповідності з рішенням 9-го З’їзду ВФУ.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Про Угоду про взаєморозуміння та співробітництво у сфері виставкової діяльності між ВФУ та КНУТД. Інформація Пашкевича О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про Угоду про співробітництво у сфері виставкової діяльності між ВФУ та КНУТД.
Вирішили: рекомендувати до укладання Угоду про взаєморозуміння та співробітництво у сфері виставкової діяльності між ВФУ та КНУТД (Додаток 5).
Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова засідання                                                                               Пашкевич О.М.

 

Секретар засідання                                                                           Овчарек В.Є.

Додаток 1 до Пр.№73 від 23.12.2010 р.

Розподіл функціональних обов’язків між членами Правління ВФУ

№ п/п

Напрямок діяльності

Відповідальні члени Правління

1

Управління та розвиток.

          Встановлення, підтримка та розвиток співробітництва з владними структурами – учасниками вітчизняного виставкового ринку з метою вирішення актуальних задач виставкової індустрії України.
  Розробка, впровадження, моніторинг та вдосконалення заходів, спрямованих на координацію виставкової діяльності в Україні, підвищення професійного рівня виставкової діяльності, інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку.
           Сприяння розвитку інфраструктури українського виставкового ринку, в першу чергу, його матеріально-технічної бази: експоцентрів, конгрес-центрів, виставкового обладнання.
  Налагодження співробітництва між виробниками виставкових послуг, а також між професійними об’єднаннями учасників виставкового ринку.
  Сприяння підвищенню іміджу виставкової справи в Україні.
  Забезпечення умов для реалізації Програми діяльності Виставкової федерації України на 2011-2012 рр.

 

Пашкевич О.М.

Гузнак Д.В.

Іванов В.А.

Соколовський В.І.

Ткаченко А.В.

 

2

Нормативно-правове забезпечення.

         Сприяння вирішенню етичних питань при здійсненні виставкової діяльності.
    Сприяння створенню доступної для вітчизняних учасників виставкового ринку системи проведення аудиту статистичних даних про виставки.
    Участь у розробці нормативно-правових документів, що регламентують ярмаркову діяльність.
    Участь в розробці, вдосконаленні, впровадженні, аналізі функціонування нормативно-правових актів, що стосуються виставкової діяльності в Україні. 
     Захист виставкового ринку від проявів несумлінної конкуренції та непрофесіоналізму.
     Сприяння підвищенню якості виставкових послуг.
     Розробка внутрішніх положень діяльності ВФУ.

 

Тимошенко В.В.

Білий В.Л.

Климчук А.Л.

Сушон А.Л.

3

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів з виставкової справи.
          Проведення спільно з вищими навчальними закладами – партнерами ВФУ студентських Фестивалей «Експо-Зірка», конкурсів, форумів, конференцій тощо.
        Сприяння учбовим закладам у підготовці фахівців з виставкової діяльності та підвищення кваліфікації персоналу підприємств – учасників виставкового ринку України.
        Сприяння впровадженню серед членів ВФУ передового світового досвіду з виставкових технологій, а також менеджменту, маркетингу, реклами, дизайну, сучасних засобів комунікацій.
        Підтримка та сприяння проведенню наукових досліджень з актуальних питань виставкової діяльності в Україні.

 

Колгатін І.В.

Целінський В.С.

 

 

4

Інформаційно-рекламне забезпечення. 

Підготовка та видання інформаційно-рекламного довідника про учасників виставкового ринку України.
          Участь в розробці та реалізації заходів, спрямованих на державну підтримку інформаційного забезпечення виставкової діяльності.
          Розповсюдження серед членів ВФУ інформації про передовий досвід здійснення виставкової діяльності, про виставкові заходи, події, новини.
          Розробка та впровадження інтернет-проектів ВФУ, розвиток сайту WWW.EXPO.ORG.UA.
Створення при ВФУ прес-клубу «Виставка».
          Координація співробітництва із ЗМІ.
          Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення іміджу ВФУ.

 

Задорожний Е.М.

Тігунов О.П.

5

Міжнародне співробітництво.

          Поглиблення співробітництва із зарубіжними виставковими об’єднаннями та компаніями, в першу чергу з представниками виставкових ринків сусідніх з Україною країн.
         Сприяння підготовці та проведенню міжнародних виставкових заходів за участю ВФУ.
         Проведення спільних заходів ділового характеру з міжнародними та іноземними професійними виставковими об’єднаннями та компаніями.
         Участь у проектах міжнародних виставкових організацій (UFI, Centrex, РСВЯ та інш.).

 

Пекар В.О.

Мельник І.А.

6

Регіональний розвиток.

         Сприяння розвитку виставкової діяльності в регіонах України.    

 
Фарберов В.І.

Кебадзе І.В.


Додаток 2 до Пр. № 73 від  23.12.2010 р.

ПРОГРАМА
діяльності Виставкової федерації України на 2011-2012 рр. 

 

      Програма діяльності Виставкової федерації України (ВФУ) на 2011 – 2012 рр., (далі Програма) розроблена на основі Статуту ВФУ, Основних напрямків діяльності ВФУ, прийнятих 1-м З’їздом ВФУ, рішень 2-го – 9-го З’їздів ВФУ, резолюцій 1-ої – 7-ої науково-практичних конференцій, проведених в 2000 – 2009 рр. та Програми діяльності ВФУ на 2009 – 2010 рр.
      Програма спрямована на вирішення задач, поставлених перед учасниками вітчизняного виставкового ринку Концепцією з виставково-ярмаркової діяльності в Україні, на підвищення ролі ВФУ у розвитку вітчизняної виставкової діяльності, відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, передбачає взаємодію українського виставкового руху з міжнародним і враховує актуальні потреби вітчизняної виставкової сфери.
      Головними задачами ВФУ на наступний період вважаються сприяння:
- координації виставкової діяльності в Україні;
- підвищенню професійного рівня виставкової діяльності;
- інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку.

      Основними напрямками діяльності ВФУ на даному етапі вважаються наступні.
  
1. Управління та розвиток.
      Встановлення, підтримка та розвиток співробітництва з владними структурами – учасниками вітчизняного виставкового ринку з метою вирішення актуальних задач виставкової індустрії України.
      Розробка, впровадження, моніторинг та вдосконалення заходів, спрямованих на координацію виставкової діяльності в Україні, підвищення професійного рівня виставкової діяльності, інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку.
      Сприяння розвитку інфраструктури українського виставкового ринку, в першу чергу, його матеріально-технічної бази: експоцентрів, конгрес-центрів, виставкового обладнання.
      Налагодження співробітництва між виробниками виставкових послуг, а також між професійними об’єднаннями учасників виставкового ринку.
        Сприяння підвищенню іміджу виставкової справи в Україні.
      Забезпечення умов для реалізації Програми діяльності Виставкової федерації України на 2011-2012 рр.

2. Нормативно-правове забезпечення.
     Сприяння вирішенню етичних питань при здійсненні виставкової діяльності.
     Сприяння створенню доступної для вітчизняних учасників виставкового ринку системи проведення аудиту статистичних даних про виставки.
     Участь у розробці нормативно-правових документів, що регламентують ярмаркову діяльність.
     Участь в розробці, вдосконаленні, впровадженні, аналізі функціонування нормативно-правових актів, що стосуються виставкової діяльності в Україні. 
     Захист виставкового ринку від проявів несумлінної конкуренції та непрофесіоналізму.
     Сприяння підвищенню якості виставкових послуг.
     Розробка внутрішніх положень діяльності ВФУ.
 

3. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів з виставкової справи.   
      Проведення спільно з вищими навчальними закладами – партнерами ВФУ студентських Фестивалей «Експо-Зірка», конкурсів, форумів, конференцій тощо.
      Сприяння учбовим закладам у підготовці фахівців з виставкової діяльності та підвищення кваліфікації персоналу підприємств – учасників виставкового ринку України.
      Сприяння впровадженню серед членів ВФУ передового світового досвіду з виставкових технологій, а також менеджменту, маркетингу, реклами, дизайну, сучасних засобів комунікацій.
      Підтримка та сприяння проведенню наукових досліджень з актуальних питань виставкової діяльності в Україні.

4. Інформаційно-рекламне забезпечення. 
      Підготовка та видання інформаційно-рекламного довідника про учасників виставкового ринку України.
      Участь в розробці та реалізації заходів, спрямованих на державну підтримку інформаційного забезпечення виставкової діяльності.
      Розповсюдження серед членів ВФУ інформації про передовий досвід здійснення виставкової діяльності, про виставкові заходи, події, новини.
      Розробка та впровадження інтернет-проектів ВФУ, розвиток сайту WWW.EXPO.ORG.UA.
      Створення при ВФУ прес-клубу «Виставка».
      Координація співробітництва із ЗМІ.
      Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення іміджу ВФУ.
         

5. Міжнародне співробітництво.
      Поглиблення співробітництва із зарубіжними виставковими об’єднаннями та компаніями, в першу чергу з представниками виставкових ринків сусідніх з Україною країн.
      Сприяння підготовці та проведенню міжнародних виставкових заходів за участю ВФУ.
      Проведення спільних заходів ділового характеру з міжнародними та іноземними професійними виставковими об’єднаннями та компаніями.
      Участь у проектах міжнародних виставкових організацій (UFI, Centrex, РСВЯ та інш.).

6.   Регіональний розвиток.
      Сприяння розвитку виставкової діяльності в регіонах України.

Додаток 5 до Пр.№73 від 23.12.2010 р.

Угода

про співробітництво у сфері виставкової діяльності
між Київським національним університетом технологій та дизайну та Громадською організацією «Виставкова федерація України»

Київський національний університет технологій та дизайну (далі - КНУТД) та Громадська організація «Виставкова федерація України» (далі – ВФУ), що надалі іменуються "Сторони",

діючи в рамках законодавства України;

прагнучи зміцнювати співпрацю та поглиблювати взаєморозуміння між Сторонами;

виходячи з переконання, що спільні дії у сфері виставкової діяльності сприятимуть розвитку як цієї галузі, так і освіти та науки;

бажаючи забезпечувати гідний рівень підготовки фахівців з виставкової діяльності в Україні;

намагаючись сприяти впровадженню виставкових технологій в освітянську діяльність, у галузі вітчизняної промисловості та підприємництва;

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони сприятимуть:

а) налагодженню взаємозв’язків та співпраці  між КНУТД та ВФУ, а також між КНУТД та членами ВФУ у вирішенні спільних навчальних, навчально-виробничих,  та наукових завдань, розвитку практичного підґрунтя для наукової та професійної діяльності викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів на базі підприємств – членів ВФУ та провідними вітчизняними та закордонними операторами виставкового ринку;

б) просуванню та впровадженню наукових розробок, досліджень та інших  співробітників  КНУТД на галузеві та регіональні ринки;

в) пошуку на виставках ділових партнерів – споживачів послуг, розробок, досліджень, у тому числі й замовників цільової підготовки студентів та слухачів;

г) ознайомленню із сучасними технологіями, товарами, ідеями;

д) проходженню студентами практик та стажувань на виставкових підприємствах та виставкових заходах;

е) спільному проведенню виставок, конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів як для учасників виставкового, так і інших ринків;

є) адаптації послуг, що надаватимуться Сторонами один одному, до міжнародних стандартів;

ж) проведенню спільних досліджень у виставковій діяльності, освіті, науці;

з) розширенню участі фахівців обох Сторін у відповідних виставках семінарах, конференціях тощо;

і) вдосконаленню співробітництва між Сторонами, впровадженню передового досвіду з виставкових та освітянських технологій у свою діяльність.
 

Стаття 2

Сторони можуть укладати договори про окремі аспекти співробітництва відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 3

Заходами, що сприятимуть співробітництву з розвитку та впровадженню виставкових технологій, Сторони визначають наступні.

Київський національний університет технологій та дизайну зобов’язується на узгоджених умовах:

 1. направляти на практику та стажування студентів КНУТД;
 2. сприяти залученню студентів КНУТД до роботи на виставкових заходах в якості стендистів, реєстраторів, промоутерів, інтерв’юерів, хостес та інш.;
 3. інформувати викладачів та студентів КНУТД про виставкові заходи членів ВФУ;
 4. сприяти направленню для роботи на виставкових заходах волонтерів з числа студентів КНУТД; 
 5. сприяти залученню викладачів КНУТД до участі у виставкових заходах та ділових програмах виставок, у т.ч. у якості членів журі конкурсів, експертів і т. п.;
 6. брати участь у підготовці та проведенні виставкових заходів;
 7. у межах своєї компетенції надавати консультаційну та іншу допомогу фахівцям підприємств – членів ВФУ.

Громадська організація «Виставкова федерація України» зобов’язується на узгоджених умовах:

 1. сприяти наданню КНУТД та його підрозділам виставкових послуг, у т.ч. й виставкову площу за пільговими тарифами;
 2. приймати на практику та стажування студентів КНУТД;
 3. сприяти наданню роботи студентам КНУТД на виставкових заходах в якості стендистів, реєстраторів, промоутерів, інтерв’юерів, хостес та інш.;
 4. надавати інформацію про виставкові заходи членів ВФУ та інших організаторів виставок як в Україні так і за кордоном, а також забезпечувати можливість участі в них викладачів та студентів КНУТД;
 5. залучати до участі у підготовці та проведенні виставкових заходів викладачів та студентів КНУТД;
 6. направляти свій персонал на консультації та навчання до КНУТД з питань підвищення кваліфікації та оволодіння сучасними знаннями та технологіями.

Стаття 4

Сторони беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності та захисту від несанкціонованого використання інформації, отриманої у ході співробітництва, якщо вона буда застережена Сторонами.

Стаття 5

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, що будуть оформлені окремими протоколами і становитимуть її невід'ємну частину.

Стаття 6

Ця Угода набуває чинності з дати підписання і має безстроковий характер дії.

Кожна із Сторін може у будь-який час припинити дію цієї Угоди шляхом направлення іншій Стороні, не пізніше ніж за 30 днів до припинення дії цієї Угоди, письмового повідомлення про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Вчинено в м. Київ "__" ______ 2010 року, у двох примірниках, при цьому обидва тексти є автентичними .


 
За Київський національний університет технологій та дизайну 

Ректор

________________________
І.М. Грищенко

 

За Громадську організацію  
«Виставкова федерація України»

Президент

_______________________
О.М. Пашкевич

 


ПРОТОКОЛ  №72

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                        24 вересня 2010 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Колгатін І.В., Пекар В.О.; члени Правління: Гузнак Д.В., Мельник І.А., Целінський В.С.; Марков С.І. – представник Віце-президента Ткаченка А.В., Овчарек В.Є. – секретар засідання.
Першиій Віце-президент Тимошенко В.В., Віце-президент Соколовський В.І. та член Правління Климчук А.Л. передали свої голоси Пашкевичу О.М.
Запрошені: Волинець Т.В., Волошина Т.В., Галицький А.В., Євсеєнко В.М., Кройчик Г.В., Шаїнський В.Б.
Головував: Пашкевич О.М.
Порядок денний
1. Питання 9-го З’їзду ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про участь ВФУ у підготовці та проведенні Першого Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
3. Про переклад Стандарту UFI з виставкової діяльності ISO 25639-1 на українську мову. Доповідачі: Пекар В.О., Ткаченко Т.І.
4. Про проект Концепції календаря виставкових заходів в Україні. Доповідачі: Іванов В.А., Овчарек В.Є.
5. Різне.
  5.1. Про співробітництво з УкрНДІ дизайну та ергономіки. Доповідачі: Пашкевич О.М., Свірко В.О.
  5.2. Про інформаційне забезпечення зарубіжних учасників виставок в Україні. Доповідач: Мельник І.А.
  5.3. Щодо членства у ВФУ підприємства «Експо-Дан». Інформація: Пашкевича О.М.
  5.4. Про 20-річний ювілей компанії «Гал-ЕКСПО». Інформація: Кройчика Г.В.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Питання 9-го З’їзду ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про питання 9-го З’їзду ВФУ.
Виступили: Колгатін І.В., Пекар В.А., Волошина Т.В., Марков С.І., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
1.1. Затвердити звіт Правління ВФУ (Додаток 1).
1.2.  Ухвалити проект Програми діяльності ВФУ на 2011-2012 рр. з урахуванням внесених пропозицій (Додаток 2).
1.3. Розмістити звіт Правління ВФУ та проект Програми діяльності ВФУ на 2011-2012 рр. на сайті ВФУ.
1.4. Доручити Шаїнському В.Б. спільно з керівником прес-служби ВФУ Марковим С.І. розробити необхідні документи щодо створення при ВФУ прес-клубу «Виставка».
Голосували: «за» - одноголосно.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про участь ВФУ у підготовці та проведенні Першого Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка». Доповідачі: Пашкевич О.М.,  Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Овчарека В.Є. про участь ВФУ у підготовці та проведенні Першого Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка».
Виступили: Волошина Т.В., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
2.1. Рекомендувати ВНЗ-партнерам ВФУ: КНТЕУ, Інституту реклами, КНУТД, НАКККіМ, КНУБА взяти участь у проведенні Фестивалю як у конкурсній, так і  культурній програмах.
2.2. Членам ВФУ ліквідувати заборгованість по членським внескам для здійснення запланованих в рамках Фестивалю заходів і забезпечення Виконавчої дирекції необхідними фінансовими коштами.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
3. Про переклад Стандарту UFI з виставкової діяльності ISO 25639-1 на українську мову. Доповідачі: Пекар В.О., Ткаченко Т.І.
Слухали: інформацію Пекара В.О. про переклад Стандарту UFI з виставкової діяльності ISO 25639-1 на українську мову.
Виступили: Пашкевич О.М., Волошина Т.В., Марков С.І.
Після обговорення вирішили:
3.1. Прийняти інформацію до відома (Додаток 3).
3.2. Звернути увагу користувачів розглянутої україномовної версії Стандарту UFI з виставкової діяльності ISO 25639-1 на його нелегалізованість у теперішній час в Україні, а значить і неможливість його оприлюднення без попереднього погодження з авторами перекладу.
3.3. Висловити подяку доповідачам – авторам перекладу Стандарту за проведену роботу.
3.4. Доручити виконавчому директору, секретарю підкомітету «Виставкові послуги» Технічного комітету ТК-118 Держспоживстандарту України Овчареку В.Є. узгодити із заступником голови Технічного комітету (ТК-118), деканом КНТЕУ Пересічним М.І. питання щодо впровадження Стандарту на вітчизняний виставковий ринок. Строк: 31.10.2010 р.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про проект Концепції календаря виставкових заходів в Україні. Доповідачі:         Іванов В.А., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Іванова В.А., Овчарека В.Є. про проект Концепції календаря виставкових заходів в Україні.
Виступили: Пашкевич О.М., Пекар В.О., Волошина Т.В., Кройчик Г.В., Марков С.І., Шаїнський В.Б.
Після обговорення вирішили:
4.1. Прийняти інформацію до відома (Додатки 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 ).
4.2. Доповнити проект Календаря російськомовною версією.
4.3. Рекомендувати укладачам Календаря налагодити співробітництво із спеціалізованими інформаційними інтернет-ресурсами міжнародної мережі EGMS ExpoPromoter компанії ExpoPromoGroup Ltd. (http://www.expopromogroup.com) та її українським підрозділом (http://www.expoua.com).
4.4. При розробці Порядку формування Календаря рекомендувати Правлінню ВФУ розглянути доцільність створення експертної комісії ВФУ з оцінки статусу виставок.
4.5. Винести питання щодо впровадження Календаря на виставковий ринок України на обговорення делегатами 9-го З’їзду ВФУ.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
5. Різне.
     5.1. Слухали: інформацію Пашкевича О.М. та Євсеєнка В.М. про співробітництво ВФУ з УкрНДІ дизайну та ергономіки та Спілкою дизайнерів України.
Виступили: Пекар В.О., Марков С.І.  
Після обговорення вирішили:
    5.1.1. Прийняти інформацію до уваги (Додаток 5).
    5.1.2. Виконавчій дирекції спільно з керівництвом Спілки дизайнерів України взяти участь у розробці Напрямів співробітництва на 2011-2012 роки з урахуванням пропозиції Спілки дизайнерів України, викладених у листі №107/С від 23.09.2010 р.
    5.1.3. Виконавчому директору підготувати до підписання Угоду про співробітництво між ВФУ та СДУ. Строк: 31.10.2010 р.

     5.2. Слухали: інформацію Мельника І.А. про інформаційне забезпечення зарубіжних учасників виставок в Україні.
Виступили: Пашкевич О.М., Пекар В.О.
Після обговорення вирішили:
   5.2.1. Доручити виконавчому директору підготувати та направити листи до міжнародних виставкових об’єднань (UFI, Centrex), а також до спеціалізованих інформаційних ресурсів з пропозиціями щодо співробітництва в інформаційному забезпеченні іноземних учасників виставок в Україні.
   5.2.2. Використовувати сайт ВФУ для інформування учасників українського виставкового ринку щодо проявів несумлінної конкуренції, появи відомостей, що не відповідають дійсності.
  
     5.3. Слухали: інформацію Пашкевича О.М. щодо членства у ВФУ підприємства «Експо-Дан».
Виступив: Колгатін І.В.
Після обговорення вирішили:  Констатувати факт припинення членства у ВФУ ТОВ «Експо-Дан» за ознаками ст. 4.12.1., п.2 Статуту ВФУ: «ліквідації відповідного підприємства, установи, організації – колективного члена Федерації;».

     5.4. Слухали: інформацію Кройчика Г.В. про 20-річний ювілей компанії «Гал-ЕКСПО».
Виступили: Пашкевич О.М., Пекар В.О.
Після обговорення вирішили:
   5.4.1. Взяти до відома інформацію про запрошення керівництва компанії «Гал-ЕКСПО» членів ВФУ на урочисті заходи з нагоди її 20-річчя, які відбудуться 15.10.2010 р. у Львівському Палаці мистецтв (початок о 15:00).
   5.4.1. Нагородити Дипломом ВФУ компанію «Гал-ЕКСПО» за багаторічну високопрофесійну діяльність на виставковому ринку України та з нагоди 20-річчя від дня її утворення.
   5.4.2. Розмістити інформацію про 20-річний Ювілей компанії «Гал-ЕКСПО» на сайті ВФУ.

 

Голова засідання                                                                               Пашкевич О.М.

Секретар засідання                                                                            Овчарек В.Є.

 

Додаток 1 до Пр. № 72 від  24.09.2010 р.

Інформація про роботу Правління


Виставкової федерації України за період: липень 2008 р. – вересень 2010 р.

Робота з управління та розвитку

1. В роботі Правління брали участь 17 чоловік.
2. Проведено засідань Правління – 7.
3. Проведено засідань комісій та робочих груп – більше 10.
4. Розроблена Програма діяльності ВФУ на 2008 – 2010 рр.
5. Проведений міжнародний спеціалізований форум «Виставковий бізнес» (24.09.2009 р.), в рамках якого відбулись:
- Сьома міжнародна науково-практична конференція «Виставкова діяльність в Україні. Інтеграція освіти, науки та практики» (генеральний розпорядник – Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», співорганізатори: Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут реклами, Київський національний університет технологій та дизайну, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
- Конкурс виставкових технологій «Життя у виставковому вимірі», в рамках якого відбулись конкурси: Дизайну виставкового стенду, Виставкового плакату, Виставкового каталогу, Виставкової атрибутики, Виставкового фоторепортажу.
6. Проведений круглий стіл «Виставкові технологій на освітянському ринку», який відбувся в рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та Кар’єра – День Абітурієнта» (11.12.2009 р.).
7. Проведений Всеукраїнський студентський конкурс виставкових технологій «Виставковий дизайн» (17-21.04.2010 р., співорганізатор – Київський національний університет технологій та дизайну).
8. Надавалась підтримка членам ВФУ розміщенням привітань у каталогах виставок.
9. Розроблений проект Календаря виставкових заходів в Україні.

Організаційна робота

 1. Виведено із складу ВФУ 3 компанії (НВК «Віраж», м. Київ; «Експо-Дан», м. Київ; ТОВ «Поток-Центр», м. Київ). Федерація налічує налічує 55 членів: 16 дійсних, 34 асоційованих, 5 індивідуальних.
 2. Проведений 8-й З’їзд.
 3. Проведена перереєстрація Статуту після 8-го З’їзду.

6. Внесені членські внески до Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI) за 2008/2009, 2009/2010 фінансові роки.
7. Створена науково-методична Рада з питань виставкової діяльності.
8. Підписана Угода про співробітництво між ВФУ та КНУТД (18.12.2008 р.).

Інформаційно-рекламна робота

1. Постійно підтримується інтернет-сайт ВФУ (www.expo.org.ua): щоденно оновлюється рубрика „Виставкові новини” про події на виставкових ринках України та всього світу, регулярно розміщується інформація, що надходить від UFI, іноземних та вітчизняних медіа-партнерів.
2. Щорічно надаються відомості про ВФУ у довідники Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI).
3. На запрошення керівництв ВНЗ (КНТЕУ, КНУТД, НАКККіМ та інш.) перед студентами та викладачами з лекціями та майстер-класами виступали фахівці ВФУ: Пашкевич О.М., Пекар В.О., Овчарек В.Є.

Робота із нормативно-правового забезпечення виставкової діяльності.
1. Постійно надається консультативна допомога Держкомстатистики України з питань статистичного спостереження виставкової діяльності в Україні.
2. Проведений семінар «Використання системи Карнет А.Т.А. при проведенні виставкових заходів». Перед 50-ма представниками 20-ти виставкових компаній України виступили фахівці Держмитслужби України, Київської центральної спеціалізованої митниці, Трогово-промислової палати України (19.12.2008 р.).

Робота з розвитку міжнародного співробітництва
1. Проведена презентація виставкової діяльності в Україні на 75-му Конгресі UFI у м. Стамбулі, 12-го листопада 2008 року. За дорученням Президента ВФУ презентацію провів Віце-президент ВФУ, президент компанії «Євроіндекс» Пекар В.О. Виконавча дирекція надала сприяння у підготовці презентації (інформація, оформлення).
2. Організований візит у м. Київ Члена Виконавчого комітету UFI, Керівника Європейського відділення UFI, Президента Російської Спілки виставок і ярмарків (РСВЯ) С.П. Алексєєва і проведена ділова зустріч з ним членів ВФУ (24.09.2009 р.).
3. Організований візит у м. Київ керівника навчально-методичного комітету РСВЯ, генерального директора виставкової компанії «Защита-Экспо» (м. Москва, РФ) Філоненко І.К., який взяв участь в роботі Форуму «Виставковий бізнес 2009» (24.09.2009 р.), виступив перед студентами та викладачами КНУТД (25.09.2009 р.) та НАКККіМ (26.09.2009 р.).
4. Постійно здійснювалось співробітництво з штаб-квартирою UFI (обмін інформацією, надання довідникових даних про виставкову діяльність в Україні, отримання та розміщення на сайті ВФУ інформаційних бюлетенів UFI-Info).
5. Встановлено та регулярно здійснювалось співробітництво з німецькою консалтинговою Компанію KME, керівник - доктор Ерманн Крессе, фахівець в області виставкової індустрії, головний адміністратор AUMA – Комітету німецької економіки у справах торгових виставок і ярмарків, видавець інформаційного дайджесту Exhibition Pilot).
6. Проведена зустріч членів Правління з директором національного павільйону України на Всесвітній виставці «ЕКСПО 2010» (Китай) Бунтовим І.Ю. (04.12.2009 р.).

Додаток 2 до Пр. № 72 від  24.09.2010 р.

ПРОГРАМА


діяльності Виставкової федерації України на 2011-2012 рр. 
(проект)

      Програма діяльності Виставкової федерації України (ВФУ) на 2009 – 2010 рр., (далі Програма) розроблена на основі Статуту ВФУ, Основних напрямків діяльності ВФУ, прийнятих 1-м З’їздом ВФУ, рішень 2-го – 9-го З’їздів ВФУ, резолюцій 1-ої – 7-ої науково-практичних конференцій, проведених в 2000 – 2009 рр. та Програми діяльності ВФУ на 2009 – 2010 рр.
      Програма спрямована на вирішення задач, поставлених перед учасниками вітчизняного виставкового ринку Концепцією з виставково-ярмаркової діяльності в Україні, на підвищення ролі ВФУ у розвитку вітчизняної виставкової діяльності, відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, передбачає взаємодію українського виставкового руху з міжнародним і враховує актуальні потреби вітчизняної виставкової сфери.
      Головними задачами ВФУ на наступний період вважаються сприяння:
- координації виставкової діяльності в Україні;
- підвищенню професійного рівня виставкової діяльності;
- інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку.

      Основними напрямками діяльності ВФУ на даному етапі вважаються наступні.
  
1. Управління та розвиток.
      Встановлення, підтримка та розвиток співробітництва з владними структурами – учасниками вітчизняного виставкового ринку з метою вирішення актуальних задач виставкової індустрії України.
      Розробка, впровадження, моніторинг та вдосконалення заходів, спрямованих на координацію виставкової діяльності в Україні, підвищення професійного рівня виставкової діяльності, інтеграції освіти, науки та практики на вітчизняному виставковому ринку.
      Сприяння розвитку інфраструктури українського виставкового ринку, в першу чергу, його матеріально-технічної бази: експоцентрів, конгрес-центрів, виставкового обладнання.
      Налагодження співробітництва між виробниками виставкових послуг, а також між професійними об’єднаннями учасників виставкового ринку.
        Сприяння підвищенню іміджу виставкової справи в Україні.
      Забезпечення умов для реалізації Програми діяльності Виставкової федерації України на 2011-2012 рр.

2. Нормативно-правове забезпечення.
     Сприяння вирішенню етичних питань при здійсненні виставкової діяльності.
      Сприяння створенню доступної для вітчизняних учасників виставкового ринку системи проведення аудиту статистичних даних про виставки.
      Участь у розробці нормативно-правових документів, що регламентують ярмаркову діяльність.
      Участь в розробці, вдосконаленні, впровадженні, аналізі функціонування нормативно-правових актів, що стосуються виставкової діяльності в Україні. 
      Захист виставкового ринку від проявів несумлінної конкуренції та непрофесіоналізму.
      Сприяння підвищенню якості виставкових послуг.
      Розробка внутрішніх положень діяльності ВФУ.
 

 

3. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів з виставкової справи.   
      Проведення спільно з вищими навчальними закладами – партнерами ВФУ студентських Фестивалей «Експо-Зірка», конкурсів, форумів, конференцій тощо.
      Сприяння учбовим закладам у підготовці фахівців з виставкової діяльності та підвищення кваліфікації персоналу підприємств – учасників виставкового ринку України.
      Сприяння впровадженню серед членів ВФУ передового світового досвіду з виставкових технологій, а також менеджменту, маркетингу, реклами, дизайну, сучасних засобів комунікацій.
      Підтримка та сприяння проведенню наукових досліджень з актуальних питань виставкової діяльності в Україні.

4. Інформаційно-рекламне забезпечення. 
      Підготовка та видання інформаційно-рекламного довідника про учасників виставкового ринку України.
      Участь в розробці та реалізації заходів, спрямованих на державну підтримку інформаційного забезпечення виставкової діяльності.
      Розповсюдження серед членів ВФУ інформації про передовий досвід здійснення виставкової діяльності, про виставкові заходи, події, новини.
      Розробка та впровадження інтернет-проектів ВФУ, розвиток сайту WWW.EXPO.ORG.UA.
      Створення при ВФУ прес-клубу «Виставка».
      Координація співробітництва із ЗМІ.
      Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення іміджу ВФУ.
         

5.   Міжнародне співробітництво.

      Поглиблення співробітництва із зарубіжними виставковими об’єднаннями та компаніями, в першу чергу з представниками виставкових ринків сусідніх з Україною країн.
      Сприяння підготовці та проведенню міжнародних виставкових заходів за участю ВФУ.
      Проведення спільних заходів ділового характеру з міжнародними та іноземними професійними виставковими об’єднаннями та компаніями.
      Участь у проектах міжнародних виставкових організацій (UFI, Centrex, РСВЯ та інш.).

6.   Регіональний розвиток.
      Сприяння розвитку виставкової діяльності в регіонах України.

Додаток 5
до Пр. №72 від 24.09.2010 р.

НАПРЯМИ
 співробітництва між ВФУ та УкрНДІ дизайну та ергономіки (пропозиції ВФУ)

1.  Розробка, впровадження, моніторинг використання, контроль виконання та вдосконалення нормативно-правових документів з виставкового дизайну.
2. Спільне проведення конкурсів на виставках членів ВФУ на кращий дизайн експонатів.
3. Спільне проведення конкурсів на кращий дизайн виставкових стендів, оформлення виставок та інше.
4. Спільне проведення заході в з розвитку дизайну та виставкової діяльності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лист № 107/С від 23.09.2010 р.
Пропозиції
 із співробітництва Спілки дизайнерів України з Виставковою федерацією України
(пропозиції СДУ)

            1. Розробка гармонізованої з міжнародною нормативної документації з питань виставкової діяльності в Україні.
            Спільне розроблення національних стандартів з основних положень виставкової діяльності в Україні: термінології, видів виставкової діяльності, основних вимог до організації, змісту, проведенню виставкових заходів тощо.
            2. Спільне проведення заходів з розвитку та презентації виставкової діяльності.
            Конкурси, семінари, презентації, інші спільні заходи.
            3. Створення і забезпечення діяльності Координаційної Ради СДУ та ВФУ з питань співробітництва (2-3 представника з кожної сторони).
            Мета: об’єднання потенціалів СДУ та ВФУ у розвитку виставкової діяльності в Україні, зокрема, її дизайнерських аспектів.
            Завдання:
            - координація спільних робіт з дизайнерських аспектів виставкової діяльності;
            - спільне лобіювання вирішення питань виставкової діяльності у центральних органах виконавчої влади;
            - підготовка спільних акцій, заходів;
            - розроблення та винесення на розгляд правлінь СДУ та ВФУ питань, що потребують затвердження.

Голова Правління
Спілки дизайнерів України                                                                          Євсєєнко В.М.

Директор
УкрНДІ дизайну та ергономіки                                                                      Свірко В.О.

 


ПРОТОКОЛ  №71

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                         11 червня 2010 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президент Іванов В.А., член Правління Целінський В.С.; Левченко В.В. – представник члена Правління Задорожного Е.М., Марков С.І. – представник Віце-президента Ткаченка А.В., Рабін Ю.А. – представник Віце-президента Колгатіна І.В., Хлус Н.В. – представник члена Правління Литвинова П.М., Волинець Т.В., Ліфінцев С.М., Овчарек В.Є.  – Виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В., Віце-президент Соколовський В.І., член Правління Тігунов О.П. передали свій голос Президенту ВФУ Пашкевичу О.М.
Головував: Пашкевич О.М.
Порядок денний
1. Про проведення 9-го З’їзду ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про членство у ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
3. Про затвердження штатного розкладу Виконавчої дирекції ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
4. Про підсумки Конкурсу студентських робіт з виставкової тематики «Виставковий дизайн». Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
5. Про проведення Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Еспо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
6. Різне.
  6.1. Про співробітництво з УкрНДІ дизайну та ергономіки. Доповідачі: Пашкевич О.М., Свірко В.О.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про проведення 9-го З’їзду ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
 Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про проведення 9-го З’їзду ВФУ.
 Вирішили:
1.1. Провести 9-й З’їзд ВФУ 19 листопада 2010 року (п’ятниця), з 14:00 до 16:00, у ДП Національний центр ділового та культурного співробітництва “Український дім” (м. Київ, вул. Хрещатик, 2).
1.2. Затвердити план підготовки З’їзду (Додаток 1).
1.3. Затвердити кошторис витрат на проведення З’їзду (Додаток 2).
1.4. Фінансування витрат на проведення З’їзду провести за рахунок членських внесків.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про членство у ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про членство у ВФУ.
Вирішили: у відповідності із Статутом ВФУ (п.п. 4.10, 4.11) виключити із членів ВФУ:

Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
3. Про затвердження штатного розкладу Виконавчої дирекції ВФУ. Доповідач:  Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про затвердження штатного розкладу Виконавчої дирекції ВФУ.
Виступили: Іванов В.А., Овчарек В.Є.
Вирішили:
3.1. Затвердити штатний розклад Виконавчої дирекції на 2010 рік (Додаток 3).
3.2. Рекомендувати Виконавчому директору при нарахуванні заробітної праці сумісників виходити із реальних можливостей бюджету ВФУ та фактичних надходжень грошових коштів.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про підсумки Конкурсу студентських робіт з виставкової тематики «Виставковий дизайн». Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Овчарека В.Є про підсумки Конкурсу студентських робіт з виставкової тематики «Виставковий дизайн».  
Вирішили: Взяти інформацію до відома (Додаток 4).
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
5. Про проведення Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Еспо-Зірка». Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про проведення Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка».
Виступили: Іванов В.А., Марков С.І., Рабін Ю.А., Ліфінцев С.М., Овчарек В.Є.
Після обговорення вирішили:
5.1. Виступити співорганізаторами Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка».
5.2. Провести Всеукраїнський студентський Фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка» на виставці «Освіта та Кар’єра 2010 – День Студента» (18-20 листопада 2010 р.).
5.3. Ввести до складу Оргкомітету та журі Конкурсів Фестивалю голову та членів науково-методичної ради ВФУ з виставкової діяльності.
5.4. Затвердити бюджет Фестивалю «Експо-Зірка» (Додаток 5).
5.5. Доручити Виконавчому директору узгодити із співорганізаторами Фестивалю склад журі конкурсів.
5.6. Затвердити Комплект документів Фестивалю (Додаток 6).
5.7. Рекомендувати членам ВФУ надати сприяння проведенню Фестивалю.
5.8. Строк дії пріоритету для членів ВФУ у виборі номінацій Фестивалю для їх спонсорської підтримки встановити 01 липня 2010 року.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
6. Різне.
     6.1. Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про співробітництво з УкрНДІ дизайну та ергономіки.
Вирішили: запросити директора УкрНДІ дизайну та ергономіки Свірка В.О. на наступне засідання Правління для розробки пропозицій із співробітництва.
     6.2. Слухали: інформацію Ліфінцева С.М. про збір інформації для Збірника матеріалів Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні. Інтеграція освіти, науки та практики».
Вирішили:
     6.2.1. Інституту реклами надати Виконавчій дирекції зміст листа для розсилки його членам Правління.
     6.2.2. Доручити Виконавчій дирекції направити членам Правління листи з проханням надіслати відповідну інформацію для Збірника матеріалів Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні. Інтеграція освіти, науки та практики».
Голосували: «за» - одноголосно.

Голова засідання                                                                               Пашкевич О.М.

 

Секретар засідання                                                                            Овчарек В.Є.

 

  

Додаток 1
 до Пр. №71 від 11.06.2010 р.
План підготовки 9-го З’їзду ВФУ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
До Пр. №71 від 09.06.2010 р.

ПОСТ-РЕЛІЗ
відкритого Конкурсу студентських робіт з виставкової тематики “Виставковий дизайн”
 
  Конкурс проводився Київським національним університетом технологій та дизайну за підтримки міжнародної громадської організації «Виставкова федерація України».
  Спонсорами Конкурсу виступили: ДП «Експо Лайн» (генеральний спонсор), АТ «КМКЯ», ТОВ «МВЦ», АТ «Центр агропромислових технологій» (ВЦ «КиївЕкспоПлаза»).
  Мета Конкурсу -  розвиток творчих здібностей студентів (майбутніх дизайнерів) та винахід оригінальних рішень для подальшого їх втілення у виставковий бізнес.
Конкурс має наступні номінації:

Участь у конкурсі взяли студенти 10 навчальних закладів України з Києва, Харкова, Черкас, що надіслали 144 роботи. Серед учасників: Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси), Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (м. Харків), Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків), Інститут Реклами (м. Київ), Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ),  Київський національний університет ім. Т. Шевченка (м. Київ), Київський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченко (м. Київ), Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), Київський національний університет технологій та дизайну» (м. Київ).
  Враховуючи актуальність тематики та високий інтерес до сучасних інноваційних засобів просування товарів і послуг, до яких, по праву, відносять виставкові технології, до складу журі дали згоду увійти провідні фахівці виставкової справи, керівники державних установ, профільних навчальних закладів та професійних об’єднань з тих сфер діяльності, які мають безпосереднє відношення до виробництва виставкового продукту: дизайнери, рекламісти, фотомитці, художники, архітектори, виставківці, а саме: Спілки рекламістів України, Національної спілки фотохудожників України, Виставкової федерації України. 
  Переможці Конкурсу були нагороджені грамотами та цінними призами – якісними дизайнерським інструментами: портфелями, фарбами, олівцями, папером для малювання, блокнотами «малескін», книгами.
  Церемонія нагородження пройшла в актовому залі, вели її студенти КНУТД – члени Клубу «КНУТД-Експо», їм допомагали творчі колективи Мистецького центру – ансамблі «Механушки» та «Махассен».
  В рамках Конкурсу проведені супутні заходи, спрямовані на підвищення майстерності майбутніх фахівців-дизайнерів, ознайомлення їх з можливостями застосування своїх здібностей на виставковому ринку, обговорення актуальних проблем розвитку виставкової діяльності та можливих форм її взаємодії з галуззю освіти. Це – майстер-клас для студентів «Мистецтво фоторепортажу» члена Національної спілки фотохудожників України Фаліна В.І., в якому взяли участь 16 студентів – у часників Конкурсу, а також круглий стіл «Актуальні питання підготовки спеціалістів для вітчизняного виставкового ринку» за участю представників Міністерства освіти та науки України, громадських організацій, вищих навчальних закладів, виставкових підприємств.
  В результаті обговорення підсумків Конкурсу представники МОН, ВФУ, КНУТД, НАКККіМ, КНУБА звернули увагу на актуальність та перспективність розвитку виставкових технологій серед студентів, відмітили високий рівень представлених робіт, висловили готовність підтримати Конкурс та Фестиваль «Експо-Зірка», який стане продовженням та розширенням даної ініціативи КНУТД і який відбудеться у ПМ «Український дім», 18-20 листопада 2010 року в рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День Студента».

 

Додаток №6
До Пр. №71 від 11.06.2010 р.
Всеукраїнський студентський Фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка»
 
Всеукраїнський студентський Фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка»   проводиться   у    рамках   міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - День студента»,  з  18 по 20 листопада 2010  року  у   м.  Києві,   у    приміщенні   Центру   ділового  та   культурного  співробітництва "Український дім" (вул. Хрещатик, 2).
 Організатори Фестивалю: Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), Київський національний торговельно-економічний університет  (КНТЕУ)  та   Виставкова федерація України (ВФУ).
 Підтримка Фестивалю:  Інститут реклами, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ),  Спілка рекламістів України, Спілка дизайнерів України.
 

 

Мета Фестивалю. Розвиток творчих здібностей студентів та  винахід оригінальних рішень для подальшого їх втілення у виставкову діяльність України.

Задачі Фестивалю. Оцінка рівня підготовки майбутніх фахівців з  виставкового дизайну, менеджменту та маркетингу,  ознайомлення їх з передовими  сучасними  технологіями у виставковій сфері,  впровадження   новаторських   ідей  у  виставковий  дизайн при підготовці фахівців з дизайну у навчальних закладах.

Програма Фестивалю:
В рамках Фестивалю пройдуть наступні ділові та культурні заходи, серед яких:
- Всеукраїнські студентські  конкурси  з виставкової  тематики за номінаціями:

«Виставковий Дизайн»  «Виставковий Менеджмент» «Виставковий Маркетинг»
- круглі столи, семінари, майстер-класи від професіоналів виставкової діяльності;
- в   рамках    культурної     програми     Фестивалю    відбудуться    показові виступи творчих  студентських колективів у позаконкурсній програмі «Виставковий Івент» за номінаціями: “Експо Стиль”,  “Виставкова презентація”,  “Виставковий кейтеринг”.                    

Умови участі у Фестивалі:
Учасниками   Фестивалю   можуть   стати  студенти (станом на 01.10.2010 р.)  вищих навчальних закладів України, які візьмуть участь у конкурсах з виставкової тематики.
Участь у конкурсах безкоштовна.
Мова робіт: українська.
Конкурсні роботи приймаються до: 1 листопада 2010 року.
Відбір робіт, які будуть допущені до участі у фіналі: з 1-го по 8-е листопада 2010 року.
Проведення Фестивалю та нагородження переможців: з 18-го по 20-е листопада 2010 року.

Як прийняти участь у Фестивалі «Експо-Зірка».
Учасник знайомиться з Положеннями (додаються окремо Оргкомітетом) про проведення в рамках Фестивалю Всеукраїнських студентських конкурсів з виставкової  тематики,  обирає  відповідну  номінацію  та  разом  із  конкурсною  роботою  надсилає підписану Заявку  учасника до Оргкомітету у встановлений терміни: до 1-го листопада 2010 року.

Адреса Оргкомітету Фестивалю «Експо-Зірка»:
Центр розвитку та впровадження виставкових технологій КНУТД
01011, Україна, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, к. 04-0306, т./ф. (044) 230-60-68, info@expo.org.ua
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всеукраїнський студентський конкурс:
“В и с т а в к о в и й   д и з а й н”

 

Положення про конкурс
  1. Всеукраїнський студентський конкурс  “Виставковий дизайн”  (далі — Конкурс) проводиться  у  рамках Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій “ЕКСПО-ЗІРКА”. Конкурс пройде з   18 по 20 листопада  2010  року  у рамках   міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра -  День студента»,   (м.  Київ,  виставкове  приміщення   Центру   ділового   та   культурного  співробітництва “Український дім” (вул. Хрещатик, 2).
  Організатор Конкурсу: Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) за підтримки Виставкової федерації України (ВФУ).
              2. Під поняттям виставковий дизайн розуміється результат творчого процесу, спрямованого:
 - на художнє оформлення виставкового простору (стендів, приміщень, майданчиків тощо);
 - на розробку та виробництво  графічних  матеріалів, які  використовуються  під  час  підготовки  та проведення  виставок  (елементи корпоративного стилю,  сувенірна  продукція, нагороди,  дипломи,  грамоти, релізи, плакати, запрошення, каталоги, інші інформаційно-рекламні матеріали);
 - на  висвітлення   та   просування   за  допомогою  виставкових  заходів  різних об’єктів:  продукції,  підприємств, подій та інш. засобами сучасної фото-, відео-, аудіо та комп’ютерної техніки.
              3. Мета проведення Конкурсу - розвиток творчих здібностей студентів (майбутніх  дизайнерів) та винахід оригінальних рішень для подальшого їх втілення у виставкові технології.
  4. Задачами Конкурсу є оцінка рівня підготовки майбутніх фахівців з виставкового дизайну, ознайомлення   їх   з   передовими  сучасними   технологіями   у  виставковій   сфері,   впровадження  новаторських ідей у виставковий дизайн при підготовці фахівців з дизайну у навчальних закладах.
  5. Конкурс проводиться у наступних номінаціях:
  5.1. “Дизайн виставкового стенду”.     
  5.2. “Дизайн виставкового приміщення”.
  5.3. “Дизайн виставкового центру”.      
  5.4. “Виставковий інформаційний дизайн”.
  5.5. “Виставковий фоторепортаж”.          
  6. Технічні завдання та Заявка для виконання конкурсних робіт згідно  зазначених  номінацій знаходяться у Додатках до Положення про Конкурс: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Учасником Конкурсу може бути студент (далі Учасник) станом на 01.10.2010 р.
8. Конкурсні роботи приймаються до: 1 листопада 2010 року.
Відбір робіт, які будуть допущені до участі у фіналі: з 1-го по 8-е листопада 2010 року.
  Проведення Конкурсу та нагородження переможців: з 18-го по 20-е листопада 2010 року.
9. Мова робіт: українська. Учасник має право прийняти участь в одній та більше номінаціях.
  10. Участь  у  Конкурсі безкоштовна.   Пересилання робіт  на  адресу  оргкомітету  Конкурсу здійснюється за рахунок Учасника. Разом із конкурсною роботою надсилається підписана Заявка, в якій Учасник дає згоду дотримуватись усіх пунктів даного Положення.
  11. Конкурсні роботи не рецензуються та не повертаються. Учасник гарантує власне авторство та дотримання авторських прав на представлені роботи. Організатор Конкурсу має право використовувати роботи Учасника в некомерційних цілях: з метою популяризації Конкурсу.
  12. Організатори Конкурсу мають право передавати конкурсні роботи без додаткової згоди їх авторів для участі в інших творчих конкурсах. У разі перемоги робіт на цих заходах переможцями вважатимуться автори наданих робіт.

Заявка на участь

 

Додаток 1(до Положення  про Конкурс “Виставковий дизайн”)
  номінація Конкурсу:
“Д и з а й н   в и с т а в к о в о г о  с т е н д у”
Технічне завдання для конкурсної роботи

1. Завдання для конкурсної роботи.
1.1. Учаснику необхідно надати до оргкомітету свою конкурсну роботу у вигляді дизайн-макету  виставкового стенду. Дизайн виставкового стенду повинен бути  спрямований  на  створення прийнятних умов для  роботи  персоналу,  мати  технічні  умови  для  розміщення необхідного обладнання та проведення переговорів.

1.2. Фірмовий стиль експонента, для якого створюється дизайн-макет виставкового стенду (назва компанії, корпоративні кольори та інше) здійснюється студентом самостійно.

1.3. Дизайн-макет повинен передбачати використання існуючих матеріалів та обладнання та можливість застосовування на виставкових заходах.

2. Технічні умови щодо виконання конкурсних робіт.
Учасник повинен надати конкурсну роботу за наступними технічними умовами і термінами:

2.1. Кількість дизайн-макетів: від 1 до 2 шт.
2.2. Дизайн-макет виготовлюється у 3-х мірному вигляді (до чотирьох проекцій). 
2.3. Формат друкованого дизайн-макету: конкурсна робота друкується на папері у форматі А4 чи  А3, та розміщуються на паспарту. На  зворотній  стороні  кожної  друкованої конкурсної роботи пишеться назва роботи та контактні дані Учасника.  
2.4. Формат електронної версії дизайн-макету: Електронна версія дизайн-макету записується у форматі: *.jpg (розрішення не менш 300 dpi) на CD/DVD-носії.
2.5. Учасник повинен надати до оргкомітету електрону версію та друковану конкурсну роботу до 1-го листопада 2010 року.
2.6. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка учасника (додається до Додатка 1).

Заявка на участь

 

Додаток 2(до Положення  про Конкурс “Виставковий дизайн”)

номінація Конкурсу:
“Д и з а й н   в и с т а в к о в о г о  п р и м і щ е н н я”
Технічне завдання для конкурсної роботи

1. Завдання для конкурсної роботи.

1.1. Учаснику необхідно надати до Оргкомітету свою конкурсну роботу у вигляді дизайн-макету  приміщення, де проходять виставкові заходи. Це  може  бути  центральний  вхід  до виставкового павільйону, приміщення  для  проведення виставки в цілому,  приміщень  для проведення прес-конференцій, презентацій, шоу-показів, дефіле моделей та інші.

1.2. Учасник, для створення  дизайн-макету виставкового приміщення, враховує існуючі в Україні технічні можливості.

2. Технічні умови щодо виконання конкурсних робіт.
Учасник повинен надати конкурсну роботу за наступними технічними умовами і термінами:

2.1. Кількість дизайн-макетів: від 1 до 2 шт.
2.2. Дизайн-макет виготовлюється у 3-х мірному вигляді (до чотирьох проекцій). 
2.3. Формат друкованого дизайн-макету: конкурсна робота друкується на папері у форматі А4 чи  А3, та розміщуються на паспарту. На  оборотній стороні кожної  друкованої  конкурсної  роботи пишеться назва роботи та контактні данні Учасника.  
2.4. Формат електронної версії дизайн-макету: Електронна версія дизайн-макету записується у форматі: *.jpg (розрішення не менш 300 dpi) на CD/DVD-носії.
2.5. Учасник повинен надати до оргкомітету електрону версію та друковану конкурсну роботу до 1-го листопада 2010 року.
2.6. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка учасника (додається до Додатка 2).

Заявка на участь (клик на названии и загрузка файла)

 

Додаток3(до Положення  про Конкурс “Виставковий дизайн”)

номінація Конкурсу:
“Д и з а й н   в и с т а в к о в о г о  ц е н т р у”
Технічне завдання для конкурсної роботи

1. Завдання для конкурсної роботи.
1.1. Учаснику необхідно надати до Оргкомітету свою конкурсну роботу у вигляді дизайн-проекту виставкового  центру,  призначеного  для  проведення   спеціалізованих  виставок,  конгресних, ділових та культурних заходів.

1.2. Учасник придля створенні дизайн-проекту  виставкового центру,  враховує  можливість реалізації проекту на практиці та його використання за призначенням.


2. Технічні умови щодо виконання конкурсних робіт.
Учасник повинен надати конкурсну роботу за наступними технічними умовами і термінами:

2.1. Кількість дизайн-макетів: від 1 до 2 шт.
2.2. Дизайн-макет виготовлюється у 3-х мірному вигляді (до чотирьох проекцій). 
2.3. Формат друкованого дизайн-макету: конкурсна робота друкується на папері у форматі А4 чи  А3, та розміщуються на паспарту. На оборотній  стороні  кожної  друкованої  конкурсної роботи пишеться назва роботи та контактні данні Учасника.  Роботи можуть подаватися також на планшетах розміром 1х1,5 м.
2.4. Формат електронної версії дизайн-проекту: Електронна версія дизайн-макету записується у форматі: *.jpg (розрішення не менш 300 dpi) на CD/DVD-носії.
2.5. Учасник повинен надати до оргкомітету електрону версію та друковану конкурсну роботу до 1-го листопада 2010 року.
2.6. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка учасника (додається до Додатка 3).

Заявка на участь

 

Додаток4(до Положення  про Конкурс “Виставковий дизайн”)

номінація Конкурсу:
“В и с т а в к о в и й  І н ф о р м а ц і й н и й  д и з а й н”
Технічне завдання для конкурсної роботи

1. Завдання для конкурсної роботи.
1.1. Учаснику необхідно надати до Оргкомітету свою конкурсну роботу у вигляді дизайн-макету рекламно-інформаційного засобу, що має відношення до виставкового заходу, а саме: 

- виставкового плакату;
- інформаційних листів, запрошень на виставку (презентацію, фуршет і т. п.);
- обкладинки виставкового каталогу, інформаційного буклету;
- рекламних об’яв виставок для друкування у спеціалізованих виданнях;
- зовнішньої реклами: вітрини, вивіски, лайтбоксів та інші. ;
- внутрішньої реклами, оригінальні концепції в оформленні  виставкового простору;
- інформаційні вказівники виставкових центрів;
- дизайн сувенірної продукції (пакет, чашка, ручка, значок, блокнот, папка,  брелок,  офісні  прилади, конверт, CD-DVD-обкладинка,
- нетрадиційних інформаційних носіїв.

2. Технічні умови щодо виконання конкурсних робіт.
Учасник повинен надати конкурсну роботу за наступними технічними умовами і термінами:
2.1. Кількість дизайн-макетів: від 1 до 10 шт.
2.2. Дизайн-макет виготовлюється у 2-х чи 3-х мірному вигляді. 
2.3. Формат друкованого дизайн-макету: конкурсна робота друкується на папері у форматі А4 чи  А3, та розміщуються на паспарту. На оборотній  стороні  кожної  друкованої  конкурсної роботи пишеться назва роботи та контактні данні Учасника.  
2.4. Формат електронної версії дизайн-макету: Електронна версія дизайн-макету записується у форматі: *.jpg (розрішення не менш 300 dpi) на CD/DVD-носії.
2.5. Учасник повинен надати до оргкомітету електрону версію та друковану конкурсну роботу до 1-го листопада 2010 року.
2.6. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка учасника (додається до Додатка 4).

Заявка на участь

 

Додаток5(до Положення  про Конкурс “Виставковий дизайн”)
номінація Конкурсу:
“В и с т а в к о в и й  ф о т о р е п о р т а ж”
Технічне завдання для конкурсної роботи

1. Завдання для конкурсної роботи.
1.1. Учаснику необхідно надати до Оргкомітету свою конкурсну роботу у вигляді фотографії, сюжет якої пов'язаний з виставковим заходом.

1.2. Учасник,  для  створення   фотографії,   може   використовувати   тематичний   матеріал,  відвідувати виставки, які проводяться у виставкових приміщеннях міст України чи зарубіжжя. Тематичний матеріал для фоторепортажу може включати такі виставкові сюжети, як: церемонія відкриття  виставки,   спілкування  на   виставці   відвідувачів   та   експонентів,   фотографії виставкових стендів та приміщення, ділові та культурно-розважальні заходи тощо.

1.3. У фоторепортажі оцінюються як характерні, так і непересічні моменти роботи виставки, які відображають виставкову діяльність, як один із вимірів життя людей.

2. Технічні умови щодо виконання конкурсних робіт.
Учасник повинен надати конкурсну роботу за наступними технічними умовами і термінами:

2.1. Кількість фотографій: від 1 до 5 шт.
2.2. Формат друкованої фотографій: фотографія друкується на фотопапері у форматі А4 чи  А3, та розміщуються на паспарту.
2.3. Формат електронної версії фотографій:
Електронна версія фотографії записується у форматі: *.jpg (розрішення не менш 300 dpi) на CD/DVD-носії.
2.4. Учасник повинен надати до оргкомітету електрону версію конкурсної роботи та друковану фотографію розміщену на паспарту до 1-го листопада 2010 року. На оборотній стороні кожної друкованої конкурсної роботи пишеться назва роботи та контактні данні Учасника.
2.5. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка учасника (додається до Додатка 5).

 

Заявка на участь

 

 

Всеукраїнський студентський конкурс:
“В и с т а в к о в и й   М Е Н Е Д Ж М Е Н Т”

                                          Положення про конкурс

  1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених та фахівців- практиків   з  актуальних    питань   виставкової  діяльності   “Виставковий менеджмент”   (далі — Конкурс)   проводиться  у  рамках Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій “ЕКСПО-ЗІРКА”.  Конкурс  пройде    з   18 по 20 листопада  2010  рокуу   рамках     міжнародної  спеціалізм-ваної  виставки «Освіта та кар’єра -  День студента»,   (м.  Київ,  виставкове  приміщення   Центру   ділового   та   культурного  співробітництва “Український дім” (вул. Хрещатик, 2).
  Організатор Конкурсу: Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) за підтримки Виставкової федерації України (ВФУ).
              2. Мета проведення Конкурсу - активізація  наукової  роботи  студентів   як  найважливішого  фактору  формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній,  конструкторській та  інших формах  науково-дослідної  діяльності,  стимулювання наукових  досліджень  молодих  науковців  з  проблем розвитку виставкової діяльності в Україні.
              3. Задачами Конкурсу є: підвищення інтересу  студентів,  аспірантів,  молодих  учених вищих навчальних закладів  до виставкової  діяльності  в  Україні;   стимулювання  творчого  і  наукового  самовдосконалення  студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, працівників науково-дослідних   установ   та   виставкових   підприємств;   популяризація   діяльності   ВФУ  та  вищих навчальних закладів, що готують фахівців з виставкової діяльності;    оцінка    рівня    підготовки майбутніх фахівців з виставкового менеджменту.
             4. Основні напрями Конкурсу та Заявка на участь знаходяться  у Додатках  до  Положення про Конкурс: 1, 2, 3.
5. У Конкурсі беруть участь студенти, аспіранти, молоді вчені вищих навчальних закладів.
6. Конкурсні роботи приймаються до: 1 листопада 2010 року.
Відбір робіт, які будуть допущені до участі у фіналі: з 1-го по 8-е листопада 2010 року.
  Проведення Конкурсу та нагородження переможців: з 18-го по 20-е листопада 2010 року.
7. Мова робіт: українська. Учасник має право прийняти участь у одної та більш номінаціях.
  8. Участь у Конкурсі  безкоштовна.  Пересилання   робіт  на   адресу   оргкомітету  Конкурсу здійснюється за рахунок Учасника. Разом із конкурсною роботою надсилається підписана Заявка, в якій Учасник дає згоду дотримуватись усіх пунктів даного Положення.
  9. Конкурсні роботи не рецензуються та не повертаються. Учасник гарантує власне авторство та дотримання авторських прав на представлені роботи. Організатор Конкурсу має право використовувати роботи Учасника в некомерційних цілях: з метою популяризації Конкурсу.
  10. Організатори Конкурсу мають право передавати конкурсні роботи без додаткової згоди їх авторів для участі в інших творчих конкурсах. У разі перемоги робіт на  цих  заходах  переможцями  вважатимуться автори наданих робіт.
Заявка на участь


 Додаток 1(до Положення  про Конкурс “Виставковий менеджмент”)

  1. Завдання для конкурсної роботи.
1.1. На Конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи, підготовлені за результатами самостійних досліджень і проблем  законодавства у даній сфері та практики його реалізації в Україні за такими основними тематичними розділами:
- Стратегія розвитку виставкової діяльності в України та світі;
- Теоретико-методологічні засади функціонування виставкових підприємств;
- Пріоритетні напрями  підвищення  ефективності  прийняття  управлінських  рішень  у  вітчизняній практиці виставкової діяльності;
- Проблеми та перспективи формування інфраструктури виставкової діяльності в Україні;
- Управління матеріально-технічною базою виставкових підприємств;
- Управління конкурентоспроможністю виставкових підприємств;
- Управління якістю виставкових послуг;
- Напрями удосконалення збутової політики виставкових підприємств;
- Пріоритетні  напрями   підвищення    ефективності    господарської   діяльності   виставкових   підприємств;
- Резерви зниження витрат у виставкових підприємствах;
- Управління трудовими ресурсами виставкового підприємства;
- Науково-методологічні   засади    прогнозування    фінансової    результативності  виставкових  підприємств.
  1.2. Конкурсні роботи повинні бути  оформлені  згідно  з  вимогами  Державного  стандарту,  надруковані через 1,5  інтервали, шрифтом Times New Roman, розміром – 14 (до 40 рядків на сторінку). Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 50 сторінок.
  1.3. Наукова робота повинна містити:
–  вступ, у якому розкривається актуальність і новизна теми, мета й завдання дослідження;
–   основну частину роботи з обов’язковим посиланням на літературні джерела;
–   висновки;
–   список використаних джерел;
–   пропозиції або рекомендації до впровадження результатів дослідження.
  1.4. Наукова робота повинна бути відповідним чином оформленою, логічно структурованою та грамотно написаною.
  1.5. До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів дослідження, наукові статті,  опубліковані  за   результатами  досліджень  представленої  роботи,  тези  виступів на наукових конференціях (ксерокопії).
  1.6. У  разі  подання  робіт із порушенням вимог цього Положення Конкурсна комісія має право відхилити такі роботи від участі в Конкурсі.
  1.7. Наукові роботи, подані на Конкурс, не повертаються.
  1.8. Учасник повинен надати до оргкомітету електрону версію та друковану конкурсну роботу до 1-го листопада 2010 року.
  1.9. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка учасника (додається до Додатка 1).
 Заявка на участь

 

Додаток 2(до Положення  про Конкурс “Виставковий менеджмент”)

Анотація до наукової роботи
  В анотації до наукової роботи на тему: ___________________________________________________» зазначаються:  актуальність,  мета,  новизна  завдання наукової роботи  (структура,  обсяг,  кількість  малюнків, схем, таблиць, використання наукових джерел тощо).
Завершується анотація  ключовими словами (сталі  термінологічні словосполучення), що використовується в  науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються в називному відмінку, друкуються в рядок, через кому.
Текст анотації має бути лаконічним і відображати основний зміст роботи.

 

 

 Додаток 3(до Положення  про Конкурс “Виставковий менеджмент”)

Відомості про автора та наукового керівника

конкурсної роботи на тему      “___________                                           ____________________ ”
П.І.Б., науковий ступінь, учене звання ректора вищого навчального закладу чи директора підприємства ______________________________________________________________________

                Автор
1.      Прізвище ______________________
2.      Ім’я ___________________________
3.      По батькові ____________________
4.      Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор ____________________________________________________________________________________
5.      Факультет _____________________________________________________
6.      Курс ___________________________
  7.      Результати роботи опубліковані (рік, місце, наукове видання): ________________________________________________________________________________________

8.      Домашня адреса, тел. ________________________________________________________________
9.      E- mail:  ___________________________________________________

Автор роботи             ______________________
                                                     (підпис)
  Науковий керівник
1.      Прізвище ______________________
2.      Ім’я ___________________________
3.      По батькові ____________________
4.      Місце роботи, тел.:_______________________________________
5.      Посада _________________________________________________
6.      Науковий ступінь ________________________________________
7.      Учене звання ____________________________________________
8.      Домашня адреса, тел. _____________________________________
9.      e – mail  ________________________________________________

Науковий керівник :   ______________________
                                                      (підпис)

  Всеукраїнський студентський конкурс:
“В и с т а в к о в и й   М а р к е т и н г”
 

 

Положення про конкурс
              1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених та фахівців-практиків   з  актуальних    питань   виставкової  діяльності   “Виставковий маркетинг”   (далі — Конкурс)   проводиться  у  рамках Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій “ЕКСПО-ЗІРКА”.  Конкурс  пройде  з   18 по 20 листопада  2010  року у   рамках      міжнародної   спеціалізованої  виставки «Освіта та кар’єра -  День студента»,   (м.  Київ,  виставкове  приміщення   Центру   ділового   та   культурного  співробітництва “Український дім” (вул. Хрещатик, 2).
  Організатор Конкурсу: Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) за підтримки Виставкової федерації України (ВФУ).
              2. Мета проведення Конкурсу - активізація наукової  роботи  студентів   як   найважливішого  фактору  формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній,  конструкторській та  інших формах  науково-дослідної   діяльності,   стимулювання  наукових  досліджень  молодих науковців з проблем розвитку виставкової діяльності в Україні.
              3. Задачами Конкурсу є: підвищення інтересу  студентів,  аспірантів,  молодих  учених вищих навчальних закладів  до виставкової  діяльності  в  Україні;   стимулювання  творчого  і  наукового  самовдосконалення  студентів і аспірантів вищих  навчальних  закладів,  працівників  науково-дослідних   установ   та   виставкових   підприємств;   популяризація   діяльності  ВФУ  та  вищих  навчальних закладів, що готують  фахівців  з  виставкової  діяльності;  оцінка  рівня   підготовки  майбутніх фахівців з виставкового маркетингу.
  4. Основні напрями Конкурсу та Заявка на участь знаходяться  у Додатках  до  Положення  про Конкурс: 1, 2, 3.
5. У Конкурсі беруть участь студенти, аспіранти, молоді вчені вищих навчальних закладів.
6. Конкурсні роботи приймаються до: 1 листопада 2010 року.
Відбір робіт, які будуть допущені до участі у фіналі: з 1-го по 8-е листопада 2010 року.
  Проведення Конкурсу та нагородження переможців: з 18-го по 20-е листопада 2010 р.
7. Мова робіт: українська. Учасник має право прийняти участь у одної та більш номінаціях.
  8. Участь у Конкурсі  безкоштовна.  Пересилання   робіт  на   адресу   оргкомітету  Конкурсу здійснюється за рахунок Учасника. Разом із конкурсною роботою надсилається підписана Заявка, в якій Учасник дає згоду дотримуватись усіх пунктів даного Положення.
  9. Конкурсні роботи не рецензуються та не повертаються. Учасник гарантує власне авторство та дотримання авторських прав на представлені роботи. Організатор Конкурсу має право використовувати роботи Учасника в некомерційних цілях з метою популяризації Конкурсу.
  10. Організатори Конкурсу мають право передавати конкурсні роботи без додаткової згоди їх авторів для участі в інших творчих конкурсах. У разі перемоги робіт на  цих  заходах  переможцями  вважатимуться автори наданих робіт.
 Заявка на участь
Додаток 1(до Положення  про Конкурс “Виставковий маркетинг”)
  1. Завдання для конкурсної роботи.
1.1. На Конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи, підготовлені за результатами самостійних досліджень і проблем  законодавства у даній сфері та практики його реалізації в Україні за такими основними тематичними розділами:
- Маркетингові комунікації у виставковій діяльності;
- Рекламно-інформаційна діяльність виставкових підприємств;
- Ціноутворення на ринку виставкових послуг;
- Продуктова політика виставкових підприємств;
- PRта брендінг у виставковій практиці.
  1.2. Конкурсні роботи повинні бути  оформлені  згідно  з  вимогами  Державного  стандарту,  надруковані через 1,5  інтервали, шрифтом Times New Roman, розміром – 14 ( до  40  рядків на сторінку). Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 50 сторінок.
  1.3. Наукова робота повинна містити:
–  вступ,  у   якому   розкривається   актуальність   і  новизна теми,  мета й  завдання  дослідження;
–   основну частину роботи з обов’язковим посиланням на літературні джерела;
–   висновки;
–   список використаних джерел;
–   пропозиції або рекомендації до впровадження результатів дослідження.
  1.4. Наукова  робота   повинна   бути   відповідним   чином   оформленою,   логічно  структурованою та грамотно написаною.
  1.5. До  наукової  роботи   можуть   додаватися  акти  про  впровадження  результатів  дослідження, наукові статті, опубліковані за результатами досліджень представленої роботи, тези виступів на наукових конференціях (ксерокопії).
  1.6. У  разі  подання  робіт із порушенням вимог цього Положення Конкурсна комісія має право відхилити такі роботи від участі в Конкурсі.
  1.7. Наукові роботи, подані на Конкурс, не повертаються.
  1.8. Учасник повинен надати до оргкомітету електрону версію та друковану конкурсну роботу до 1-го листопада 2010 року.
  1.9. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка учасника (додається до Дод. 1).

 

 

 Додаток 2(до Положення  про Конкурс “Виставковий маркетинг”)

Анотація до наукової роботи

В анотації до наукової роботи на тему: ___________________________________________________» зазначаються:  актуальність,  мета,  новизна  завдання наукової роботи  (структура,  обсяг,  кількість  малюнків, схем, таблиць, використання наукових джерел тощо).
Завершується анотація  ключовими словами (сталі  термінологічні словосполучення), що використовується в  науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються в називному відмінку, друкуються в рядок, через кому.
Текст анотації має бути лаконічним і відображати основний зміст роботи.

Додаток 3(до Положення  про Конкурс “Виставковий маркетинг”)

Відомості про автора та наукового керівника

конкурсної роботи на тему      “___________                                           ____________________ ”
П.І.Б., науковий ступінь, учене звання ректора вищого навчального закладу чи директора підприємства ______________________________________________________________________

                Автор
1.      Прізвище ______________________
2.      Ім’я ___________________________
3.      По батькові ____________________
4.      Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор ____________________________________________________________________________________
5.      Факультет _____________________________________________________
6.      Курс ___________________________
  7.      Результати роботи опубліковані (рік, місце, наукове видання): ________________________________________________________________________________________

8.      Домашня адреса, тел. ________________________________________________________________
9.      E- mail:  ___________________________________________________

Автор роботи             ______________________
                                                     (підпис)
  Науковий керівник
1.      Прізвище ______________________
2.      Ім’я ___________________________
3.      По батькові ____________________
4.      Місце роботи, тел.:_______________________________________
5.      Посада _________________________________________________
6.      Науковий ступінь ________________________________________
7.      Учене звання ____________________________________________
8.      Домашня адреса, тел. _____________________________________
9.      e – mail  ________________________________________________

Науковий керівник :   ______________________
                                                      (підпис)

 

Заявка на участь

Адреса Оргкомітету Фестивалю «Експо-Зірка»:
Центр розвитку та впровадження виставкових технологій КНУТД
01011, Україна, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, к. 04-0306, 
т./ф. (044) 230-60-68, info@expo.org.ua

  

С П О Н С О Р С Ь К И Й    П А К Е Т
 Для ефективного просування на ринок освітніх послуг з метою використання потенціалу навчальних закладів для виробництва виставкових послуг, Оргкомітет  пропонує  різноманітні варіанти спонсорства Фестивалю «Експо-Зірка».
 I. Генеральний Спонсор Фестивалю “ЕКСПО-ЗІРКА”.
“Генеральним Спонсором Фестивалю” може бути:
організатор виставок, виставковий центр, забудовник виставок або сервісна компанія.
Вартість пакету “Генеральний Спонсор Фестивалю” складає:  10 000 грн.
Спонсорський пакет включає надання наступних послуг:
 - Розміщення рекламного банеру “Генерального Спонсору Фестивалю” (2х3м) на території міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - День студента»,  у    приміщенні   Центру   ділового   та    культурного   співробітництва "Український дім" (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Термін розміщення: з  18 -20 листопада 2010  р. 
   - Розміщення  рекламного   банеру    “Генерального   Спонсору   Фестивалю”   в  інтернет-мережах:  портал  www.8ka.com.ua (Всеукраїнське ініціативне студентське інтернет медіа “8ka”); www.knutd.com.ua   (Київський національний університет технологій та дизайну; www.knteu.kiev.ua (Київський національний торговельно-економічний університет; www.expo.org.ua (Виставкова   федерація України). Термін розміщення: з 1 жовтня по 25 листопада 2010 р.
   - Розміщення логотипу “Генерального Спонсору Фестивалю” у рекламному відео-ролику (20 сек. 5 разів на день) в мережі ТВ-каналу “8ka”. Термін виходу реклами: з 1-го по 25 листопада 2010 р.
   -  Розміщення  логотипу  “Генерального Спонсору  Фестивалю”  на  друкованих  інформаційних  матеріалах Фестивалю. Термін розсилки: з 1 вересня по 1 жовтня 2010 р. (Розсилка у понад 50 Вузів України).
   - Згадування про “Генерального Спонсора Фестивалю” на офіційній  церемонії  нагородження переможців Всеукраїнських студентських конкурсів з виставкової тематики за номінаціями: «Виставковий Дизайн», «Виставковий Маркетинг» та «Виставковий Менеджмент». Дата: 20  листопада 2010  р. 
  - Участь у складі журі Конкурсів.
  - Надання у розпорядження “Генерального Спонсору Фестивалю” аудиторії для  проведення  презентації  чи  майстер-класу у приміщенні Центру  ділового та культурного співробітництва "Український дім" (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Термін проведення: з  18 по 20 листопада 2010  р.

 

 II. Спонсор Всеукраїнських студентських конкурсів.
Спонсором Всеукраїнських студентських конкурсів з виставкової тематики у рамках Фестивалю може бути одне чи більше підприємств, організацій або установ, а саме: організатори виставок, виставкові  центри,  забудовники виставок,  сервісні  структури чи громадські організації.
Вартість пакету “Спонсор Конкурсу” складає: 
Надання пам’ятних призів переможцям конкурсів за номінаціями:
«Виставковий Дизайн», «Виставковий Маркетинг» та «Виставковий Менеджмент»
Спонсорський пакет включає надання наступних послуг:
- Розміщення логотипу “Спонсору Конкурсу” на друкованих інформаційних матеріалах Фестивалю.  
Термін розсилки матеріалів: з 1 вересня по 1 жовтня 2010 р. (Розсилка у понад 50 ВНЗ України).
- Розміщення інформації про “Спонсора Конкурсу” у прес-релізі Фестивалю. 
- Участь у складі журі Конкурсу.
- Згадування  про  “Спонсора  Конкурсу”  на  офіційнії   церемонії  нагородження   переможців Всеукраїнських студентських конкурсів з виставкової тематики за номінаціями: «Виставковий Дизайн»,  «Виставковий  Маркетинг» та «Виставковий Менеджмент». Дата: 20 листопада 2010  р. 
 III. Інформаційний Спонсор фестивалю.
“Інформаційним Спонсором Фестивалю” може бути може бути одне чи більше підприємств, а саме: спеціалізований  засіб масової інформації, спеціалізоване друковане чи електронне видання та громадських організація.
Вартість пакету “Інформаційний Спонсор Фестивалю” складає: 
Розміщення інформації про проведення Фестивалю у своїх медіа-ресурсах та надання пам’ятних призів переможцям конкурсів за номінаціями: «Виставковий Дизайн», «Виставковий Маркетинг» та «Виставковий Менеджмент».
Спонсорський пакет включає надання наступних послуг:
 - Розміщення рекламного банеру “Інформаційний  Спонсору  Фестивалю”  (1х2м)  на  території  міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - День студента»,  у   приміщенні   Центру   ділового  та   культурного  співробітництва "Український дім" (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Термін розміщення: з 18 по 20 листопада 2010  р. 
- Розміщення інформації про “Інформаційного Спонсору Фестивалю” у прес-релізі Фестивалю. 
- Згадування про “Інформаційного Спонсору Фестивалю” на офіційнії церемонії  нагородження  переможців Всеукраїнських студентських конкурсів з виставкової тематики за номінаціями: «Виставковий Дизайн», «Виставковий Маркетинг» та «Виставковий Менеджмент». Дата: 20 листопада 2010  р.   

 

Всеукраїнський студентський Фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка»

Позаконкурсна номінація:
“В и с т а в к о в и й   І в е н т”

            Культурно-розважальна програма «Виставковий Івент» є позаконкурсною номінацією Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка», який проводиться у рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра - День студента»,  з  18 по 20 листопада 2010  року  у   м.  Києві,   у    приміщенні   актового залу Центру   ділового  та   культурного  співробітництва "Український дім" (вул. Хрещатик, 2).
            В рамках програми очікуються виступи студентських колективів на концертному творчі здібності або окремих студентів для  надання їм можливості втілення своїх оригінальних рішень на виставкових заходах, таких як:
- церемонії відкриття виставок;
- презентація експонентів на виставковому стенді;
- промо-акції в дні проведення виставок;
- розважальні творчі номери під час проведення заходів, присвячених підсумкам проведення виставок (нагородження учасників, переможців конкурсів, фуршети, тощо).
            Склад журі, до якого входять представники українських івент та ПР-компаній, керівники рекламних та пр-відділів виставкових підприємств та діячі культури, виявляє переможців «Експо-Івент».
 2. Мета проведення.
«Експо-Івент» виявляє творчі здібності студентських колективів або окремих студентів для  надання їм можливості втілення своїх оригінальних рішень на виставкових заходах, таких як:
- церемонії відкриття виставок;
- презентація експонентів на виставковому стенді;
- промо-акції в дні проведення виставок;
- розважальні творчі номери під час проведення заходів, присвячених підсумкам проведення виставок (нагородження учасників, переможців конкурсів, фуршети, тощо).

Позаконкурсна номінація:
“Е К С П О   С Т И Л Ь”

1. Завдання для конкурсної роботи.
1.1. «Експо-Стиль» демонструє та оцінює рівень професійної майстерності студентів модельєрів-дизайнерів, надає можливість заявити о собі на виставковому ринку, установити творчі та ділові контакти між учбовими закладами та рекламними, модельними, швейними підприємствами, які працюють на виставковому ринку.
1.2. Учаснику необхідно подати на конкурс графічний рисунок (ескіз), с використанням різних технік, а саме:
- Ескіз одягу для персоналу виставкового стенду (pret-a-porter: для стендиста, менеджера);
- Ескіз одягу для робочого персоналу компанії-забудовника виставкових стендів (pret-a-porter: для спецодягу).
- Ескіз одягу для промоутерів, працюючих на виставкових заходах (art, pret-a-porter: для корпоративного та фірмового одягу, футболки, кепки, тощо).
Ескізи можуть бути представлені у надрукованому виді (формати А4, А3, оформлені у паспарту) та в електронному (формат *.jpeg).

2. Технічні умови щодо виконання конкурсних робіт.
Учасник повинен надати конкурсну роботу за наступними технічними умовами і термінами:
2.1. Кількість ескізів: від 1 до 10 шт.
2.2. Формат друкованого ескізу: конкурсна робота друкується на папері у форматі А4 чи  А3, та розміщуються на паспарту. На оборотній стороні кожної друкованої конкурсної роботи пишеться назва роботи та контактні данні Учасника.  
2.3. Формат електронної версії ескізу: Електронна версія ескізу записується у форматі: *.jpg (розрішення не менш 300 dpi) на CD/DVD-носії.
2.4. Учасник повинен надати до оргкомітету електрону версію та друковану конкурсну роботу до 1-го листопада 2010 року.
2.5. Разом з конкурсною роботою висилається Заявка учасника (додається до Додатка 4).

 


 ПРОТОКОЛ  №70

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                      26 березня 2010 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Тимошенко В.В. – Перший віце-президент; Віце-президенти: Іванов В.А., Колгатін І.В., Пекар В.О., Соколовський В.І., Ткаченко А.В.; члени Правління: Кебадзе І.В., Климчук А.В., Мельник І.А., Тігунов О.П., Целінський В.С.; Левченко В.В. – представник члена Правління Задорожного Е.М., Овчарек В.Є.  – Виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Запрошені: Волинець Т.В., Ліфінцев С.М., Лукашова Л.В., Марков С.І., Власова Г.В.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Про видання Збірника доповідей Сьомої науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики». Доповідач: Пашкевич О.М.,  Ліфінцев С.М.
2. Фінансовий звіт Виконавчого директора за період: липень 2008 р – грудень 2009 р. Доповідач: Овчарек В.Є.
3. Огляд методичних матеріалів, що розміщені на сайті UFI, та умови їх перекладу та використання в Україні. Доповідач: Овчарек В.Є.
4. Про План діяльності Правління на 2010 рік. Доповідач: Пашкевич О.М.
5. Про Конкурс студентських робіт з виставкової тематики. Доповідачі: Пашкевич О.М., Овчарек В.Є.
6. Про оплату членського внеску до UFI. Доповідач: Пашкевич О.М.
7. Різне.
7.1. Про міжнародний Форум виставкової індустрії 5р-Ехро. Інформація Пашкевича О.М.
7.2. Про введення до складу науково-методичної Ради з виставкової діяльності Коваль О.А. (ТОВ «Форум видавців», м. Львів). Інформація Пашкевича О.М.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про видання Збірника доповідей Сьомої науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики». Доповідачі: Пашкевич О.М.,  Ліфінцев С.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Ліфінцева С.М. про видання Збірника доповідей Сьомої науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики».
Вирішили: взяти інформацію до відома.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Фінансовий звіт Виконавчого директора за період: липень 2008 р – грудень 2009 р. Доповідач: Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Овчарека В.Є. про фінансовий звіт Виконавчого директора за період: липень 2008 р – грудень 2009 р.
Виступили: Пашкевич О.М., Тимошенко В.В.
Після обговорення вирішили:
2.1. Інформацію взяти до відома.
2.2. Для складання штатного розкладу Виконавчої дирекції на 2010 рік врахувати рекомендації членів Правління щодо розмірів окладів персоналу Виконавчої дирекції.
2.3. Виконавчому директору винести на затвердження Правління штатний розклад Виконавчої дирекції на 2010 рік.
2.4. Виконавчому директору внести на розгляд Правління пропозиції щодо розмірів членських внесків членів ВФУ.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Огляд методичних матеріалів, що розміщені на сайті UFI, та умови їх перекладу та використання в Україні. Доповідач: Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Овчарека В.Є. про огляд методичних матеріалів, що розміщені на сайті UFI, та умови їх перекладу та використання в Україні.
Виступили: Пашкевич О.М., Пекар В.О.
Вирішили: взяти інформацію до відома.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про План діяльності Правління на 2010 рік. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про План діяльності Правління на 2010 рік.
Виступили: Іванов В.А., Пекар В.О., Ткаченко А.В.
Після обговорення вирішили:
4.1. Прийняти План діяльності Правління на 2010 рік (Додаток 1).
4.2. Доручити Віце-президенту ВФУ Пекару В.О. спільно із ст. викладачем КНТЕУ Лукашовою Л.В. здійснити переклад Стандарту UFI з виставкової діяльності ISO 25639-1 на українську мову та представити переклад Правлінню.
4.3. Доручити Віце-президенту ВФУ Іванову В.А. спільно з Виконавчим директором    Овчареком В.Є. розробити проект Концепції календаря виставкових заходів в Україні та представити його на розгляд Правління.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про  Конкурс  студентських  робіт з виставкової тематики. Доповідач:       Овчарек В.Є.
Слухали: інформацію Овчарека В.Є. про Конкурс  студентських  робіт з виставкової тематики.
Виступили: Пашкевич О.М., Пекар В.О., Власова Г.В.
Після обговорення вирішили:
5.1. Прийняти інформацію про Конкурс до відома.
5.2. Підтримати Конкурс  студентських  робіт з виставкової тематики у розділах «Виставковий дизайн» (Додаток 2), «Виставковий менеджмент» та «Виставковий маркетинг» (Додаток 3).
5.3. Провести Конкурс студентських  робіт з виставкової тематики у розділах «Виставковий менеджмент» та «Виставковий маркетинг» в рамках Фестивалю студентських  робіт з виставкової тематики на виставці «Освіта та Кар’єра 2010 – День Студента» (18-20 листопада 2010 р.).
5.4. Затвердити бюджет Конкурсу з розділу «Виставковий дизайн» (Додаток 4).
5.5. Погодити запропонований склад журі Конкурсу (Додаток 5).
5.6. Затвердити Спонсорський пакет Конкурсу (Додаток 6).
5.7. Остаточні дату та місце проведення Конкурсу погодити з керівництвом КНУТД та НАКККіМ.
5.8. Рекомендувати членам ВФУ надати сприяння проведенню Конкурсу.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Про оплату членського внеску ВФУ до UFI. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про оплату членського внеску ВФУ до UFI.
Виступили: Пекар В.О., Овчарек В.Є.
Після обговорення вирішили:
6.1. Провести оплату членського внеску ВФУ до UFI за 2009/2010 фінансовий рік у розмірі 1435,2 Євро, відповідно рахунку СОТ-134 №00КІЕ від 09.10.2009 р.
Голосували: «за» - одноголосно.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Різне.
7.1. Про міжнародний Форум виставкової індустрії 5р-Ехро. Інформація Пашкевича О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про міжнародний Форум виставкової індустрії 5р-Ехро.
Виступив: Пекар В.О.
Вирішили: Взяти інформацію до відома.
Голосували: «за» - одноголосно.

7.2. Про введення до складу науково-методичної Ради з виставкової діяльності Коваль О.А. (ТОВ «Форум видавців», м. Львів). Інформація Овчарека В.Є.
Слухали: інформацію Овчарека В.Є. про введення до складу науково-методичної Ради з виставкової діяльності президента ТОВ «Форум видавців» (м. Львів) Коваль О.А.
Виступили: Пашкевич О.М., Соколовський В.І.
Після обговорення вирішили: Ввести до складу науково-методичної Ради з виставкової діяльності президента ТОВ «Форум видавців» (м. Львів) Коваль О.А. та президента української виставкової компанії «ЗовнішЕкспоБізнес» Соколовського В.І.
Голосували: «за» - одноголосно.

Голова засідання                                                                                 Пашкевич О.М.

Секретар засідання                                                                              Овчарек В.Є.

Додаток 1
До Пр. №70 від 26.03.2010 р.

План діяльності Правління ВФУ на 2010 рік
 Засідання 1 (березень):

1. Про видання Збірника доповідей Сьомої науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики». Доповідач: Пашкевич О.М., Ліфінцев С.М.
2. Про проведення Конкурсу студентських робіт з виставкової тематики. Доповідач: Пашкевич О.М.

Засідання 2 (червень):

1.  Про підсумки Конкурсу студентських робіт з виставкової тематики. Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Про проведення Фестивалю студентських робіт з виставкової тематики. Доповідач: Пашкевич О.М.
 

Засідання 3 (вересень):

 1. Про проведення Фестивалю студентських робіт з виставкової тематики. Доповідач: Пашкевич О.М.
 2. Про проведення 9-го З’їзду ВФУ. Доповідач: Пашкевич О.М.
 3. Про переклад на українську мову Стандарту UFI з виставкової діяльності ISO 25639-1. Доповідач: Пекар В.О.

Засідання 4 (листопад):

1. Про проведення Фестивалю студентських робіт з виставкової тематики (спільно з КНУТД).
2. Проведення 9-го З’їзду ВФУ.
3. Про розробку проекту Концепції календаря виставкових заходів в Україні.

 

Додаток 2
До Пр. №70 від 26.03. 2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про відкритий конкурс «Виставковий дизайн», присвячений підготовці
першого всеукраїнського фестивалю студентських робіт «Експо зірка».

1. Мета проведення відкритого конкурсу:
1.1. Проведення відкритого конкурсу – це перший етап у підготовці до всеукраїнського фестивалю студентських робіт «Експо Зірка», ініціатором якого, виступив Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) на Сьомій міжнародній науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики” (24 вересня 2009 року, виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»).

1.2. Строки проведення всеукраїнського фестивалю  студентських робіт «Експо Зірка» - листопад 2010 року в рамках міжнародної виставки «Освіта та кар’єра 2010».

1.3. У відкритому конкурсу, присвяченому підготовці Першого всеукраїнського фестивалю  студентських робіт «Експо зірка», беруть участь студенти вищих навчальних закладів (в першу чергу, студенти КНУТД), які мають спеціальності, причетні до виставкових технологій.

1.4. Основною метою проведення конкурсу - вимір творчого вирішення студента у таких галузях як: графічний, фото та відео дизайн, менеджерські та маркетингові здібності, стосовно концепції та дизайну засобів рекламно-інформаційного забезпечення фестивалю «Експо Зірка», такі як: корпоративний стиль та атрибутика фестивалю (логотип, лист запрошення прийняти участь у фестивалі, рекламний плакат, дизайн каталогу конкурсних робіт тощо).

2. Організатори відкритого конкурсу.
Куратори категорій конкурсних робіт:
Кафедри факультету дизайну КНУТД (кафедра дизайну, кафедра рисунка та живопису, кафедра дизайну інтер’єру та меблів).
Офіційний розпорядник конкурсу:
Центр розвитку та впровадження виставкових технологій КНУТД та Студентський виставковий клуб «КНУТД-ЕКСПО»,
Офіційна підтримка конкурсу:Виставкова федерація України, виставкові фірми.

3. Критерії оцінки конкурсних робіт.
- оригінальність ідеї та вирішення;
- інформативність;
- зручність користування;
- оригінальний дизайн та стиль;
- відповідність засобів художнього вираження до заявленої тематики.

4. Термін та порядок проведення конкурсу.
Конкурс триває протягом: квітня (друга половина) 2010 року
Роботи на розгляд журі конкурсу подаються до 10 квітня 2010 року.
Журі працює протягом  5 днів 25-30 квітня 2010 року.

5. Переможці конкурсу.
Конкурсні роботи, які переможуть у відкритого конкурсу, стануть використаними в  концепції та дизайну Першого всеукраїнського фестивалю  студентських робіт «Експо зірка».

6. Журі конкурсу.
До складу журі входять викладачі КНУТД, авторитетні фахівці, професіонали – виставківці, рекламісти, дизайнери.

Номінації конкурсу

1. Перелік номінацій.
Номінація «Експо Зірка» - концепція та дизайн фестивалю.

2. Перелік конкурсних робіт по категоріям.
2.1. Категорія графічний дизайн.
- Текстовий дизайн (рекламний слоган,  текстове оформлення рекламної об’яви); 
- Дизайн рекламного плакату;
- Дизайн запрошення на відвідування виставкового заходу, фестивалю, ювілею;
- Дизайн книжкового та журнального оформлення;
- Інсталяційний дизайн (виготовлення форм, макетів тощо).

2.2. Категорія дизайн інтер’єру .
- Виставковий дизайн (дизайнерська концепція виставкового стенду)
- Виставковий дизайн (дизайнерська концепція виставкового приміщення, для проведення фотовиставок, спеціалізованих виставок, фешн-шоу та інш.)

2.3. Категорія фото дизайн.
- Фоторепортаж на виставкову тематику;

2.4. Категорія відео дизайн.
- Рекламний відео ролик (10-20 сек);
-  Корпоративний відео фільм (до 3-х мінут);
- Анімаційний флеш та відео ролик;
- Анімаційний флеш банер;
- Відео-арт;
- Інтерактивна презентація;
- Дизайн коміксу;
- Дизайн електронного каталогу;
- Дизайн розважальних та навчальних флеш-ігор.

Конкурсні роботи подаються у наступному виді:
- виготовлені поліграфічним способом (фотографії, плакати, буклети, папки, каталоги, запрошення тощо)
- електронні версії у любому форматі
- або на інших носіях.

 


 ПРОТОКОЛ  №69

засідання членів Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                       04 грудня 2009 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Колгатін І.В., Пекар В.О.; Марков С.І. – представник Віце-президента ВФУ Ткаченка А.В., Овчарек В.Є.  – Виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В., Віце-президент Соколовський В.І. а також члени Правління Кебадзе І.В., Гончаров Ю.Є. та Тігунов О.П. передали свої голоси при голосуванні питань порядку денного   Пашкевичу О.М.
Запрошені: Бунтов І.Ю., Ліфінцев С.М.
Головував: Пашкевич О.М.

Порядок денний

1. Про підсумки Міжнародного Форуму «Виставковий бізнес 2009». Доповідач:        Пашкевич О.М.
2. Про створення науково-методичної Ради з виставкової діяльності. Доповідач:        Пашкевич О.М.
3. Про участь у 74-му Конгресі UFI. Доповідач: Пекар В.О.
4. Про участь у виставці «Освіта та кар’єра 2009». Доповідач: Пашкевич О.М.
5. Різне.
   5.1. Інформація директора українського павільйону на Всесвітній виставці «ЕКСПО 2010» у Шанхаї (Китай) Бунтова І.Ю. про можливості участі українських підприємств, організацій та установ на «ЕКСПО 2010».
   5.2. Інформацію Пашкевича О.М. про характеристику президента Виставкового центру «Фешин Плюс», члена Правління Кебадзе І.В.

 

Перше питання порядку денного:

Про підсумки Міжнародного Форуму «Виставковий бізнес 2009». Доповідач: Пашкевич О.М.

Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про підсумки Міжнародного Форуму «Виставковий бізнес 2009».
Виступили: Колгатін І.В., Пекар В.О., Ліфінцев С.М.
Після обговорення вирішили:
1.1. Підтримати пропозиції, ухвалені Сьомою міжнародною науково-практичною конференцією «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики» і рекомендувати їх до впровадження у діяльність ВФУ (Додаток 1).
1.2. Взяти до відома інформацію Ліфінцева С.М. про готовність видати Збірник матеріалів Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики» у 1-му кварталі 2010 року.
      Збір матеріалів для збірника доручити здійснювати Ліфінцеву С.М.
      Узгодження питань щодо відповідності матеріалів Збірника заявленій тематиці конференції доручити здійснювати Ліфінцеву С.М. та Овчареку В.Є.  
      Взяти до уваги готовність членів Правління Пашкевича О.М. та Пекара В.О. покрити витрати на підготовку до видання Збірника (орієнтовно у сумі 2500 грн.) за рахунок власних коштів.
Голосували: «за» - одноголосно.
Друге питання порядку денного:

Про створення науково-методичної Ради з виставкової діяльності. Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про створення науково-методичної Ради з виставкової діяльності.
Виступили: Пекар В.О., Марков С.І.
Після обговорення вирішили:
2.1. Створити при ВФУ науково-методичну Раду з виставкової діяльності у складі:
- представники ВФУ: Пашкевич О.М., Гончаров О.Є., Іванов В.А., Овчарек В.Є., Пекар В.О.;
- представники КНТЕУ;
- представники КНУТД;
- представники Інституту реклами;
- представники ДАКККіМ;
- заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки України Левківський К.М.
      Звернутись до ректорів вищезазначених ВНЗ та заступника директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти та науки України       Левківського К.М. з проханням увійти до складу Ради, а також взяти участь в узгодженні проектів наступних документів: Положення про Раду, Програми діяльності Ради, Плану роботи Ради на 2010 р.
2.2. Прийняти за основу проект Плану роботи Ради на 2009-2010 рр. (Додаток 2).
2.3. Доручити Виконавчій дирекції у співпраці з членами Ради розробити проект наступних документів: Положення про Раду, Програма діяльності Ради, План роботи Ради на 2010 р. та винести їх на затвердження Правління ВФУ.
2.4. Включити до порядку денного наступного засідання Правління питання, пов’язані з організацією роботи Ради та провести його у лютому 2010-го року.
Голосували: «за» - одноголосно.

Третє питання порядку денного:

3.   Про участь у 74-му Конгресі UFI. Доповідач: Пекар В.О.

Слухали: інформацію Пекара В.О. про участь у 74-му Конгресі UFI.
Виступив: Пашкевич О.М.
Після обговорення вирішили:
3.1. Взяти інформацію до відома (Додаток 3).
3.2. Доручити Виконавчому директору підготувати на наступне засідання Правління  
Голосували: «за» - одноголосно.
 
Четверте питання порядку денного:

4. Про участь у виставці «Освіта та кар’єра 2009». Доповідач: Пашкевич О.М.

Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про участь у виставці «Освіта та кар’єра 2009».
Виступив: Овчарек В.Є.
Після обговорення вирішили:
4.1. Взяти інформацію до відома (Додатки 4,5).
4.2. Ухвалити склад учасників круглого столу «Виставкові технології на освітянському ринку» на 9-й міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра 2009», а також запропоновані зміст та форму участі ВФУ у даній виставці як такі, що відповідають напрямам та задачам, визначеним у Програмі діяльності ВФУ на 2009-2010 рр., а саме: підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів для виставкового ринку.
Голосували: «за» - одноголосно.

Пяте питання порядку денного:

5. Різне.

5.1. Про можливості участі українських підприємств, організацій та установ на «ЕКСПО 2010». Інформація директора українського павільйону на Всесвітній виставці «ЕКСПО 2010» у Шанхаї (Китай) І.Ю. Бунтова.

Слухали: Інформація директора українського павільйону на Всесвітній виставці «ЕКСПО 2010» у Шанхаї (Китай) Бунтова І.Ю. Про можливості участі українських підприємств, організацій та установ на «ЕКСПО 2010».
Виступили: Пашкевич О.М., Пекар В.О., Марков С.І.
Після обговорення вирішили:
5.1.1 Взяти інформацію до відома.
5.1.2. Ознайомити членів ВФУ з інформацією, наданою Бунтовим І.Ю.
Голосували: «за» - одноголосно.

5.2. Інформацію Пашкевича О.М. про характеристику президента Виставкового центру «Фешин Плюс», члена Правління Кебадзе І.В.

Слухали: Інформацію Пашкевича О.М. про характеристику президента Виставкового центру «Фешин Плюс», члена Правління Кебадзе І.В. (Додаток 6).
Вирішили: Затвердити характеристику президента Виставкового центру «Фешин Плюс», члена Правління Кебадзе І.В.
Голосували: «за» - одноголосно.

             Голова:                                                                                                 Пашкевич О.М.

             Секретар:                                                                                            Овчарек В.Є.

 

                                                     Додаток 1 до Пр. № 69 
                                                                                                    від 04.12.2009 р.

ПРОПОЗИЦІЇ 
Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики»
>

           
      Відзначаючи актуальність питань, що обговорювались на Сьомій міжнародній науково-практичній конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики», учасники заходу:
констатують, що вітчизняна виставкова діяльність постійно розвивається як у теоретичному, так і у практичному напрямах, але, разом з тим, її потенціал залишається далеко не в повній мірі використаним для вирішення економічних та соціальних задач;
вважають за необхідне: об’єднання зусиль освітян, науковців та виробників виставкових послуг з метою подальшого розвитку виставкової індустрії та, одночасно, більш ефективного та масштабного її застосування для розвитку галузей та регіонів України, впровадження інновацій, налагодження коопераційних зв’язків між підприємствами, підвищення іміджу нашої держави на міжнародній арені тощо;
підтримують ініціативи:
- Виставкової федерації України, спрямовані на інтеграцію виставкової освіти, науки та практики шляхом створення науково-методичної Ради з питань розвитку виставкової діяльності в Україні, основними напрямами діяльності якої вважати: 
- визначення пріоритетних напрямів розвитку виставкової діяльності;
- координація наукових досліджень та навчальної діяльності на виставковому ринку, зокрема, розробка науково-методичних рекомендацій із визначення економічної ефективності виставкових заходів в Україні, оцінки впливу діяльності виставкових організацій на життєдіяльність окремих регіонів та країни вцілому;
- сприяння підготовці конкурентоспроможних на внутрішньому та зовнішніх ринках фахівців з виставкової справи;
- розробка рекомендацій щодо регулювання попиту та пропозицій на ринку праці фахівців з виставкової справи;
- сприяння впровадженню інновацій та залученню інвестицій за допомогою виставкової діяльності;
- створення банку виставкових технологій;
- розробка і впровадження стандартів виставкової діяльності в рамках відповідної програми Спілки міжнародних ярмарків (UFI) та інших міжнародних організацій;
- сприяння міжнародному обміну ідеями, знаннями, технологіями на ринку виставкової індустрії, активізації співпраці з Російським Союзом виставок і ярмарків, Міжнародною асоціацією виставкової статистики – Centrex, іншими регіональними виставковими об’єднаннями;
- Київського національного університету технологій та дизайну щодо проведення на його базі Всеукраїнського студентського Фестивалю виставкових технологій орієнтовно у квітні або жовтні 2010 року.


ПРОТОКОЛ  №68

засідання Правління Виставкової федерації України

м. Київ                                                                                                                  29 травня 2009 р.

Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Іванов В.А., Колгатін І.В., Пекар В.О.; Тігунов О.П., Ільченко Н.І. – представник Віце-президента Марценюка О.О., Марков С.І. – представник Віце-президента ВФУ Ткаченка А.В., Стецьовський А.С. – представник члена Правління Гончарова О.Є.; Ліфінцев С.М., Лукашова Л.В., Мясніков О.Г., Овчарек В.Є.  – Виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
Перший Віце-президент Тимошенко В.В., Віце-президент Соколовський В.І. а також член Правління Кебадзе І.В. передали свої голоси при голосуванні питань порядку денного   Пашкевичу О.М.
Запрошені: Власова Г.В., Зеленська Л.М.
Головував: Пашкевич О.М.
Порядок денний

1. Про Форум «Виставковий бізнес 2009». Доповідач: Пашкевич О.М.
2. Різне.

По першому питанню порядку денного:

1. Про Форум «Виставковий бізнес 2009». Доповідач: Пашкевич О.М.
Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про Форум «Виставковий бізнес 2009».
Виступили: Іванов В.А., Колгатін В.А., Пекар В.О., Тігунов О.П., Марков С.І., Стецьовський А.С., Ліфінцев С.М., Лукашова Л.В., Мясніков О.Г., Власова Г.В.
Вирішили:
3.1. Затвердити наступні документи Форуму «Виставковий бізнес 2009»: концепція (Додаток 1), проект Програми та умови проведення Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики» (Додаток 2), План підготовки заходів (Додаток 3), бюджет конкурсної частини Форуму (Додаток 4), кошторис витрат Виконавчої дирекції на проведення Форуму (Додаток 5).
3.2. Направити звернення до Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України,  інших установ і організацій з проханням підтримати Форум та взяти участь у роботі Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики».
3.3. Рекомендувати членам ВФУ розмістити інформацію про конференцію на своїх інтернет-сайтах.
3.4. Виконавчій дирекції за результатами роботи конференції видати збірник її матеріалів.
3.5. Прийняти за основу проект плану діяльності робочої групи з питань координації освітянської та наукової роботи на виставковому ринку на 2009-2010 навчальний рік (Додаток 6).

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова засідання                                                                                   О.М. Пашкевич

 

Секретар засідання                                                                               В.Є. Овчарек
Додаток 1
до Пр. №68 від 29.05.2009 р.

Концепція Форуму «Виставковий бізнес 2009»

Організатор: ВФУ; за підтримки: КНТЕУ, Інституту Реклами, КНУТД, ДАКККіМ; розпорядник – ВЦ «КиївЕкспоПлаза».

            Дата проведення Форуму:  24.09.2009 року.
Місце проведення Форуму: Київ, вул. Салютна, 2-Б, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза».
Форум має на меті сприяти розвитку співробітництва між виставковою діяльністю та сферами освіти та науки.
Задачі, які має вирішити Форум:
- визначення центрів підготовки персоналу та проведення наукових досліджень з виставкової справи, оцінка їх можливостей та ресурсів;
- визначення кола актуальних питань щодо розвитку виставкової діяльності в Україні, які можуть бути вирішені за допомогою закладів освіти та науки;
- створення при ВФУ єдиного координаційного центру з питань розвитку та впровадження виставкових технологій в освітянську та наукову сфери;
- сприяння підвищенню зацікавленості студентів і абітурієнтів в ознайомленні з виставковими технологіями;
- зміцнення взаємовідносин між учасниками освітянського, наукового та виставкового ринків, в т.ч. й між студентами та представниками виставкових компаній;
- сприяння створенню науково-практичних та методичних розробок з виставкової тематики;
- налагодження співпраці виставкових підприємств з вітчизняними та зарубіжними освітянськими та науковими установами та закладами, що опікуються питаннями освіти та науки у виставковій діяльності;
- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації персоналу з виставкової справи, а також проведення відповідних наукових досліджень;
- підтримка та стимулювання розвитку навчальної та наукової діяльностей виставкових спеціальностей в Україні;
- встановлення співробітництва між ВФУ і вітчизняними науковими центрами з владними структурами для вирішення питань розвитку регіонів та галузей за допомогою виставкових технологій;
- сприяння обміну досвідом з іноземними колегами;
- демонстрація сучасного стану розвитку виставкових технологій (у відповідності з тематичним розділом конкурсної та експозиційної програм Форуму);
- сприяння розвитку виставкової тематики у ВУЗах.

            Учасники Форуму:
- представники виставкових компаній;
- студенти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів, в першу чергу, спеціальностей «Менеджмент виставкової діяльності», «Маркетинг», «Дизайн», «Реклама»;
- представники міністерств, відомств, установ та організацій, причетних до виставкової, освітянської та наукової діяльностей.  

            Структура Форуму:
1. Ділова програма: Сьома міжнародна науково-практична конференція «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики».

2. Конкурсна програма «Життя у виставковому просторі»:
- Конкурс виставкового плакату;
- Конкурс виставкового каталогу;
- Конкурс виставкової атрибутики;
- Конкурс дизайну виставкових стендів.
- Конкурс фотографій і фотовиставка «Виставкові сюжети».

3.  Експозиція (пав. №3):
- галерея робіт Конкурсу «Життя у виставковому просторі»;
- стенди ділових партнерів ВФУ - учасників експозиції «Життя у виставковому просторі»: Спілки рекламістів України, Національної спілки фотохудожників України, Спілки організацій інвалідів України, інших сервіс-провайдерів, закладів освіти і т. ін.

4. Офіційні заходи.
- відкриття експозиції;
- нагородження переможців конкурсів.

5. Культурна програма.
Фуршет.

Відповідальні за організацію та проведення заходів Форуму:

  • Надання виставкових площ під експозицію, збір коштів, розрахунки з учасниками – «КиївЕкспоПлаза».
  • Ділова програма – керівники відповідних секцій  конференції.
  • Конкурсна програма – Виконавча дирекція ВФУ.
  • Забудова експозиції – ТОВ «Агенція «Комерційна графіка».
  • Офіційні заходи, пленарне засідання – ВЦ «КиївЕкспоПлаза» та Виконавча дирекція ВФУ.
  • Фуршет - ВЦ «КиївЕкспоПлаза».

  Додаток 2
  до Пр. №68 від 29.05.2009 р.

  СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»
  Дата проведення: 24 вересня 2009 року, четвер, з 10:00 до 17:00.
  Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», (вул. Салютна, 2-б), пав. №3.

  ПРОГРАМА (проект)
  Сьома міжнародна науково-практична конференція
  «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики»
  Розклад

  10:00-11:00               Реєстрація учасників
  11:00-13:00               Пленарне засідання (конференц-зал на 300 чол.)
  13:00-13:30               Перерва, обід
  13:30-15:30               Робота секцій конференції (п’ять конференц-залів по 100 чол.)
  15:30-15:40               Перерва
  15:40-16:15               Заключне засідання (конференц-зал на 100 чол.)
  16:15-16:45               Легкий фуршет (представники ВФУ, вищих навчальних закладів, іноземні гості)
  Пленарне засідання
  Виступи Президента ВФУ, представника Міністерства освіти та науки України, іноземних гостей
  Секції конференції
  1. Економіка
  Співголови: представник КНЕУ , президент ВФУ Пашкевич О.М.
  2. Актуальні проблеми менеджменту виставкової діяльності: інтеграція науки та практики
  Співголови: представник КНТЕУ, Іванов В.А. («КМКЯ»).
  3. Виставковий маркетинг
  Співголови:  Ліфінцев С.М. (Інститут реклами), Пекар В.О. («Євроіндекс»)
  4. Виставковий дизайн
  Співголови: проф., д.т.н. Колосніченко М.В. (КНУТД), Мясніков О.Г. («Агенція «Комерційна графіка»).
  5. Інтегрована ступенева освіта фахівців у виставковій сфері
  Співголови: проф., к.ек.н. Власова Г.В. (ДАКККіМ), представник ВФУ.
  Програмний комітет конференції
  Програмний комітет конференції утворюється у складі: президент ВФУ О.М.Пашкевич, віце-президенти ВФУ, виконавчий директор ВФУ, представники вищих навчальних закладів, представник МОН України.
  Співголови секцій зобов’язані представити програму роботи секцій до 14 серпня.
  21 серпня — засідання Програмного комітету для затвердження програми.
  Пропозиції щодо запрошення іноземних гостей

  1. голова комітету UFI з питань освіти, керівник HUNGEXPO Янош Барабаш
  2. керівник Міжнародної виставкової академії Герман Крессе
  3. голова підкомітету ТПП РФ з підготовки кадрів у галузі виставково-ярмаркової діяльності Ігор Філоненко.

  Учасники конференції

  1. Представники виставкових компаній
  2. Студенти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів (кожен з закладів має надіслати щонайменше 50 представників)

  Бюджет витрат конференції

  • Конференц-зали надаються безкоштовно «КиївЕкспоПлазою»;
  • Розрахунки з учасниками та постачальниками конференції здійснюється «КиївЕкспоПлазою»;
  • Робоча група для організації та обслуговування конференції формується із студентів вищих навчальних закладів — учасників конференції (по 2-3 студенти від кожного ВНЗ)
  • Обід сплачується безпосередньо учасниками за бажанням (на місці)
  • Розповсюдження запрошень — електронною поштою, через мережі ВФУ, ВНЗ та Міністерства
  • Редагування та підготовка збірника матеріалів здійснюється вищим навчальним закладом, що стає куратором видання, за власний рахунок
  • Необхідне фінансування наступних витрат:
   • звукопідсилювальне та презентаційне обладнання (вартість оренди за 1 день):
    радіомікрофон -                                    150 грн. х 5 зали = 750 грн.
    акустична система –                                                          250 грн. х 5 зали = 1250 грн.
    комп’ютер –                                                                        200 грн. х 5 зали = 1000 грн.
    екран –                                                                300 грн. х 5 зали = 1500 грн.
    відеомагнітофон -                                                          100 грн. х 5 зали = 500 грн.
    фліп-чарт -                                                                100 грн. х 5 зали = 500 грн.
    всього: 5500 грн.
    • оформлення залу (банер на задню стіну)                               400 грн. х 5 зали = 2000 грн.
    • бейджі для учасників                                                                    1 грн. х 350 ос. = 350 грн.
    • блокноти, ручки, папки — тільки для почесних гостей   100 грн./ос. х 20 ос. = 2000 грн.
    • фуршет для гостей (максимум 30 осіб)                                70 грн./ос. х 30 ос. = 2100 грн.
    • видання збірника матеріалів                                                                                    6200 грн.
    • переклад виступів іноземних гостей (послідовний): 90грн./год. х (7+4х2)год.=1350 грн.
   всього: 14000 грн.   
   • переліт та проживання для гостей - 8000 грн./ос. х 3 ос. = 24000 грн.

     РАЗОМ: 43500 грн.

   Бюджет доходів конференції

   • Кожен доповідач (крім іноземних гостей) сплачує реєстраційний збір: більший для виставкових компаній, менший для вищих навчальних закладів

       5 в.к. х 400 грн./ос. + 5 внз х 200 грн./ос.=3000 грн.

   • Співголови секцій від ВФУ сплачують додатковий реєстраційний збір

        5 ос. х 1000 грн. = 5000 грн.

   • Студенти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів — учасників конференції (КНТЕУ, КНЕУ, КНУТД, Інститут реклами, ДАКККіМ) запрошуються безкоштовно, інших вищих навчальних закладів — невеликий вступний збір

       100 ос. х 50 грн./ос. = 5000 грн.

   • Представники виставкових компаній сплачують вступний збір: для членів ВФУ із знижкою, для решти без знижки

          10 ос.вфу х 150 грн./ос. = 1500 грн.
   20 ос. х 250 грн./ос. = 5000 грн.

   всього: 19500 грн.
   • Можливе спонсорство конференції

       Забезпечення витрат на переліт та проживання гостей – 8000 грн./ос. х 3 ос. = 24000 грн.

   РАЗОМ: 43500 грн.

    

    

   Додаток 3
   до Пр. №68 від 29.05.2009 р.

   План підготовки заходів Форуму

   1. Формування програм заходів Форуму. Строк: 14.08.2009 р.
   2. Направлення листів до міністерств, відомств, установ та організацій з проханням підтримати та взяти участь у заходах Форуму.  Строк: 15.06.2009 р.
   3. Розсилка інформації про проведення Форуму. Строк: до 15.06.2009 р.
   4. Збір заявок на виступ та відповідних матеріалів (тез). Строк: 30.06.2009 р.
   5. Збір інформації про учасників Форуму. Строк: до 15.09.2009 р.
   6. Видання збірника тез конференції. Строк: 20.09.2009 р.
   7. Придбання допоміжних матеріалів, виготовлення засобів інформування та реклами. Строк: 20.09.2009 р.
   8. Розсилка запрошень гостям Форуму. Строк: 15.09.2009 р.
   9. Підготовка до друку та видання збірника матеріалів конференції. Строк: грудень 2009 р.

   Додаток 4
   до Пр. №68 від 29.05.2009 р.

   Бюджет конкурсної частини Форуму «Виставковий бізнес 2009»

   Бюджет витрат конкурсної частини Форуму
   - Виставкові площі надаються «КиївЕкспоПлазою» безкоштовно;
   - Збір конкурсних робіт, придбання нагород та розрахунки з учасниками Форуму здійснюється «КиївЕкспоПлазою»;
   - Забудова та оформлення експозиції здійснюється ТОВ «Агенція «Комерційна графіка» безкоштовно;
   - Розробка положень конкурсів, забезпечення роботи журі, розповсюдження інформаційних листів, виготовлення інформаційних матеріалів, залучення студентів до обслуговування експозицій здійснюється Виконавчою дирекцією;
   - Робоча група для організації та обслуговування експозиції формується із студентів вищих навчальних закладів — учасників конференції (по 2-3 студенти від кожного ВНЗ)
   - Розповсюдження запрошень — електронною поштою здійснює Виконавча дирекція;
   Необхідне фінансування наступних витрат:
   - Підготовка та виготовлення каталогу конкурсної частини Форуму –                    2000 грн.
   - Виготовлення нагород –                                                                                               3000 грн.
   - Забезпечення роботи журі –                                                                                         1000 грн.
   РАЗОМ: 6000 грн.

   Бюджет доходів конкурсної частини Форуму

   •  Для членів ВФУ та ВУЗів-партнерів (КНТЕУ, Інститут Реклами, КНУТД, ДАКККіМ) участь у конкурсній програмі складає 60 грн./роб.:

    60 грн./роб. х 70 роб. = 4200 грн.

   • Для інших компаній участь у конкурсній програмі складає 90 грн./роб.

   90 грн./роб. х 30 роб. = 1800 грн.

     РАЗОМ: 6000 грн.

   Додаток 5
   до Пр. №68 від 29.05.2009 р.

   Кошторис витрат Виконавчої дирекції на проведення Форуму

   • Офісні витрати за 4 міс. (червень – вересень)                                     8 000 грн.
   • Канцелярські товари                                                                                   600 грн.
   • Сувеніри                                                                                                         1 000 грн.
   • Транспорт                                                                                                       300 грн.
   • Непередбачені витрати                                                                               600 грн.
   ВСЬОГО:                                                                                                           10 500 грн.

    

   Додаток 6
   до Пр. №68 від 29.05.2009 р.

   Проект Плану діяльності робочої групи з питань координації освітянської та наукової діяльності на виставковому ринку на 2009-2010 нав. рік.

   1. Забезпечення участі ВФУ та її ВНЗ - партнерів у міжнародному Форумі «Виставковий бізнес 2009» 24.09.2009р. (м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул.. Салютна, 2-Б).
   2. Забезпечення участі членів ВФУ та її ВНЗ - партнерів у міжнародній спеціалізованій виставці  "Освіта та кар'єра – День студента" 12-14.11.2009 р. (м. Київ, ПМ «Український дім», вул.. Хрещатик, 2). 
   3. Забезпечення участі членів ВФУ та її ВНЗ - партнерів у міжнародній спеціалізованій виставці "Освіта та кар'єра – Абітурієнт 2010" 16-18.04.2010 р. (м. Київ, ПМ «Український дім», вул. Хрещатик, 2).
   4. Проведення протягом планового періоду спільних виставкових заходів за участю членів ВФУ та її ВНЗ - партнерів. 
   5. Надання сприяння заходам виставкової спрямованості, що проводяться у ВНЗ -партнерів ВФУ.

   СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»
   Дата проведення: 24 вересня 2009 року, четвер, з 10:00 до 17:00.
   Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», (вул. Салютна, 2-б), пав. №3.

   ПРОГРАМА (проект)

   Сьома міжнародна науково-практична конференція
   «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики»

   Розклад
   10:00-11:00               Реєстрація учасників
   11:00-13:00               Пленарне засідання (конференц-зал на 300 чол.)
   13:00-13:30               Перерва, обід
   13:30-15:30               Робота секцій конференції (п’ять конференц-залів по 100 чол.)
   15:30-15:40               Перерва
   15:40-16:15               Заключне засідання (конференц-зал на 100 чол.)
   16:15-16:45               Легкий фуршет (представники ВФУ, вищих навчальних закладів, іноземні гості)

   Пленарне засідання
   Виступи Президента ВФУ, представника Міністерства освіти та науки України, іноземних гостей
   Секції конференції
   1. Економіка
   Співголови: представник КНЕУ , президент ВФУ Пашкевич О.М.
   2. Актуальні проблеми менеджменту виставкової діяльності: інтеграція науки та практики
   Співголови: представник КНТЕУ, Іванов В.А. («КМКЯ»).
   3. Виставковий маркетинг
   Співголови:  Ліфінцев С.М. (Інститут реклами), Пекар В.О. («Євроіндекс»)
   4. Виставковий дизайн
   Співголови: проф., д.т.н. Колосніченко М.В. (КНУТД), Мясніков О.Г. («Агенція «Комерційна графіка»).
   5. Інтегрована ступенева освіта фахівців у виставковій сфері
   Співголови: проф., к.ек.н. Власова Г.В. (ДАКККіМ), представник ВФУ.
   Програмний комітет конференції
   Програмний комітет конференції утворюється у складі: президент ВФУ О.М.Пашкевич, віце-президенти ВФУ, виконавчий директор ВФУ, представники вищих навчальних закладів, представник МОН України.
   Співголови секцій зобов’язані представити програму роботи секцій до 14 серпня.
   21 серпня — засідання Програмного комітету для затвердження програми.
   Пропозиції щодо запрошення іноземних гостей

   1. голова комітету UFI з питань освіти, керівник HUNGEXPO Янош Барабаш
   2. керівник Міжнародної виставкової академії Герман Крессе
   3. голова підкомітету ТПП РФ з підготовки кадрів у галузі виставково-ярмаркової діяльності Ігор Філоненко.

   Учасники конференції

   • Представники виставкових компаній
   • Студенти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів (кожен з закладів має надіслати щонайменше 50 представників).

   ПРОТОКОЛ  №67

   засідання Правління Виставкової федерації України

   м. Київ                                                                                                                  24 квітня 2009 р.

   Присутні: Пашкевич О.М. – президент ВФУ; Віце-президенти: Іванов В.А., Колгатін І.В., Пекар В.О.; Марков С.І. – представник Віце-президента ВФУ Ткаченка А.В., Нємцов М.М. – представник Віце-президента ВФУ Соколовського В.І., Осадчій О.М. – представник члена Правління Мельника І.А., Романова А.М. – представник члена Правління Целінського В.С., Волинець Т.В., Ліфінцев С.М., Шаїнський В.Б. Овчарек В.Є.  – Виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
   Перший Віце-президент Тимошенко В.В., а також члени Правління Гончаров О.Є. та Кебадзе І.В. передали свої голоси при голосуванні питань порядку денного   Пашкевичу О.М.
   Запрошені: Власова Г.В., Дупляк Т.М., Михайличенко Г.І., Панасюк І.В.
   Головував: Пашкевич О.М.
   Порядок денний

   1. Про плани діяльності напрямків Правління ВФУ на 2009-2010 рр. Доповідачі: керівники напрямків Правління.
   2. Про діяльність робочої групи з питань моніторингу, аналізу та вдосконалення нормативно-правових документів з виставкової діяльності. Доповідачі:         Пашкевич О.М., Білий В.Л., Пекар В.О.
   3. Про Форум «Виставковий бізнес 2009». Доповідачі: Пашкевич О.М., Пекар В.О., Овчарек В.Є.
   4. Про координацію діяльності учасників виставкового ринку з питань освіти та науки. Доповідач: Пашкевич О.М.
   5. Різне.
   По першому питанню порядку денного:

   1. Про плани діяльності напрямків Правління ВФУ на 2009-2010 рр. Доповідачі: керівники напрямків Правління.
   Слухали: інформацію керівників напрямків Правління про плани діяльності  відповідних напрямків.
   Вирішили: взяти інформацію до відома (Додаток 1).
   Голосували: «за» - одноголосно.

   По другому питанню порядку денного:

   2. Про діяльність робочої групи з питань моніторингу, аналізу та вдосконалення нормативно-правових документів з виставкової діяльності. Доповідачі: Пашкевич О.М., Білий В.Л., Пекар В.О.
   Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Білого В.Л., Пекара В.О. про діяльність робочої групи з питань моніторингу, аналізу та вдосконалення нормативно-правових документів з виставкової діяльності.
   Вирішили: взяти інформацію до відома.
   Голосували: «за» - одноголосно.

   По третьому питанню порядку денного:

   3. Про Форум «Виставковий бізнес 2009». Доповідачі: Пашкевич О.М., Пекар В.О., Овчарек В.Є.
   Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Пекара В.О., Овчарека В.Є. про Форум Виставковий бізнес 2009».
   Виступили: Іванов В.А., Колгатін В.А., Ліфінцев С.М., Марков С.І., Шаїнський В.Б., Власова Г.В., Михайличенко Г.І., Панасюк І.В.
   Вирішили:
   3.1. Вважати Форум «Виставковий бізнес 2009» актуальним та важливим заходом, який доцільно проводити у період: друга половина вересня – перша половина жовтня 2009 року.
   3.2. Доручити Віце-президентам Іванову В.А., Колгатіну І.В., Пекару В.О. узгодити дату та місце проведення Форуму, а також виробити взаємоприйнятне рішення щодо формату Форуму (кількості заходів, їх тематики, фінансових умов їх проведення, цільової аудиторії, залучення фахівців, і т. ін.) та розподілу обов’язків з його підготовки та проведення. Строк: до 10.05.2009 року.
   3.3. У разу відсутності узгоджених рішень, викладених у п.3.2., доручити Пашкевичу О.М. провести переговори з керівниками ВУЗів, представлених на засіданні Правління (Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут Реклами, Київський національний університет технологій та дизайну, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв) щодо проведення заходів Форуму на базі вищезазначених ВУЗів.
   3.4. Затвердити документи Форуму «Виставковий бізнес 2009» (концепція, проекти програм заходів, План підготовки заходів, тарифи на участь, кошторис витрат на проведення та інші) на наступному засіданні Правління.
   Голосували: «за» - одноголосно.

    По четвертому питанню порядку денного:

   4. Про координацію діяльності учасників виставкового ринку з питань освіти та науки. Доповідач: Пашкевич О.М.
   Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про координацію діяльності учасників виставкового ринку з питань освіти та науки.
   Виступили: Іванов В.А., Колгатін В.А., Пекар В.О., Ліфінцев С.М., Марков С.І.,          Шаїнський В.Б., Власова Г.В., Михайличенко Г.І., Панасюк І.В., Овчарек В.Є.
   Вирішили:
   4.1. Створити робочу групу з питань координації освітянської та наукової діяльностей на виставковому ринку у складі: Пашкевич О.М. – голова, члени: Іванов В.А., Колгатін І.В., Пекар В.О., Овчарек В.Є., Шаїнський В.Б.
   4.2. Представникам ВУЗів, представлених на засіданні Правління, до 20.05.2009 року надати Виконавчій дирекції відомості про своїх співробітників, направлених до складу робочої групи
   з питань координації освітянської та наукової діяльностей на виставковому ринку.
   4.3. Розробити програму та план діяльності робочої групи на 2009-2010 рр. Строк: червень 2009 р.
   4.4. Робочій групі сприяти проведенню Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні. Питання освіти і науки».
   Голосували: «за» - одноголосно.

   Голова засідання                                                                                   О.М. Пашкевич

   Секретар засідання                                                                               В.Є. Овчарек

   Додаток №1
    до Пр. № 67 від 24.04.2009 р., (ч. 1)

   Пропозиції для обговорення питання напрямку «Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів з виставкової справи».

   Розглянути можливості виставкових центрів у якості надання практично-наукової бази для проходження практики студентами київських ВУЗів, що вивчають виставкову справу:
   Окреслити перелік ВУЗів де сьогодні вивчається виставкова справа і де її планують впроваджувати.
   Провести одноденні семінари для викладачів виставкової справи ВУЗів з метою поглиблення у проблематику та актуальність курсу.
   Налагодити співробітництво із вищими навчальними закладами щодо складання графіку проходження студентами практики у виставкових компаніях та на спеціалізованих виставках. Скласти графік проходження практики із кожним ВУЗом окремо:
   по-перше, цей процес не має бути стихійним
   по-друге, і виставковий центр і ВУЗ і викладач буде заздалегідь планувати практичні заняття студентів у рамках навчального процесу та практичного вивчення окремих розділів.
   Брати участь у написанні і формуванні методичної літератури разом з викладачами ВУЗів відносно стану та розвитку виставкової справи в Україні. Погодити цей вид діяльності із Міністерством освіти України щодо включення практичної інформації виставкових компаній у навчальний процес.
   Вибудувати план практики для студентів 2-3 курсів, та випускних курсів. Затвердити плани практики із деканатом ВУЗів.
   Розробити графік проходження практики студентів профільних ВУЗів на спеціалізованих виставках, які мають безпосереднє відношення до спеціалізації студентів.
   Направити листа до ректорату ВУЗів із пропозицією щодо використання бази виставкового центру для проведення тут семінарів, з’їздів, дискусій та інших студентських заходів із залученням фахівців виставкових компаній.

    


   Додаток №2
    до Пр. № 67 від 24.04.2009 р., (ч. 2)

    

   Пропозиції до плану роботи ВФУ
   із напрямку «Міжнародна діяльність»

    • Співробітництво із Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії UFI
    1. Розповсюдження інформаційних матеріалів UFI серед членів ВФУ.
    2. Участь у глобальних дослідженнях UFI «Світова карта виставок» та «Світова карта виставкових центрів».
    3. Участь у роботі Комітету асоціацій UFI.
    4. Поширення матеріалів Комітету з питань освіти UFI серед українських профільних вищих навчальних закладів.
    • Співробітництво із Російським союзом виставок і ярмарків (РСВЯ)
    1. Участь представників ВФУ у конференціях РСВЯ із доповідями.
    2. Запрошення представників РСВЯ на конференції ВФУ із доповідями.
    3. Проведення круглого столу ВФУ-РСВЯ «Виставковий бізнес СНД в нових економічних умовах»
    • Співробітництво із Виставковим союзом Центральної та Східної Європи CENTREX
    • Запрошення представників організацій CENTREX на конференції ВФУ із доповідями.
    • Участь у дослідницьких проектах CENTREX.

     

    Додаток №3
     до Пр. № 67 від 24.04.2009 р. (ч. 3)
    Проект
    План
    роботи ВФУ на 2009 – 2010 р.р.
    по напрямку “Регіональний розвиток”


    № п/п

    Найменування заходу

    Термін виконання

    Відповідальні

    Примітка

    1

    Проведення конференцій, семінарів, тренінгів, курсів з актуальних питань виставкового бізнесу для виставковців та користувачів виставкових послуг

    Протягом року

    Виконавча дирекція ВФУ, регіональні
    виставкові центри

     

    2.

    Розповсюдження нормативно-правових, методичних та інших матеріалів з питань підготовки та проведення виставок та ярмарків серед суб’єктів виставкової діяльності 

    У міру з’явлення  відповідних матеріалів

    Виконавча дирекція ВФУ, регіональні
    виставкові центри

     

    3.

    Розміщення на сайті ВФУ регіональних новин виставкового бізнесу

    Протягом року

    Виконавча дирекція ВФУ, регіональні
    виставкові компанії та центри

     

    4.

    Сприяння інтеграції виставкових компаній у міжнародний виставковий рух

    Протягом року

    Виконавча дирекція ВФУ, регіональні
    виставкові компанії та центри

     

    5.

    Сприяння встановленню кооперації підготовки та проведення спільних виставок виставковими компаніями різних регіонів

    Протягом року

    Виконавча дирекція ВФУ, регіональні
    виставкові компанії та центри

     

    6

    Розглянути питання про створення в регіонах України регіональних дирекцій Виконавчої дирекції ВФУ

    ІІ квартал 2009

    Виконавча дирекція
    ВФУ

     

    7.

    Введення в практику засідань Виставкової федерації України заслуховування регіонів про їх виставкову діяльність

    Раз в півріччя

    Регіональні дирекції Виконавчої дирекції ВФУ,
    Виконавча дирекція ВФУ

     

     


    ПРОТОКОЛ  №66

    засідання Правління Виставкової федерації України

    м. Київ                                                                                                 20 лютого 2009 р.

    Присутні: Пашкевич О.М., Білий В.Л., Гончаров О.Є., Іванов В.А., Кебадзе І.В., Климчук А.Л., Колгатін І.В., Пекар В.О., Тимошенко В.В., Тігунов О.П., Целінський В.С., Краснопєвцев Я.О. – представник члена Правління Марценюка О.О., Левченко В.В. – представник члена Правління Задорожного Е.М., Нємцов М.М. – представник Віце-президента ВФУ Соколовського В.І., Беляєв А.М., Овчарек В.Є.  – Виконавчий директор ВФУ, секретар засідання.
    Головував: Пашкевич О.М.

    Порядок денний

    1. Про вибори керівного складу Правління (Першого Віце-президента, Віце-президентів). Затвердження функціональних обов'язків членів Правління. Затвердження Виконавчого директора. Доповідач: Пашкевич О.М.
    2. Про затвердження Програми діяльності ВФУ на 2009-2010 рр. Доповідач:  Пашкевич О.М.
    3. Про проекти нормативно-правових документів з виставкової діяльності (Закону України «Про місцеві податки і збори», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення виставок і ярмарків в Україні та за кордоном», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення роздрібної торгівлі на ярмарках в Україні». Доповідачі: Пашкевич О.М., Пекар В.О.
    4. Про виставку-фестиваль «Виставковий бізнес 2009». Доповідач: Пашкевич О.М.
    5. Різне.

    По першому питанню порядку денного:

    1. Про вибори керівного складу Правління (Першого Віце-президента, Віце-президентів). Затвердження функціональних обов'язків членів Правління. Затвердження Виконавчого директора. Доповідач: Пашкевич О.М.
    Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про вибори керівного складу Правління (Першого Віце-президента, Віце-президентів). Затвердження функціональних обов'язків членів Правління. Затвердження Виконавчого директора.
    Виступив: Пекар В.О.
    Після обговорення вирішили:

     1. Обрати Тимошенка В.В. Першим Віце-президентом.
     2. Обрати Віце-президентами наступних членів Правління: Білого В.Л.,           Іванова В.А., Колгатіна І.В., Пекара В.О., Соколовського В.І., Ткаченка А.В., Фарберова В.І.
     3. Затвердити розподіл функціональних обов’язків членів Правління (Додаток 1).
     4. Затвердити Овчарека В.Є. Виконавчим директором.

    Голосували: «за» - одноголосно.

     

    По другому питанню порядку денного:

    2. Про затвердження Програми діяльності ВФУ на 2009-2010 рр. Доповідач:      Пашкевич О.М.
    Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про затвердження Програми діяльності ВФУ на 2009-2010 рр.
    Вирішили:
    2.1. Затвердити Програму діяльності ВФУ на 2009-2010 рр. (Додаток 2).
    2.2. Керівникам напрямків діяльності Правління розробити план діяльності підпорядкованих ним напрямків і винести його на затвердження на наступне засідання Правління.
    Голосували: «за» - одноголосно.

    По третьому питанню порядку денного:

    3. Про проекти нормативно-правових документів з виставкової діяльності (Закону України «Про місцеві податки і збори», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення виставок і ярмарків в Україні та за кордоном», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення роздрібної торгівлі на ярмарках в Україні». Доповідачі: Пашкевич О.М., Пекар В.О.
    Слухали: інформацію Пашкевича О.М., Пекара В.О. про проекти нормативно-правових документів з виставкової діяльності (Закону України «Про місцеві податки і збори», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення виставок і ярмарків в Україні та за кордоном», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення роздрібної торгівлі на ярмарках в Україні».
    Виступили: Білий В.Л., Гончаров О.Є., Нємцов М.М., Овчарек В.Є., Тимошенко В.В.
    Після обговорення вирішили:
    3.1. Створити робочу групу з питань моніторингу, аналізу та вдосконалення нормативно-правових документів з виставкової діяльності як діючих, так і тих, що розробляються (скор.: вдосконалення нормативно-правових документів), у складі: Пашкевич О.М. – голова,      Білий В.Л., Гончаров О.Є., Пекар В.О., Тимошенко В.В.
    3.2. Доручити робочій групі з питань вдосконалення нормативно-правових документів:
    - налагодити та проводити систематичну співпрацю з державними органами та структурними підрозділами, які розробляють такі документи;
    - терміново підготувати та направити до Верховної Ради України експертний висновок Виставкової федерації України щодо проекту Закону України «Про місцеві податки і збори»;
    - встановити співробітництво з державними установами та громадськими організаціями в питаннях захисту інтересів українських виробників виставкових послуг;
    - на наступному засіданні Правління доповісти про результати роботи у вищезазначених напрямках.  
    Голосували: «за» - одноголосно.

    По четвертому питанню порядку денного:

    4. Про виставку-фестиваль «Виставковий бізнес 2009». Доповідач: Пашкевич О.М.
    Слухали: інформацію Пашкевича О.М. про виставку-фестиваль «Виставковий бізнес 2009».
    Виступили: Білий В.Л., Гончаров О.Є., Іванов В.А., Колгатін І.В., Нємцов М.М.,         Овчарек В.Є., Пекар В.О., Тимошенко В.В.  
    Після обговорення вирішили:
    4.1. Створити робочу групу з питань реорганізації виставки-фестивалю «Виставковий бізнес 2009» у складі: Пашкевич О.М. – голова, Білий В.Л., Гончаров О.Є., Іванов В.А.,         Колгатін І.В., Овчарек В.Є., Пекар В.О., Тимошенко В.В.
    4.2. Доручити робочій групі з питань реорганізації виставки-фестивалю «Виставковий бізнес 2009» розробити нову концепцію виставкового проекту з урахуванням поточної економічної ситуації на ринку. Основними тематичними напрямками виставкового проекту вважати:
    - розвиток навчально-методичної бази виставкової діяльності;
    - розвиток та впровадження наукових досліджень у виставкову діяльність;
    - співробітництво з навчальними та науковими закладами у питаннях вдосконалення виставкових технологій.
    4.3. Доручити члену робочої групи Овчареку В.Є. здійснювати координацію співробітництва ВФУ з навчальними та науковими закладами при підготовці нового виставкового проекту.
    4.4. Доручити робочій групі з питань реорганізації виставки-фестивалю «Виставковий бізнес 2009» винести на наступне засідання Правління комплект документів нового виставкового проекту (концепція, перелік заходів, дати та місце їх проведення, план підготовки заходів, програми заходів, бюджет, розподіл обов’язків та інш.).
    Голосували: «за» - одноголосно.

    Голова засідання                                                               О.М. Пашкевич

    Секретар засідання                                                               В.Є. Овчарек
The Global Association
of the Exhibition Industry

Всемирная ассоциация
выставочной индустрии